Hezekiah Walker | TBN

Hezekiah Walker

Watch Hezekiah Walker
September 11, 2019
28:01

Tye Tribbett hosts Hezekiah Walker

Closed captions

Hezekiah Walker

Show timecode
Hide timecode
 • - TYE TRIBBETT: LADIES AND
 • " data-timeend="">
  • - TYE TRIBBETT: LADIES AND
  • -->
  • 00:00:00.000 --> 00:00:01.060
  • " data-timeend="">
  • 00:00:00.000 --> 00:00:01.060
  • -->
  • GENTLEMEN, THANK YOU FOR
  • " data-timeend="">
  • GENTLEMEN, THANK YOU FOR
  • -->
  • 00:00:01.060 --> 00:00:01.240
  • " data-timeend="">
  • 00:00:01.060 --> 00:00:01.240
  • -->
  • JOINING US ON GWE.
  • " data-timeend="">
  • JOINING US ON GWE.
  • -->
  • 00:00:01.240 --> 00:00:02.140
  • " data-timeend="">
  • 00:00:01.240 --> 00:00:02.140
  • -->
  • TONIGHT, MY VERY SPECIAL GUEST,
  • " data-timeend="">
  • TONIGHT, MY VERY SPECIAL GUEST,
  • -->
  • 00:00:02.140 --> 00:00:04.260
  • " data-timeend="">
  • 00:00:02.140 --> 00:00:04.260
  • -->
  • THE ONE-AND-ONLY
  • " data-timeend="">
  • THE ONE-AND-ONLY
  • -->
  • 00:00:04.260 --> 00:00:06.230
  • " data-timeend="">
  • 00:00:04.260 --> 00:00:06.230
  • -->
  • HEZEKIAH WALKER.
  • " data-timeend="">
  • HEZEKIAH WALKER.
  • -->
  • 00:00:06.230 --> 00:00:07.250
  • " data-timeend="">
  • 00:00:06.230 --> 00:00:07.250
  • -->
  • - TYE TRIBBETT: WE HAVE NOT
  • " data-timeend="">
  • - TYE TRIBBETT: WE HAVE NOT
  • -->
  • 00:00:14.060 --> 00:00:14.260
  • " data-timeend="">
  • 00:00:14.060 --> 00:00:14.260
  • -->
  • EVEN BEGUN TO GIVE GOD THE
  • " data-timeend="">
  • EVEN BEGUN TO GIVE GOD THE
  • -->
  • 00:00:14.260 --> 00:00:15.250
  • " data-timeend="">
  • 00:00:14.260 --> 00:00:15.250
  • -->
  • PRAISE THAT WE'RE ABOUT TO
  • " data-timeend="">
  • PRAISE THAT WE'RE ABOUT TO
  • -->
  • 00:00:15.250 --> 00:00:16.140
  • " data-timeend="">
  • 00:00:15.250 --> 00:00:16.140
  • -->
  • GIVE HIM.
  • " data-timeend="">
  • GIVE HIM.
  • -->
  • 00:00:16.240 --> 00:00:19.240
  • " data-timeend="">
  • 00:00:16.240 --> 00:00:19.240
  • -->
  • GOD IS GOOD!
  • " data-timeend="">
  • GOD IS GOOD!
  • -->
  • 00:00:20.040 --> 00:00:23.040
  • " data-timeend="">
  • 00:00:20.040 --> 00:00:23.040
  • -->
  • - TYE: ARE YA'LL READY,
  • " data-timeend="">
  • - TYE: ARE YA'LL READY,
  • -->
  • 00:00:23.040 --> 00:00:23.220
  • " data-timeend="">
  • 00:00:23.040 --> 00:00:23.220
  • -->
  • [MUSIC]
  • " data-timeend="">
  • [MUSIC]
  • -->
  • 00:00:29.140 --> 00:00:32.140
  • " data-timeend="">
  • 00:00:29.140 --> 00:00:32.140
  • -->
  • NOW MAKE SOME NOISE
  • " data-timeend="">
  • NOW MAKE SOME NOISE
  • -->
  • 00:00:37.130 --> 00:00:38.040
  • " data-timeend="">
  • 00:00:37.130 --> 00:00:38.040
  • -->
  • FOR JESUS!
  • " data-timeend="">
  • FOR JESUS!
  • -->
  • 00:00:38.040 --> 00:00:40.080
  • " data-timeend="">
  • 00:00:38.040 --> 00:00:40.080
  • -->
  • [APPLAUSE, CHEERS]
  • " data-timeend="">
  • [APPLAUSE, CHEERS]
  • -->
  • 00:00:40.080 --> 00:00:41.250
  • " data-timeend="">
  • 00:00:40.080 --> 00:00:41.250
  • -->
  • [BELL DINGS]
  • " data-timeend="">
  • [BELL DINGS]
  • -->
  • 00:00:41.250 --> 00:00:43.090
  • " data-timeend="">
  • 00:00:41.250 --> 00:00:43.090
  • -->
  • [LOUD APPLAUSE, CHEERS]
  • " data-timeend="">
  • [LOUD APPLAUSE, CHEERS]
  • -->
  • 00:00:43.090 --> 00:00:45.200
  • " data-timeend="">
  • 00:00:43.090 --> 00:00:45.200
  • -->
  • ["ROCKY: GONNA FLY NOW" THEME
  • " data-timeend="">
  • ["ROCKY: GONNA FLY NOW" THEME
  • -->
  • 00:00:45.200 --> 00:00:47.180
  • " data-timeend="">
  • 00:00:45.200 --> 00:00:47.180
  • -->
  • PLAYS]
  • " data-timeend="">
  • PLAYS]
  • -->
  • 00:00:52.150 --> 00:00:55.150
  • " data-timeend="">
  • 00:00:52.150 --> 00:00:55.150
  • -->
  • [MUSIC]
  • " data-timeend="">
  • [MUSIC]
  • -->
  • 00:00:57.070 --> 00:01:00.090
  • " data-timeend="">
  • 00:00:57.070 --> 00:01:00.090
  • -->
  • EVERYBODY, GET UP AND LET'S GO
  • " data-timeend="">
  • EVERYBODY, GET UP AND LET'S GO
  • -->
  • 00:01:00.090 --> 00:01:01.100
  • " data-timeend="">
  • 00:01:00.090 --> 00:01:01.100
  • -->
  • COME ON, YEAH!
  • " data-timeend="">
  • COME ON, YEAH!
  • -->
  • 00:01:01.100 --> 00:01:02.240
  • " data-timeend="">
  • 00:01:01.100 --> 00:01:02.240
  • -->
  • YEAH!
  • " data-timeend="">
  • YEAH!
  • -->
  • 00:01:02.240 --> 00:01:03.130
  • " data-timeend="">
  • 00:01:02.240 --> 00:01:03.130
  • -->
  • YEAH!
  • " data-timeend="">
  • YEAH!
  • -->
  • 00:01:03.130 --> 00:01:05.130
  • " data-timeend="">
  • 00:01:03.130 --> 00:01:05.130
  • -->
  • IF YOU GOT VICTORY, JUMP TO
  • " data-timeend="">
  • IF YOU GOT VICTORY, JUMP TO
  • -->
  • 00:01:05.130 --> 00:01:07.120
  • " data-timeend="">
  • 00:01:05.130 --> 00:01:07.120
  • -->
  • YOUR FEET!
  • " data-timeend="">
  • YOUR FEET!
  • -->
  • 00:01:07.120 --> 00:01:08.220
  • " data-timeend="">
  • 00:01:07.120 --> 00:01:08.220
  • -->
  • NOW, EVERYBODY GET YOUR
  • " data-timeend="">
  • NOW, EVERYBODY GET YOUR
  • -->
  • 00:01:08.220 --> 00:01:09.100
  • " data-timeend="">
  • 00:01:08.220 --> 00:01:09.100
  • -->
  • LADIES!
  • " data-timeend="">
  • LADIES!
  • -->
  • 00:01:14.260 --> 00:01:15.260
  • " data-timeend="">
  • 00:01:14.260 --> 00:01:15.260
  • -->
  • [FEMALE CHORUS JOINS]
  • " data-timeend="">
  • [FEMALE CHORUS JOINS]
  • -->
  • 00:01:15.260 --> 00:01:16.240
  • " data-timeend="">
  • 00:01:15.260 --> 00:01:16.240
  • -->
  • I THOUGHT...I LOST,
  • " data-timeend="">
  • I THOUGHT...I LOST,
  • -->
  • 00:01:16.240 --> 00:01:17.250
  • " data-timeend="">
  • 00:01:16.240 --> 00:01:17.250
  • -->
  • BUT ACTUALLY I WON
  • " data-timeend="">
  • BUT ACTUALLY I WON
  • -->
  • 00:01:17.250 --> 00:01:19.200
  • " data-timeend="">
  • 00:01:17.250 --> 00:01:19.200
  • -->
  • FOR BY!
  • " data-timeend="">
  • FOR BY!
  • -->
  • 00:01:19.200 --> 00:01:20.260
  • " data-timeend="">
  • 00:01:19.200 --> 00:01:20.260
  • -->
  • FOR BY...
  • " data-timeend="">
  • FOR BY...
  • -->
  • 00:01:20.260 --> 00:01:21.230
  • " data-timeend="">
  • 00:01:20.260 --> 00:01:21.230
  • -->
  • HIS BLOOD
  • " data-timeend="">
  • HIS BLOOD
  • -->
  • 00:01:21.230 --> 00:01:22.100
  • " data-timeend="">
  • 00:01:21.230 --> 00:01:22.100
  • -->
  • ...HIS BLOOD
  • " data-timeend="">
  • ...HIS BLOOD
  • -->
  • 00:01:22.100 --> 00:01:22.270
  • " data-timeend="">
  • 00:01:22.100 --> 00:01:22.270
  • -->
  • WE ALL HAVE OVERCOME
  • " data-timeend="">
  • WE ALL HAVE OVERCOME
  • -->
  • 00:01:22.270 --> 00:01:23.240
  • " data-timeend="">
  • 00:01:22.270 --> 00:01:23.240
  • -->
  • WE ALL HAVE OVERCOME
  • " data-timeend="">
  • WE ALL HAVE OVERCOME
  • -->
  • 00:01:23.240 --> 00:01:24.210
  • " data-timeend="">
  • 00:01:23.240 --> 00:01:24.210
  • -->
  • THERE IS!
  • " data-timeend="">
  • THERE IS!
  • -->
  • 00:01:24.210 --> 00:01:25.100
  • " data-timeend="">
  • 00:01:24.210 --> 00:01:25.100
  • -->
  • THERE IS...
  • " data-timeend="">
  • THERE IS...
  • -->
  • 00:01:25.100 --> 00:01:26.090
  • " data-timeend="">
  • 00:01:25.100 --> 00:01:26.090
  • -->
  • NO FAILURE!
  • " data-timeend="">
  • NO FAILURE!
  • -->
  • 00:01:26.090 --> 00:01:27.030
  • " data-timeend="">
  • 00:01:26.090 --> 00:01:27.030
  • -->
  • ...NO FAILURE,
  • " data-timeend="">
  • ...NO FAILURE,
  • -->
  • 00:01:27.030 --> 00:01:27.210
  • " data-timeend="">
  • 00:01:27.030 --> 00:01:27.210
  • -->
  • OUR GOD CAN NEVER LOSE
  • " data-timeend="">
  • OUR GOD CAN NEVER LOSE
  • -->
  • 00:01:27.210 --> 00:01:28.130
  • " data-timeend="">
  • 00:01:27.210 --> 00:01:28.130
  • -->
  • OUR GOD CAN NEVER LOSE
  • " data-timeend="">
  • OUR GOD CAN NEVER LOSE
  • -->
  • 00:01:28.130 --> 00:01:30.110
  • " data-timeend="">
  • 00:01:28.130 --> 00:01:30.110
  • -->
  • WIN WHAT?
  • " data-timeend="">
  • WIN WHAT?
  • -->
  • 00:01:30.110 --> 00:01:31.020
  • " data-timeend="">
  • 00:01:30.110 --> 00:01:31.020
  • -->
  • AND THAT SAME POWER,
  • " data-timeend="">
  • AND THAT SAME POWER,
  • -->
  • 00:01:31.020 --> 00:01:32.020
  • " data-timeend="">
  • 00:01:31.020 --> 00:01:32.020
  • -->
  • IT NOW BELONGS TO YOU
  • " data-timeend="">
  • IT NOW BELONGS TO YOU
  • -->
  • 00:01:32.020 --> 00:01:33.090
  • " data-timeend="">
  • 00:01:32.020 --> 00:01:33.090
  • -->
  • YEAH
  • " data-timeend="">
  • YEAH
  • -->
  • 00:01:33.090 --> 00:01:34.170
  • " data-timeend="">
  • 00:01:33.090 --> 00:01:34.170
  • -->
  • NOW, IT'S TIME TO CELEBRATE,
  • " data-timeend="">
  • NOW, IT'S TIME TO CELEBRATE,
  • -->
  • 00:01:34.170 --> 00:01:36.250
  • " data-timeend="">
  • 00:01:34.170 --> 00:01:36.250
  • -->
  • ALL BANNERS RAISED
  • " data-timeend="">
  • ALL BANNERS RAISED
  • -->
  • 00:01:36.250 --> 00:01:38.030
  • " data-timeend="">
  • 00:01:36.250 --> 00:01:38.030
  • -->
  • (I'VE GOT THE VICTORY,
  • " data-timeend="">
  • (I'VE GOT THE VICTORY,
  • -->
  • 00:01:38.030 --> 00:01:38.260
  • " data-timeend="">
  • 00:01:38.030 --> 00:01:38.260
  • -->
  • THE VICTORY)
  • " data-timeend="">
  • THE VICTORY)
  • -->
  • 00:01:38.260 --> 00:01:40.040
  • " data-timeend="">
  • 00:01:38.260 --> 00:01:40.040
  • -->
  • BECAUSE THE DEVIL IS DEFEATED
  • " data-timeend="">
  • BECAUSE THE DEVIL IS DEFEATED
  • -->
  • 00:01:40.040 --> 00:01:41.150
  • " data-timeend="">
  • 00:01:40.040 --> 00:01:41.150
  • -->
  • AND GOD BE PRAISED
  • " data-timeend="">
  • AND GOD BE PRAISED
  • -->
  • 00:01:41.150 --> 00:01:42.130
  • " data-timeend="">
  • 00:01:41.150 --> 00:01:42.130
  • -->
  • (I'VE GOT THE VICTORY)
  • " data-timeend="">
  • (I'VE GOT THE VICTORY)
  • -->
  • 00:01:42.130 --> 00:01:43.280
  • " data-timeend="">
  • 00:01:42.130 --> 00:01:43.280
  • -->
  • WHOOH!
  • " data-timeend="">
  • WHOOH!
  • -->
  • 00:01:43.280 --> 00:01:44.170
  • " data-timeend="">
  • 00:01:43.280 --> 00:01:44.170
  • -->
  • (THE VICTORY)
  • " data-timeend="">
  • (THE VICTORY)
  • -->
  • 00:01:44.170 --> 00:01:45.130
  • " data-timeend="">
  • 00:01:44.170 --> 00:01:45.130
  • -->
  • EVERY SITUATION I FACE, I WIN
  • " data-timeend="">
  • EVERY SITUATION I FACE, I WIN
  • -->
  • 00:01:45.130 --> 00:01:46.280
  • " data-timeend="">
  • 00:01:45.130 --> 00:01:46.280
  • -->
  • (I'VE GOT THE VICTORY,
  • " data-timeend="">
  • (I'VE GOT THE VICTORY,
  • -->
  • 00:01:46.280 --> 00:01:48.030
  • " data-timeend="">
  • 00:01:46.280 --> 00:01:48.030
  • -->
  • THE VICTORY)
  • " data-timeend="">
  • THE VICTORY)
  • -->
  • 00:01:48.030 --> 00:01:50.140
  • " data-timeend="">
  • 00:01:48.030 --> 00:01:50.140
  • -->
  • AND EVERYTHING WORKS FOR MY
  • " data-timeend="">
  • AND EVERYTHING WORKS FOR MY
  • -->
  • 00:01:50.140 --> 00:01:51.210
  • " data-timeend="">
  • 00:01:50.140 --> 00:01:51.210
  • -->
  • GOOD IN THE END
  • " data-timeend="">
  • GOOD IN THE END
  • -->
  • 00:01:51.210 --> 00:01:52.190
  • " data-timeend="">
  • 00:01:51.210 --> 00:01:52.190
  • -->
  • (I'VE GOT THE VICTORY,
  • " data-timeend="">
  • (I'VE GOT THE VICTORY,
  • -->
  • 00:01:52.190 --> 00:01:53.150
  • " data-timeend="">
  • 00:01:52.190 --> 00:01:53.150
  • -->
  • THE VICTORY)
  • " data-timeend="">
  • THE VICTORY)
  • -->
  • 00:01:53.150 --> 00:01:55.290
  • " data-timeend="">
  • 00:01:53.150 --> 00:01:55.290
  • -->
  • SAY: I...
  • " data-timeend="">
  • SAY: I...
  • -->
  • 00:01:55.290 --> 00:01:56.150
  • " data-timeend="">
  • 00:01:55.290 --> 00:01:56.150
  • -->
  • I
  • " data-timeend="">
  • I
  • -->
  • 00:01:56.150 --> 00:01:56.270
  • " data-timeend="">
  • 00:01:56.150 --> 00:01:56.270
  • -->
  • WAS ON
  • " data-timeend="">
  • WAS ON
  • -->
  • 00:01:56.270 --> 00:01:57.120
  • " data-timeend="">
  • 00:01:56.270 --> 00:01:57.120
  • -->
  • WAS ON...
  • " data-timeend="">
  • WAS ON...
  • -->
  • 00:01:57.120 --> 00:01:57.280
  • " data-timeend="">
  • 00:01:57.120 --> 00:01:57.280
  • -->
  • MY WAY TO HELL
  • " data-timeend="">
  • MY WAY TO HELL
  • -->
  • 00:01:57.280 --> 00:01:58.160
  • " data-timeend="">
  • 00:01:57.280 --> 00:01:58.160
  • -->
  • MY WAY TO A BURNING HELL
  • " data-timeend="">
  • MY WAY TO A BURNING HELL
  • -->
  • 00:01:58.160 --> 00:01:59.140
  • " data-timeend="">
  • 00:01:58.160 --> 00:01:59.140
  • -->
  • WHOOH!
  • " data-timeend="">
  • WHOOH!
  • -->
  • 00:01:59.140 --> 00:02:00.140
  • " data-timeend="">
  • 00:01:59.140 --> 00:02:00.140
  • -->
  • THE DEVIL...HE HAD
  • " data-timeend="">
  • THE DEVIL...HE HAD
  • -->
  • 00:02:00.140 --> 00:02:02.120
  • " data-timeend="">
  • 00:02:00.140 --> 00:02:02.120
  • -->
  • MY LIFE SET UP TO FAIL
  • " data-timeend="">
  • MY LIFE SET UP TO FAIL
  • -->
  • 00:02:02.120 --> 00:02:05.040
  • " data-timeend="">
  • 00:02:02.120 --> 00:02:05.040
  • -->
  • BUT, THANKS
  • " data-timeend="">
  • BUT, THANKS
  • -->
  • 00:02:05.040 --> 00:02:06.140
  • " data-timeend="">
  • 00:02:05.040 --> 00:02:06.140
  • -->
  • YEAH!
  • " data-timeend="">
  • YEAH!
  • -->
  • 00:02:06.140 --> 00:02:07.020
  • " data-timeend="">
  • 00:02:06.140 --> 00:02:07.020
  • -->
  • BE TO...
  • " data-timeend="">
  • BE TO...
  • -->
  • 00:02:07.020 --> 00:02:07.240
  • " data-timeend="">
  • 00:02:07.020 --> 00:02:07.240
  • -->
  • MY GOD
  • " data-timeend="">
  • MY GOD
  • -->
  • 00:02:07.240 --> 00:02:09.030
  • " data-timeend="">
  • 00:02:07.240 --> 00:02:09.030
  • -->
  • MY GOD WHO CAUSES ME
  • " data-timeend="">
  • MY GOD WHO CAUSES ME
  • -->
  • 00:02:09.030 --> 00:02:09.280
  • " data-timeend="">
  • 00:02:09.030 --> 00:02:09.280
  • -->
  • TO TRIUMPH
  • " data-timeend="">
  • TO TRIUMPH
  • -->
  • 00:02:09.280 --> 00:02:10.210
  • " data-timeend="">
  • 00:02:09.280 --> 00:02:10.210
  • -->
  • TRIUMPH
  • " data-timeend="">
  • TRIUMPH
  • -->
  • 00:02:10.210 --> 00:02:11.070
  • " data-timeend="">
  • 00:02:10.210 --> 00:02:11.070
  • -->
  • OVERCOME
  • " data-timeend="">
  • OVERCOME
  • -->
  • 00:02:11.070 --> 00:02:11.250
  • " data-timeend="">
  • 00:02:11.070 --> 00:02:11.250
  • -->
  • OVERCOME
  • " data-timeend="">
  • OVERCOME
  • -->
  • 00:02:11.250 --> 00:02:12.120
  • " data-timeend="">
  • 00:02:11.250 --> 00:02:12.120
  • -->
  • TREAD UPON...
  • " data-timeend="">
  • TREAD UPON...
  • -->
  • 00:02:12.120 --> 00:02:14.030
  • " data-timeend="">
  • 00:02:12.120 --> 00:02:14.030
  • -->
  • [SCREAMS]
  • " data-timeend="">
  • [SCREAMS]
  • -->
  • 00:02:14.030 --> 00:02:14.210
  • " data-timeend="">
  • 00:02:14.030 --> 00:02:14.210
  • -->
  • TREAD UPON THE ENEMY!
  • " data-timeend="">
  • TREAD UPON THE ENEMY!
  • -->
  • 00:02:15.020 --> 00:02:18.020
  • " data-timeend="">
  • 00:02:15.020 --> 00:02:18.020
  • -->
  • NOW, IT'S TIME TO CELEBRATE,
  • " data-timeend="">
  • NOW, IT'S TIME TO CELEBRATE,
  • -->
  • 00:02:18.020 --> 00:02:18.270
  • " data-timeend="">
  • 00:02:18.020 --> 00:02:18.270
  • -->
  • ALL BANNERS RAISED
  • " data-timeend="">
  • ALL BANNERS RAISED
  • -->
  • 00:02:18.270 --> 00:02:19.170
  • " data-timeend="">
  • 00:02:18.270 --> 00:02:19.170
  • -->
  • (I'VE GOT THE VICTORY,
  • " data-timeend="">
  • (I'VE GOT THE VICTORY,
  • -->
  • 00:02:19.170 --> 00:02:20.090
  • " data-timeend="">
  • 00:02:19.170 --> 00:02:20.090
  • -->
  • THE VICTORY)
  • " data-timeend="">
  • THE VICTORY)
  • -->
  • 00:02:20.090 --> 00:02:20.260
  • " data-timeend="">
  • 00:02:20.090 --> 00:02:20.260
  • -->
  • BECAUSE THE DEVIL IS DEFEATED
  • " data-timeend="">
  • BECAUSE THE DEVIL IS DEFEATED
  • -->
  • 00:02:20.260 --> 00:02:21.190
  • " data-timeend="">
  • 00:02:20.260 --> 00:02:21.190
  • -->
  • AND GOD BE PRAISED
  • " data-timeend="">
  • AND GOD BE PRAISED
  • -->
  • 00:02:21.190 --> 00:02:23.020
  • " data-timeend="">
  • 00:02:21.190 --> 00:02:23.020
  • -->
  • (I'VE GOT THE VICTORY)
  • " data-timeend="">
  • (I'VE GOT THE VICTORY)
  • -->
  • 00:02:23.020 --> 00:02:23.240
  • " data-timeend="">
  • 00:02:23.020 --> 00:02:23.240
  • -->
  • HALLELUJAH
  • " data-timeend="">
  • HALLELUJAH
  • -->
  • 00:02:23.240 --> 00:02:24.120
  • " data-timeend="">
  • 00:02:23.240 --> 00:02:24.120
  • -->
  • (THE VICTORY)
  • " data-timeend="">
  • (THE VICTORY)
  • -->
  • 00:02:24.120 --> 00:02:25.240
  • " data-timeend="">
  • 00:02:24.120 --> 00:02:25.240
  • -->
  • EVERY SITUATION I FACE, I WIN
  • " data-timeend="">
  • EVERY SITUATION I FACE, I WIN
  • -->
  • 00:02:25.240 --> 00:02:27.100
  • " data-timeend="">
  • 00:02:25.240 --> 00:02:27.100
  • -->
  • (I'VE GOT THE VICTORY,
  • " data-timeend="">
  • (I'VE GOT THE VICTORY,
  • -->
  • 00:02:27.100 --> 00:02:28.020
  • " data-timeend="">
  • 00:02:27.100 --> 00:02:28.020
  • -->
  • THE VICTORY)
  • " data-timeend="">
  • THE VICTORY)
  • -->
  • 00:02:28.020 --> 00:02:29.070
  • " data-timeend="">
  • 00:02:28.020 --> 00:02:29.070
  • -->
  • YEAH
  • " data-timeend="">
  • YEAH
  • -->
  • 00:02:29.070 --> 00:02:30.020
  • " data-timeend="">
  • 00:02:29.070 --> 00:02:30.020
  • -->
  • EVERYTHING WORKS FOR MY GOOD
  • " data-timeend="">
  • EVERYTHING WORKS FOR MY GOOD
  • -->
  • 00:02:30.020 --> 00:02:31.280
  • " data-timeend="">
  • 00:02:30.020 --> 00:02:31.280
  • -->
  • IN THE END
  • " data-timeend="">
  • IN THE END
  • -->
  • 00:02:31.280 --> 00:02:32.260
  • " data-timeend="">
  • 00:02:31.280 --> 00:02:32.260
  • -->
  • (I'VE GOT THE VICTORY)
  • " data-timeend="">
  • (I'VE GOT THE VICTORY)
  • -->
  • 00:02:32.260 --> 00:02:33.180
  • " data-timeend="">
  • 00:02:32.260 --> 00:02:33.180
  • -->
  • LADIES!
  • " data-timeend="">
  • LADIES!
  • -->
  • 00:02:33.180 --> 00:02:35.040
  • " data-timeend="">
  • 00:02:33.180 --> 00:02:35.040
  • -->
  • (THE VICTORY)
  • " data-timeend="">
  • (THE VICTORY)
  • -->
  • 00:02:35.040 --> 00:02:36.060
  • " data-timeend="">
  • 00:02:35.040 --> 00:02:36.060
  • -->
  • SOMEBODY
  • " data-timeend="">
  • SOMEBODY
  • -->
  • 00:02:36.060 --> 00:02:36.290
  • " data-timeend="">
  • 00:02:36.060 --> 00:02:36.290
  • -->
  • SOMEBODY...
  • " data-timeend="">
  • SOMEBODY...
  • -->
  • 00:02:36.290 --> 00:02:37.160
  • " data-timeend="">
  • 00:02:36.290 --> 00:02:37.160
  • -->
  • WHO'S LISTENING
  • " data-timeend="">
  • WHO'S LISTENING
  • -->
  • 00:02:37.160 --> 00:02:38.110
  • " data-timeend="">
  • 00:02:37.160 --> 00:02:38.110
  • -->
  • RIGHT NOW, YOU THINK
  • " data-timeend="">
  • RIGHT NOW, YOU THINK
  • -->
  • 00:02:38.110 --> 00:02:39.190
  • " data-timeend="">
  • 00:02:38.110 --> 00:02:39.190
  • -->
  • YOU'RE LOSING
  • " data-timeend="">
  • YOU'RE LOSING
  • -->
  • 00:02:39.190 --> 00:02:40.250
  • " data-timeend="">
  • 00:02:39.190 --> 00:02:40.250
  • -->
  • YOU FEEL LIKE
  • " data-timeend="">
  • YOU FEEL LIKE
  • -->
  • 00:02:40.250 --> 00:02:42.000
  • " data-timeend="">
  • 00:02:40.250 --> 00:02:42.000
  • -->
  • YOU CAN'T WIN
  • " data-timeend="">
  • YOU CAN'T WIN
  • -->
  • 00:02:42.000 --> 00:02:43.240
  • " data-timeend="">
  • 00:02:42.000 --> 00:02:43.240
  • -->
  • GREATER...IS E
  • " data-timeend="">
  • GREATER...IS E
  • -->
  • 00:02:47.110 --> 00:02:48.070
  • " data-timeend="">
  • 00:02:47.110 --> 00:02:48.070
  • -->
  • THAT IS WITHIN YOU
  • " data-timeend="">
  • THAT IS WITHIN YOU
  • -->
  • 00:02:48.070 --> 00:02:49.170
  • " data-timeend="">
  • 00:02:48.070 --> 00:02:49.170
  • -->
  • DON'T DOUBT
  • " data-timeend="">
  • DON'T DOUBT
  • -->
  • 00:02:49.170 --> 00:02:51.140
  • " data-timeend="">
  • 00:02:49.170 --> 00:02:51.140
  • -->
  • 'CAUSE WHATEVER
  • " data-timeend="">
  • 'CAUSE WHATEVER
  • -->
  • 00:02:51.140 --> 00:02:52.050
  • " data-timeend="">
  • 00:02:51.140 --> 00:02:52.050
  • -->
  • YOU'RE IN NOW,
  • " data-timeend="">
  • YOU'RE IN NOW,
  • -->
  • 00:02:52.050 --> 00:02:54.050
  • " data-timeend="">
  • 00:02:52.050 --> 00:02:54.050
  • -->
  • GOD SAYS
  • " data-timeend="">
  • GOD SAYS
  • -->
  • 00:02:54.050 --> 00:02:54.250
  • " data-timeend="">
  • 00:02:54.050 --> 00:02:54.250
  • -->
  • YOU HAVE TO COME OUUUUT!
  • " data-timeend="">
  • YOU HAVE TO COME OUUUUT!
  • -->
  • 00:02:54.250 --> 00:02:56.020
  • " data-timeend="">
  • 00:02:54.250 --> 00:02:56.020
  • -->
  • WHOOH!
  • " data-timeend="">
  • WHOOH!
  • -->
  • 00:02:57.030 --> 00:03:00.050
  • " data-timeend="">
  • 00:02:57.030 --> 00:03:00.050
  • -->
  • LIKE THIS, YA'LL!
  • " data-timeend="">
  • LIKE THIS, YA'LL!
  • -->
  • 00:03:00.050 --> 00:03:01.210
  • " data-timeend="">
  • 00:03:00.050 --> 00:03:01.210
  • -->
  • LIKE THIS, YA'LL!
  • " data-timeend="">
  • LIKE THIS, YA'LL!
  • -->
  • 00:03:01.210 --> 00:03:02.150
  • " data-timeend="">
  • 00:03:01.210 --> 00:03:02.150
  • -->
  • NOW, IT'S TIME TO CELEBRATE,
  • " data-timeend="">
  • NOW, IT'S TIME TO CELEBRATE,
  • -->
  • 00:03:07.020 --> 00:03:07.270
  • " data-timeend="">
  • 00:03:07.020 --> 00:03:07.270
  • -->
  • ALL BANNERS RAISED
  • " data-timeend="">
  • ALL BANNERS RAISED
  • -->
  • 00:03:07.270 --> 00:03:08.170
  • " data-timeend="">
  • 00:03:07.270 --> 00:03:08.170
  • -->
  • (I'VE GOT THE VICTORY)
  • " data-timeend="">
  • (I'VE GOT THE VICTORY)
  • -->
  • 00:03:08.170 --> 00:03:09.090
  • " data-timeend="">
  • 00:03:08.170 --> 00:03:09.090
  • -->
  • (THE VICTORY)
  • " data-timeend="">
  • (THE VICTORY)
  • -->
  • 00:03:09.090 --> 00:03:10.020
  • " data-timeend="">
  • 00:03:09.090 --> 00:03:10.020
  • -->
  • 'CAUSE THE DEVIL IS DEFEATED
  • " data-timeend="">
  • 'CAUSE THE DEVIL IS DEFEATED
  • -->
  • 00:03:10.020 --> 00:03:11.230
  • " data-timeend="">
  • 00:03:10.020 --> 00:03:11.230
  • -->
  • AND GOD BE PRAISED
  • " data-timeend="">
  • AND GOD BE PRAISED
  • -->
  • 00:03:11.230 --> 00:03:13.020
  • " data-timeend="">
  • 00:03:11.230 --> 00:03:13.020
  • -->
  • (I'VE GOT THE VICTORY)
  • " data-timeend="">
  • (I'VE GOT THE VICTORY)
  • -->
  • 00:03:13.020 --> 00:03:13.240
  • " data-timeend="">
  • 00:03:13.020 --> 00:03:13.240
  • -->
  • (THE VICTORY)
  • " data-timeend="">
  • (THE VICTORY)
  • -->
  • 00:03:13.240 --> 00:03:15.120
  • " data-timeend="">
  • 00:03:13.240 --> 00:03:15.120
  • -->
  • EVERY SITUATION I FACE, I WIN
  • " data-timeend="">
  • EVERY SITUATION I FACE, I WIN
  • -->
  • 00:03:15.120 --> 00:03:17.110
  • " data-timeend="">
  • 00:03:15.120 --> 00:03:17.110
  • -->
  • (I'VE GOT THE VICTORY)
  • " data-timeend="">
  • (I'VE GOT THE VICTORY)
  • -->
  • 00:03:17.110 --> 00:03:18.230
  • " data-timeend="">
  • 00:03:17.110 --> 00:03:18.230
  • -->
  • (THE VICTORY)
  • " data-timeend="">
  • (THE VICTORY)
  • -->
  • 00:03:18.230 --> 00:03:21.180
  • " data-timeend="">
  • 00:03:18.230 --> 00:03:21.180
  • -->
  • YOU GOT THE VICTORY OVER HERE!
  • " data-timeend="">
  • YOU GOT THE VICTORY OVER HERE!
  • -->
  • 00:03:21.180 --> 00:03:22.090
  • " data-timeend="">
  • 00:03:21.180 --> 00:03:22.090
  • -->
  • LET ME HEAR YA!
  • " data-timeend="">
  • LET ME HEAR YA!
  • -->
  • 00:03:22.090 --> 00:03:24.040
  • " data-timeend="">
  • 00:03:22.090 --> 00:03:24.040
  • -->
  • [APPLAUSE, CHEERS]
  • " data-timeend="">
  • [APPLAUSE, CHEERS]
  • -->
  • 00:03:24.040 --> 00:03:24.240
  • " data-timeend="">
  • 00:03:24.040 --> 00:03:24.240
  • -->
  • SAY: I GOT THE VICTORY
  • " data-timeend="">
  • SAY: I GOT THE VICTORY
  • -->
  • 00:03:24.240 --> 00:03:25.180
  • " data-timeend="">
  • 00:03:24.240 --> 00:03:25.180
  • -->
  • THE VICTORY
  • " data-timeend="">
  • THE VICTORY
  • -->
  • 00:03:25.180 --> 00:03:26.120
  • " data-timeend="">
  • 00:03:25.180 --> 00:03:26.120
  • -->
  • I GOT THE VICTORY
  • " data-timeend="">
  • I GOT THE VICTORY
  • -->
  • 00:03:26.120 --> 00:03:27.020
  • " data-timeend="">
  • 00:03:26.120 --> 00:03:27.020
  • -->
  • THE VICTORY
  • " data-timeend="">
  • THE VICTORY
  • -->
  • 00:03:27.120 --> 00:03:30.120
  • " data-timeend="">
  • 00:03:27.120 --> 00:03:30.120
  • -->
  • YOU SING!
  • " data-timeend="">
  • YOU SING!
  • -->
  • 00:03:30.120 --> 00:03:31.030
  • " data-timeend="">
  • 00:03:30.120 --> 00:03:31.030
  • -->
  • I GOT THE VICTORY
  • " data-timeend="">
  • I GOT THE VICTORY
  • -->
  • 00:03:31.030 --> 00:03:32.090
  • " data-timeend="">
  • 00:03:31.030 --> 00:03:32.090
  • -->
  • THE VICTORY
  • " data-timeend="">
  • THE VICTORY
  • -->
  • 00:03:32.090 --> 00:03:33.120
  • " data-timeend="">
  • 00:03:32.090 --> 00:03:33.120
  • -->
  • I GOT THE VICTORY
  • " data-timeend="">
  • I GOT THE VICTORY
  • -->
  • 00:03:33.120 --> 00:03:34.100
  • " data-timeend="">
  • 00:03:33.120 --> 00:03:34.100
  • -->
  • THE VICTORY
  • " data-timeend="">
  • THE VICTORY
  • -->
  • 00:03:35.140 --> 00:03:38.140
  • " data-timeend="">
  • 00:03:35.140 --> 00:03:38.140
  • -->
  • VICTORY
  • " data-timeend="">
  • VICTORY
  • -->
  • 00:03:38.140 --> 00:03:38.290
  • " data-timeend="">
  • 00:03:38.140 --> 00:03:38.290
  • -->
  • THE VICTORY
  • " data-timeend="">
  • THE VICTORY
  • -->
  • 00:03:38.290 --> 00:03:39.180
  • " data-timeend="">
  • 00:03:38.290 --> 00:03:39.180
  • -->
  • I GOT THE VICTORY
  • " data-timeend="">
  • I GOT THE VICTORY
  • -->
  • 00:03:39.180 --> 00:03:40.080
  • " data-timeend="">
  • 00:03:39.180 --> 00:03:40.080
  • -->
  • THE VICTORY
  • " data-timeend="">
  • THE VICTORY
  • -->
  • 00:03:40.080 --> 00:03:41.020
  • " data-timeend="">
  • 00:03:40.080 --> 00:03:41.020
  • -->
  • HERE WE GO!
  • " data-timeend="">
  • HERE WE GO!
  • -->
  • 00:03:41.020 --> 00:03:42.100
  • " data-timeend="">
  • 00:03:41.020 --> 00:03:42.100
  • -->
  • SING IT!
  • " data-timeend="">
  • SING IT!
  • -->
  • 00:03:42.100 --> 00:03:43.240
  • " data-timeend="">
  • 00:03:42.100 --> 00:03:43.240
  • -->
  • I GOT THE VICTORY
  • " data-timeend="">
  • I GOT THE VICTORY
  • -->
  • 00:03:43.240 --> 00:03:45.000
  • " data-timeend="">
  • 00:03:43.240 --> 00:03:45.000
  • -->
  • THE VICTORY
  • " data-timeend="">
  • THE VICTORY
  • -->
  • 00:03:45.000 --> 00:03:45.260
  • " data-timeend="">
  • 00:03:45.000 --> 00:03:45.260
  • -->
  • NOW, EVERYBODY SAY:
  • " data-timeend="">
  • NOW, EVERYBODY SAY:
  • -->
  • 00:03:45.260 --> 00:03:46.210
  • " data-timeend="">
  • 00:03:45.260 --> 00:03:46.210
  • -->
  • OH!
  • " data-timeend="">
  • OH!
  • -->
  • 00:03:46.210 --> 00:03:47.130
  • " data-timeend="">
  • 00:03:46.210 --> 00:03:47.130
  • -->
  • OH-OH...
  • " data-timeend="">
  • OH-OH...
  • -->
  • 00:03:47.130 --> 00:03:47.280
  • " data-timeend="">
  • 00:03:47.130 --> 00:03:47.280
  • -->
  • OH-OH-OH
  • " data-timeend="">
  • OH-OH-OH
  • -->
  • 00:03:48.080 --> 00:03:51.080
  • " data-timeend="">
  • 00:03:48.080 --> 00:03:51.080
  • -->
  • EVERYBODY SAY: OH!
  • " data-timeend="">
  • EVERYBODY SAY: OH!
  • -->
  • 00:03:51.080 --> 00:03:52.200
  • " data-timeend="">
  • 00:03:51.080 --> 00:03:52.200
  • -->
  • OH-OH
  • " data-timeend="">
  • OH-OH
  • -->
  • 00:03:52.200 --> 00:03:53.050
  • " data-timeend="">
  • 00:03:52.200 --> 00:03:53.050
  • -->
  • OH-OH-OH
  • " data-timeend="">
  • OH-OH-OH
  • -->
  • 00:03:53.050 --> 00:03:54.150
  • " data-timeend="">
  • 00:03:53.050 --> 00:03:54.150
  • -->
  • EVERYBODY SAY: OH!
  • " data-timeend="">
  • EVERYBODY SAY: OH!
  • -->
  • 00:03:54.150 --> 00:03:56.060
  • " data-timeend="">
  • 00:03:54.150 --> 00:03:56.060
  • -->
  • OH-OH
  • " data-timeend="">
  • OH-OH
  • -->
  • 00:03:56.060 --> 00:03:58.120
  • " data-timeend="">
  • 00:03:56.060 --> 00:03:58.120
  • -->
  • OH-OH-OH
  • " data-timeend="">
  • OH-OH-OH
  • -->
  • 00:03:58.120 --> 00:04:00.060
  • " data-timeend="">
  • 00:03:58.120 --> 00:04:00.060
  • -->
  • EVERYBODY SAY: OH!
  • " data-timeend="">
  • EVERYBODY SAY: OH!
  • -->
  • 00:04:00.060 --> 00:04:01.270
  • " data-timeend="">
  • 00:04:00.060 --> 00:04:01.270
  • -->
  • OH-OH
  • " data-timeend="">
  • OH-OH
  • -->
  • 00:04:01.270 --> 00:04:03.230
  • " data-timeend="">
  • 00:04:01.270 --> 00:04:03.230
  • -->
  • ONE MORE TIME, NOW!
  • " data-timeend="">
  • ONE MORE TIME, NOW!
  • -->
  • 00:04:03.230 --> 00:04:04.170
  • " data-timeend="">
  • 00:04:03.230 --> 00:04:04.170
  • -->
  • OH-OH-OH
  • " data-timeend="">
  • OH-OH-OH
  • -->
  • 00:04:04.170 --> 00:04:05.230
  • " data-timeend="">
  • 00:04:04.170 --> 00:04:05.230
  • -->
  • EVERYBODY SAY: OH!
  • " data-timeend="">
  • EVERYBODY SAY: OH!
  • -->
  • 00:04:05.230 --> 00:04:06.260
  • " data-timeend="">
  • 00:04:05.230 --> 00:04:06.260
  • -->
  • OH-OH
  • " data-timeend="">
  • OH-OH
  • -->
  • 00:04:06.260 --> 00:04:08.270
  • " data-timeend="">
  • 00:04:06.260 --> 00:04:08.270
  • -->
  • IF YOU GOT THE VICTORY, SING
  • " data-timeend="">
  • IF YOU GOT THE VICTORY, SING
  • -->
  • 00:04:08.270 --> 00:04:10.260
  • " data-timeend="">
  • 00:04:08.270 --> 00:04:10.260
  • -->
  • ALONG WITH THE MUSIC.
  • " data-timeend="">
  • ALONG WITH THE MUSIC.
  • -->
  • 00:04:10.260 --> 00:04:12.030
  • " data-timeend="">
  • 00:04:10.260 --> 00:04:12.030
  • -->
  • OH-OH
  • " data-timeend="">
  • OH-OH
  • -->
  • 00:04:12.030 --> 00:04:13.100
  • " data-timeend="">
  • 00:04:12.030 --> 00:04:13.100
  • -->
  • OH-OH-OH
  • " data-timeend="">
  • OH-OH-OH
  • -->
  • 00:04:13.100 --> 00:04:15.150
  • " data-timeend="">
  • 00:04:13.100 --> 00:04:15.150
  • -->
  • UP TOP, WHERE YOU AT?
  • " data-timeend="">
  • UP TOP, WHERE YOU AT?
  • -->
  • 00:04:15.150 --> 00:04:17.080
  • " data-timeend="">
  • 00:04:15.150 --> 00:04:17.080
  • -->
  • OH-OH
  • " data-timeend="">
  • OH-OH
  • -->
  • 00:04:17.080 --> 00:04:18.140
  • " data-timeend="">
  • 00:04:17.080 --> 00:04:18.140
  • -->
  • OH-OH-OH
  • " data-timeend="">
  • OH-OH-OH
  • -->
  • 00:04:18.140 --> 00:04:21.020
  • " data-timeend="">
  • 00:04:18.140 --> 00:04:21.020
  • -->
  • NOW, SOMEBODY...
  • " data-timeend="">
  • NOW, SOMEBODY...
  • -->
  • 00:04:21.020 --> 00:04:21.260
  • " data-timeend="">
  • 00:04:21.020 --> 00:04:21.260
  • -->
  • ...ANYBODY...
  • " data-timeend="">
  • ...ANYBODY...
  • -->
  • 00:04:21.260 --> 00:04:23.050
  • " data-timeend="">
  • 00:04:21.260 --> 00:04:23.050
  • -->
  • ...EVERYBODY...
  • " data-timeend="">
  • ...EVERYBODY...
  • -->
  • 00:04:23.050 --> 00:04:24.080
  • " data-timeend="">
  • 00:04:23.050 --> 00:04:24.080
  • -->
  • ...SCREEEEEAM!
  • " data-timeend="">
  • ...SCREEEEEAM!
  • -->
  • 00:04:24.080 --> 00:04:26.140
  • " data-timeend="">
  • 00:04:24.080 --> 00:04:26.140
  • -->
  • [DRAMATIC FINISH]
  • " data-timeend="">
  • [DRAMATIC FINISH]
  • -->
  • 00:04:26.190 --> 00:04:29.190
  • " data-timeend="">
  • 00:04:26.190 --> 00:04:29.190
  • -->
  • [WOOSHING]
  • " data-timeend="">
  • [WOOSHING]
  • -->
  • 00:04:40.270 --> 00:04:42.000
  • " data-timeend="">
  • 00:04:40.270 --> 00:04:42.000
  • -->
  • OKAY, LADIES AND GENTLEMEN, SO
  • " data-timeend="">
  • OKAY, LADIES AND GENTLEMEN, SO
  • -->
  • 00:04:42.000 --> 00:04:42.290
  • " data-timeend="">
  • 00:04:42.000 --> 00:04:42.290
  • -->
  • THIS WAS A SUPER-SUPER
  • " data-timeend="">
  • THIS WAS A SUPER-SUPER
  • -->
  • 00:04:42.290 --> 00:04:44.050
  • " data-timeend="">
  • 00:04:42.290 --> 00:04:44.050
  • -->
  • AMAZING NIGHT.
  • " data-timeend="">
  • AMAZING NIGHT.
  • -->
  • 00:04:44.050 --> 00:04:46.170
  • " data-timeend="">
  • 00:04:44.050 --> 00:04:46.170
  • -->
  • HEZEKIAH WALKER TOOK THE STAGE
  • " data-timeend="">
  • HEZEKIAH WALKER TOOK THE STAGE
  • -->
  • 00:04:46.170 --> 00:04:48.070
  • " data-timeend="">
  • 00:04:46.170 --> 00:04:48.070
  • -->
  • AND IT-- ALMOST, LIKE,
  • " data-timeend="">
  • AND IT-- ALMOST, LIKE,
  • -->
  • 00:04:48.070 --> 00:04:49.230
  • " data-timeend="">
  • 00:04:48.070 --> 00:04:49.230
  • -->
  • IMMEDIATELY, THE PLACE WAS
  • " data-timeend="">
  • IMMEDIATELY, THE PLACE WAS
  • -->
  • 00:04:49.230 --> 00:04:51.000
  • " data-timeend="">
  • 00:04:49.230 --> 00:04:51.000
  • -->
  • HE CARRIES THAT WITH HIM
  • " data-timeend="">
  • HE CARRIES THAT WITH HIM
  • -->
  • 00:04:53.290 --> 00:04:55.010
  • " data-timeend="">
  • 00:04:53.290 --> 00:04:55.010
  • -->
  • EVERYWHERE HE GO.
  • " data-timeend="">
  • EVERYWHERE HE GO.
  • -->
  • 00:04:55.010 --> 00:04:55.210
  • " data-timeend="">
  • 00:04:55.010 --> 00:04:55.210
  • -->
  • PEOPLE LOVE HIS MUSIC.
  • " data-timeend="">
  • PEOPLE LOVE HIS MUSIC.
  • -->
  • 00:04:55.210 --> 00:04:56.230
  • " data-timeend="">
  • 00:04:55.210 --> 00:04:56.230
  • -->
  • AND I HAD THE HONOR OF KINDA
  • " data-timeend="">
  • AND I HAD THE HONOR OF KINDA
  • -->
  • 00:04:56.230 --> 00:04:58.020
  • " data-timeend="">
  • 00:04:56.230 --> 00:04:58.020
  • -->
  • LIKE ARRANGING HIS SET, AND,
  • " data-timeend="">
  • LIKE ARRANGING HIS SET, AND,
  • -->
  • 00:04:58.020 --> 00:04:59.110
  • " data-timeend="">
  • 00:04:58.020 --> 00:04:59.110
  • -->
  • YOU KNOW, UH, COMING UP WITH
  • " data-timeend="">
  • YOU KNOW, UH, COMING UP WITH
  • -->
  • 00:04:59.110 --> 00:05:00.200
  • " data-timeend="">
  • 00:04:59.110 --> 00:05:00.200
  • -->
  • IT WAS SUCH A HONOR FOR ME.
  • " data-timeend="">
  • IT WAS SUCH A HONOR FOR ME.
  • -->
  • 00:05:02.180 --> 00:05:04.060
  • " data-timeend="">
  • 00:05:02.180 --> 00:05:04.060
  • -->
  • 'CAUSE BISHOP WALKER HAS BEEN
  • " data-timeend="">
  • 'CAUSE BISHOP WALKER HAS BEEN
  • -->
  • 00:05:04.060 --> 00:05:05.110
  • " data-timeend="">
  • 00:05:04.060 --> 00:05:05.110
  • -->
  • IN MY LIFE...I DON'T KNOW,
  • " data-timeend="">
  • IN MY LIFE...I DON'T KNOW,
  • -->
  • 00:05:05.110 --> 00:05:06.180
  • " data-timeend="">
  • 00:05:05.110 --> 00:05:06.180
  • -->
  • SINCE I WAS LIKE A TEENAGER.
  • " data-timeend="">
  • SINCE I WAS LIKE A TEENAGER.
  • -->
  • 00:05:06.180 --> 00:05:08.020
  • " data-timeend="">
  • 00:05:06.180 --> 00:05:08.020
  • -->
  • HE'S BEEN VISITING
  • " data-timeend="">
  • HE'S BEEN VISITING
  • -->
  • 00:05:08.020 --> 00:05:10.110
  • " data-timeend="">
  • 00:05:08.020 --> 00:05:10.110
  • -->
  • OUR CHURCHES.
  • " data-timeend="">
  • OUR CHURCHES.
  • -->
  • 00:05:10.110 --> 00:05:11.210
  • " data-timeend="">
  • 00:05:10.110 --> 00:05:11.210
  • -->
  • OUR CHURCHES VISITED HIS.
  • " data-timeend="">
  • OUR CHURCHES VISITED HIS.
  • -->
  • 00:05:11.210 --> 00:05:13.240
  • " data-timeend="">
  • 00:05:11.210 --> 00:05:13.240
  • -->
  • SO, WE'VE BEEN IN FELLOWSHIP
  • " data-timeend="">
  • SO, WE'VE BEEN IN FELLOWSHIP
  • -->
  • 00:05:13.240 --> 00:05:14.270
  • " data-timeend="">
  • 00:05:13.240 --> 00:05:14.270
  • -->
  • FOR YEARS TOGETHER.
  • " data-timeend="">
  • FOR YEARS TOGETHER.
  • -->
  • 00:05:14.270 --> 00:05:15.160
  • " data-timeend="">
  • 00:05:14.270 --> 00:05:15.160
  • -->
  • WE LOVE BISHOP WALKER,
  • " data-timeend="">
  • WE LOVE BISHOP WALKER,
  • -->
  • 00:05:15.160 --> 00:05:16.100
  • " data-timeend="">
  • 00:05:15.160 --> 00:05:16.100
  • -->
  • PERSONALLY.
  • " data-timeend="">
  • PERSONALLY.
  • -->
  • 00:05:16.100 --> 00:05:17.010
  • " data-timeend="">
  • 00:05:16.100 --> 00:05:17.010
  • -->
  • SO, HERE'S A FUN FACT: MY MOM,
  • " data-timeend="">
  • SO, HERE'S A FUN FACT: MY MOM,
  • -->
  • 00:05:17.010 --> 00:05:17.220
  • " data-timeend="">
  • 00:05:17.010 --> 00:05:17.220
  • -->
  • UH, NEICY TRIBBETT -- SHOUT OUT
  • " data-timeend="">
  • UH, NEICY TRIBBETT -- SHOUT OUT
  • -->
  • 00:05:17.220 --> 00:05:19.190
  • " data-timeend="">
  • 00:05:17.220 --> 00:05:19.190
  • -->
  • TO YOU, MOM, HOW YOU DOIN'? --
  • " data-timeend="">
  • TO YOU, MOM, HOW YOU DOIN'? --
  • -->
  • 00:05:19.190 --> 00:05:20.200
  • " data-timeend="">
  • 00:05:19.190 --> 00:05:20.200
  • -->
  • AND BISHOP WALKER NOW
  • " data-timeend="">
  • AND BISHOP WALKER NOW
  • -->
  • 00:05:20.200 --> 00:05:21.290
  • " data-timeend="">
  • 00:05:20.200 --> 00:05:21.290
  • -->
  • CO-HOST A SYNDICATED RADIO SHOW
  • " data-timeend="">
  • CO-HOST A SYNDICATED RADIO SHOW
  • -->
  • 00:05:21.290 --> 00:05:24.050
  • " data-timeend="">
  • 00:05:21.290 --> 00:05:24.050
  • -->
  • IN NEW YORK -- WBLS.
  • " data-timeend="">
  • IN NEW YORK -- WBLS.
  • -->
  • 00:05:24.050 --> 00:05:27.020
  • " data-timeend="">
  • 00:05:24.050 --> 00:05:27.020
  • -->
  • SO, HE'S STILL IN MY FAMILY.
  • " data-timeend="">
  • SO, HE'S STILL IN MY FAMILY.
  • -->
  • 00:05:27.020 --> 00:05:28.120
  • " data-timeend="">
  • 00:05:27.020 --> 00:05:28.120
  • -->
  • HE'S STILL IN OUR LIVES.
  • " data-timeend="">
  • HE'S STILL IN OUR LIVES.
  • -->
  • 00:05:28.120 --> 00:05:30.020
  • " data-timeend="">
  • 00:05:28.120 --> 00:05:30.020
  • -->
  • AND WE ALL JUST LOVE HIM
  • " data-timeend="">
  • AND WE ALL JUST LOVE HIM
  • -->
  • 00:05:30.020 --> 00:05:31.190
  • " data-timeend="">
  • 00:05:30.020 --> 00:05:31.190
  • -->
  • VERY DEARLY.
  • " data-timeend="">
  • VERY DEARLY.
  • -->
  • 00:05:31.190 --> 00:05:32.040
  • " data-timeend="">
  • 00:05:31.190 --> 00:05:32.040
  • -->
  • HE MARRIED MY OLDER SISTER.
  • " data-timeend="">
  • HE MARRIED MY OLDER SISTER.
  • -->
  • 00:05:32.040 --> 00:05:34.150
  • " data-timeend="">
  • 00:05:32.040 --> 00:05:34.150
  • -->
  • HE PERFORMED THE CEREMONY.
  • " data-timeend="">
  • HE PERFORMED THE CEREMONY.
  • -->
  • 00:05:34.150 --> 00:05:36.090
  • " data-timeend="">
  • 00:05:34.150 --> 00:05:36.090
  • -->
  • HE DIDN'T MARRY MY SIS--
  • " data-timeend="">
  • HE DIDN'T MARRY MY SIS--
  • -->
  • 00:05:36.090 --> 00:05:37.020
  • " data-timeend="">
  • 00:05:36.090 --> 00:05:37.020
  • -->
  • HE'S--
  • " data-timeend="">
  • HE'S--
  • -->
  • 00:05:37.020 --> 00:05:37.210
  • " data-timeend="">
  • 00:05:37.020 --> 00:05:37.210
  • -->
  • ANYWAY, IT WAS GREAT TO HAVE
  • " data-timeend="">
  • ANYWAY, IT WAS GREAT TO HAVE
  • -->
  • 00:05:37.210 --> 00:05:39.000
  • " data-timeend="">
  • 00:05:37.210 --> 00:05:39.000
  • -->
  • HIM ON THE SHOW.
  • " data-timeend="">
  • HIM ON THE SHOW.
  • -->
  • 00:05:39.000 --> 00:05:40.030
  • " data-timeend="">
  • 00:05:39.000 --> 00:05:40.030
  • -->
  • HE CAME TO ORLANDO.
  • " data-timeend="">
  • HE CAME TO ORLANDO.
  • -->
  • 00:05:40.030 --> 00:05:41.190
  • " data-timeend="">
  • 00:05:40.030 --> 00:05:41.190
  • -->
  • HE BROUGHT THE ANOINTING.
  • " data-timeend="">
  • HE BROUGHT THE ANOINTING.
  • -->
  • 00:05:41.190 --> 00:05:43.070
  • " data-timeend="">
  • 00:05:41.190 --> 00:05:43.070
  • -->
  • HE BROUGHT THE FIRE, YA'LL.
  • " data-timeend="">
  • HE BROUGHT THE FIRE, YA'LL.
  • -->
  • 00:05:43.070 --> 00:05:44.040
  • " data-timeend="">
  • 00:05:43.070 --> 00:05:44.040
  • -->
  • WE WANT YA'LL TO EXPERIENCE
  • " data-timeend="">
  • WE WANT YA'LL TO EXPERIENCE
  • -->
  • 00:05:44.040 --> 00:05:45.020
  • " data-timeend="">
  • 00:05:44.040 --> 00:05:45.020
  • -->
  • THAT FIRE AND THAT ANOINTING,
  • " data-timeend="">
  • THAT FIRE AND THAT ANOINTING,
  • -->
  • 00:05:45.020 --> 00:05:46.030
  • " data-timeend="">
  • 00:05:45.020 --> 00:05:46.030
  • -->
  • RIGHT NOW, RIGHT HERE ON GWE.
  • " data-timeend="">
  • RIGHT NOW, RIGHT HERE ON GWE.
  • -->
  • 00:05:46.030 --> 00:05:47.200
  • " data-timeend="">
  • 00:05:46.030 --> 00:05:47.200
  • -->
  • THANK YOU, AGAIN, BISHOP WALKER
  • " data-timeend="">
  • THANK YOU, AGAIN, BISHOP WALKER
  • -->
  • 00:05:47.200 --> 00:05:49.240
  • " data-timeend="">
  • 00:05:47.200 --> 00:05:49.240
  • -->
  • FOR DOIN' THE SHOW WITH US.
  • " data-timeend="">
  • FOR DOIN' THE SHOW WITH US.
  • -->
  • 00:05:49.240 --> 00:05:51.020
  • " data-timeend="">
  • 00:05:49.240 --> 00:05:51.020
  • -->
  • EVERYBODY, TURN YOUR TVs UP.
  • " data-timeend="">
  • EVERYBODY, TURN YOUR TVs UP.
  • -->
  • 00:05:51.020 --> 00:05:53.150
  • " data-timeend="">
  • 00:05:51.020 --> 00:05:53.150
  • -->
  • AND IF YOU NEED A LITTLE PRAISE
  • " data-timeend="">
  • AND IF YOU NEED A LITTLE PRAISE
  • -->
  • 00:05:53.150 --> 00:05:54.170
  • " data-timeend="">
  • 00:05:53.150 --> 00:05:54.170
  • -->
  • SPACE, YOU MIGHT WANNA GET
  • " data-timeend="">
  • SPACE, YOU MIGHT WANNA GET
  • -->
  • 00:05:54.170 --> 00:05:55.130
  • " data-timeend="">
  • 00:05:54.170 --> 00:05:55.130
  • -->
  • THAT, RIGHT NOW.
  • " data-timeend="">
  • THAT, RIGHT NOW.
  • -->
  • 00:05:55.130 --> 00:05:57.270
  • " data-timeend="">
  • 00:05:55.130 --> 00:05:57.270
  • -->
  • 'CAUSE HERE IS THE ONE, THE
  • " data-timeend="">
  • 'CAUSE HERE IS THE ONE, THE
  • -->
  • 00:05:57.270 --> 00:05:58.170
  • " data-timeend="">
  • 00:05:57.270 --> 00:05:58.170
  • -->
  • ONLY BISHOP HEZEKIAH WALKER.
  • " data-timeend="">
  • ONLY BISHOP HEZEKIAH WALKER.
  • -->
  • 00:05:58.170 --> 00:06:00.190
  • " data-timeend="">
  • 00:05:58.170 --> 00:06:00.190
  • -->
  • [LOUD APPLAUSE, CHEERS]
  • " data-timeend="">
  • [LOUD APPLAUSE, CHEERS]
  • -->
  • 00:06:00.190 --> 00:06:03.000
  • " data-timeend="">
  • 00:06:00.190 --> 00:06:03.000
  • -->
  • [MUSIC]
  • " data-timeend="">
  • [MUSIC]
  • -->
  • 00:06:04.270 --> 00:06:07.270
  • " data-timeend="">
  • 00:06:04.270 --> 00:06:07.270
  • -->
  • - VOICE ONSTAGE: WHOOH!
  • " data-timeend="">
  • - VOICE ONSTAGE: WHOOH!
  • -->
  • 00:06:07.270 --> 00:06:09.140
  • " data-timeend="">
  • 00:06:07.270 --> 00:06:09.140
  • -->
  • [RHYTHMIC CLAPPING]
  • " data-timeend="">
  • [RHYTHMIC CLAPPING]
  • -->
  • 00:06:09.280 --> 00:06:12.280
  • " data-timeend="">
  • 00:06:09.280 --> 00:06:12.280
  • -->
  • - HEZEKIAH WALKER: YEAH!
  • " data-timeend="">
  • - HEZEKIAH WALKER: YEAH!
  • -->
  • 00:06:12.280 --> 00:06:13.290
  • " data-timeend="">
  • 00:06:12.280 --> 00:06:13.290
  • -->
  • COME ON, EVERYBODY, CLAP
  • " data-timeend="">
  • COME ON, EVERYBODY, CLAP
  • -->
  • 00:06:13.290 --> 00:06:14.170
  • " data-timeend="">
  • 00:06:13.290 --> 00:06:14.170
  • -->
  • YOUR HANDS!
  • " data-timeend="">
  • YOUR HANDS!
  • -->
  • 00:06:14.170 --> 00:06:15.030
  • " data-timeend="">
  • 00:06:14.170 --> 00:06:15.030
  • -->
  • YEAH!
  • " data-timeend="">
  • YEAH!
  • -->
  • 00:06:16.230 --> 00:06:19.230
  • " data-timeend="">
  • 00:06:16.230 --> 00:06:19.230
  • -->
  • HERE WE GO, EVERYBODY.
  • " data-timeend="">
  • HERE WE GO, EVERYBODY.
  • -->
  • 00:06:19.240 --> 00:06:22.240
  • " data-timeend="">
  • 00:06:19.240 --> 00:06:22.240
  • -->
  • I'M SOULED OUT!
  • " data-timeend="">
  • I'M SOULED OUT!
  • -->
  • 00:06:22.240 --> 00:06:24.100
  • " data-timeend="">
  • 00:06:22.240 --> 00:06:24.100
  • -->
  • [MAKES STACCATO VOCALIZATIONS]
  • " data-timeend="">
  • [MAKES STACCATO VOCALIZATIONS]
  • -->
  • 00:06:24.100 --> 00:06:25.190
  • " data-timeend="">
  • 00:06:24.100 --> 00:06:25.190
  • -->
  • MY MIND...
  • " data-timeend="">
  • MY MIND...
  • -->
  • 00:06:25.190 --> 00:06:27.270
  • " data-timeend="">
  • 00:06:25.190 --> 00:06:27.270
  • -->
  • MY MIND IS MADE UP
  • " data-timeend="">
  • MY MIND IS MADE UP
  • -->
  • 00:06:27.270 --> 00:06:30.040
  • " data-timeend="">
  • 00:06:27.270 --> 00:06:30.040
  • -->
  • I'M SOULED OUT
  • " data-timeend="">
  • I'M SOULED OUT
  • -->
  • 00:06:30.040 --> 00:06:32.240
  • " data-timeend="">
  • 00:06:30.040 --> 00:06:32.240
  • -->
  • COME ON, WAY UP THERE!
  • " data-timeend="">
  • COME ON, WAY UP THERE!
  • -->
  • 00:06:32.240 --> 00:06:35.190
  • " data-timeend="">
  • 00:06:32.240 --> 00:06:35.190
  • -->
  • MY MIND...
  • " data-timeend="">
  • MY MIND...
  • -->
  • 00:06:35.190 --> 00:06:36.240
  • " data-timeend="">
  • 00:06:35.190 --> 00:06:36.240
  • -->
  • MY MIND IS MADE UP
  • " data-timeend="">
  • MY MIND IS MADE UP
  • -->
  • 00:06:36.240 --> 00:06:38.240
  • " data-timeend="">
  • 00:06:36.240 --> 00:06:38.240
  • -->
  • CLAP YOUR HANDS UP IN THE AI!
  • " data-timeend="">
  • CLAP YOUR HANDS UP IN THE AI!
  • -->
  • 00:06:38.240 --> 00:06:39.290
  • " data-timeend="">
  • 00:06:38.240 --> 00:06:39.290
  • -->
  • I'M SOULED OUT!
  • " data-timeend="">
  • I'M SOULED OUT!
  • -->
  • 00:06:39.290 --> 00:06:41.000
  • " data-timeend="">
  • 00:06:39.290 --> 00:06:41.000
  • -->
  • I AM SOULED OUT
  • " data-timeend="">
  • I AM SOULED OUT
  • -->
  • 00:06:41.000 --> 00:06:43.210
  • " data-timeend="">
  • 00:06:41.000 --> 00:06:43.210
  • -->
  • I HEAR YA, COME ON
  • " data-timeend="">
  • I HEAR YA, COME ON
  • -->
  • 00:06:43.210 --> 00:06:44.230
  • " data-timeend="">
  • 00:06:43.210 --> 00:06:44.230
  • -->
  • MY MIND...
  • " data-timeend="">
  • MY MIND...
  • -->
  • 00:06:44.230 --> 00:06:45.230
  • " data-timeend="">
  • 00:06:44.230 --> 00:06:45.230
  • -->
  • MY MIND IS MADE UP
  • " data-timeend="">
  • MY MIND IS MADE UP
  • -->
  • 00:06:45.230 --> 00:06:47.020
  • " data-timeend="">
  • 00:06:45.230 --> 00:06:47.020
  • -->
  • HEY!
  • " data-timeend="">
  • HEY!
  • -->
  • 00:06:47.020 --> 00:06:47.250
  • " data-timeend="">
  • 00:06:47.020 --> 00:06:47.250
  • -->
  • I'M SOULED OUT!
  • " data-timeend="">
  • I'M SOULED OUT!
  • -->
  • 00:06:47.250 --> 00:06:49.200
  • " data-timeend="">
  • 00:06:47.250 --> 00:06:49.200
  • -->
  • I AM SOULED OUT
  • " data-timeend="">
  • I AM SOULED OUT
  • -->
  • 00:06:49.200 --> 00:06:52.110
  • " data-timeend="">
  • 00:06:49.200 --> 00:06:52.110
  • -->
  • MY MIND...
  • " data-timeend="">
  • MY MIND...
  • -->
  • 00:06:52.110 --> 00:06:53.280
  • " data-timeend="">
  • 00:06:52.110 --> 00:06:53.280
  • -->
  • MY MIND IS MADE UP
  • " data-timeend="">
  • MY MIND IS MADE UP
  • -->
  • 00:06:53.280 --> 00:06:55.170
  • " data-timeend="">
  • 00:06:53.280 --> 00:06:55.170
  • -->
  • HERE WE GO, YA'LL
  • " data-timeend="">
  • HERE WE GO, YA'LL
  • -->
  • 00:06:55.170 --> 00:06:58.080
  • " data-timeend="">
  • 00:06:55.170 --> 00:06:58.080
  • -->
  • WHO CAN SEPARATE...
  • " data-timeend="">
  • WHO CAN SEPARATE...
  • -->
  • 00:06:58.080 --> 00:06:59.240
  • " data-timeend="">
  • 00:06:58.080 --> 00:06:59.240
  • -->
  • ...FROM THE LOVE OF JESUS
  • " data-timeend="">
  • ...FROM THE LOVE OF JESUS
  • -->
  • 00:06:59.240 --> 00:07:01.170
  • " data-timeend="">
  • 00:06:59.240 --> 00:07:01.170
  • -->
  • NOT DEATH
  • " data-timeend="">
  • NOT DEATH
  • -->
  • 00:07:01.170 --> 00:07:03.060
  • " data-timeend="">
  • 00:07:01.170 --> 00:07:03.060
  • -->
  • JESUS PAID THE PRICE
  • " data-timeend="">
  • JESUS PAID THE PRICE
  • -->
  • 00:07:08.030 --> 00:07:09.110
  • " data-timeend="">
  • 00:07:08.030 --> 00:07:09.110
  • -->
  • NOW, I'M FREE FROM SIN
  • " data-timeend="">
  • NOW, I'M FREE FROM SIN
  • -->
  • 00:07:09.110 --> 00:07:10.100
  • " data-timeend="">
  • 00:07:09.110 --> 00:07:10.100
  • -->
  • SOULED OUT
  • " data-timeend="">
  • SOULED OUT
  • -->
  • 00:07:10.100 --> 00:07:11.040
  • " data-timeend="">
  • 00:07:10.100 --> 00:07:11.040
  • -->
  • HEY!
  • " data-timeend="">
  • HEY!
  • -->
  • 00:07:11.040 --> 00:07:12.010
  • " data-timeend="">
  • 00:07:11.040 --> 00:07:12.010
  • -->
  • I AM SOULED OUT
  • " data-timeend="">
  • I AM SOULED OUT
  • -->
  • 00:07:12.210 --> 00:07:15.210
  • " data-timeend="">
  • 00:07:12.210 --> 00:07:15.210
  • -->
  • MY MIND...
  • " data-timeend="">
  • MY MIND...
  • -->
  • 00:07:15.210 --> 00:07:16.160
  • " data-timeend="">
  • 00:07:15.210 --> 00:07:16.160
  • -->
  • MY MIND IS MADE UP
  • " data-timeend="">
  • MY MIND IS MADE UP
  • -->
  • 00:07:16.160 --> 00:07:17.130
  • " data-timeend="">
  • 00:07:16.160 --> 00:07:17.130
  • -->
  • COME ON AND GET HAPPY WITH I!
  • " data-timeend="">
  • COME ON AND GET HAPPY WITH I!
  • -->
  • 00:07:17.130 --> 00:07:18.220
  • " data-timeend="">
  • 00:07:17.130 --> 00:07:18.220
  • -->
  • SOULED OUT!
  • " data-timeend="">
  • SOULED OUT!
  • -->
  • 00:07:18.220 --> 00:07:20.100
  • " data-timeend="">
  • 00:07:18.220 --> 00:07:20.100
  • -->
  • MY MIND...
  • " data-timeend="">
  • MY MIND...
  • -->
  • 00:07:24.030 --> 00:07:24.190
  • " data-timeend="">
  • 00:07:24.030 --> 00:07:24.190
  • -->
  • MY MIND IS MADE UP
  • " data-timeend="">
  • MY MIND IS MADE UP
  • -->
  • 00:07:24.190 --> 00:07:25.270
  • " data-timeend="">
  • 00:07:24.190 --> 00:07:25.270
  • -->
  • HERE'S MY FAVORITE VERSE,
  • " data-timeend="">
  • HERE'S MY FAVORITE VERSE,
  • -->
  • 00:07:25.270 --> 00:07:26.250
  • " data-timeend="">
  • 00:07:25.270 --> 00:07:26.250
  • -->
  • YA'LL!
  • " data-timeend="">
  • YA'LL!
  • -->
  • 00:07:26.250 --> 00:07:28.200
  • " data-timeend="">
  • 00:07:26.250 --> 00:07:28.200
  • -->
  • I COME THROUGH THE FIRE
  • " data-timeend="">
  • I COME THROUGH THE FIRE
  • -->
  • 00:07:28.200 --> 00:07:29.190
  • " data-timeend="">
  • 00:07:28.200 --> 00:07:29.190
  • -->
  • I COME THROUGH THE FIRE
  • " data-timeend="">
  • I COME THROUGH THE FIRE
  • -->
  • 00:07:29.190 --> 00:07:31.150
  • " data-timeend="">
  • 00:07:29.190 --> 00:07:31.150
  • -->
  • I COME THROUGH THE RAIN
  • " data-timeend="">
  • I COME THROUGH THE RAIN
  • -->
  • 00:07:31.150 --> 00:07:32.090
  • " data-timeend="">
  • 00:07:31.150 --> 00:07:32.090
  • -->
  • I COME THROUGH THE RAIN
  • " data-timeend="">
  • I COME THROUGH THE RAIN
  • -->
  • 00:07:32.090 --> 00:07:33.250
  • " data-timeend="">
  • 00:07:32.090 --> 00:07:33.250
  • -->
  • BUT GOD...
  • " data-timeend="">
  • BUT GOD...
  • -->
  • 00:07:33.250 --> 00:07:35.090
  • " data-timeend="">
  • 00:07:33.250 --> 00:07:35.090
  • -->
  • HE NEVER LEFT MY SIDE
  • " data-timeend="">
  • HE NEVER LEFT MY SIDE
  • -->
  • 00:07:35.090 --> 00:07:36.210
  • " data-timeend="">
  • 00:07:35.090 --> 00:07:36.210
  • -->
  • HE'S MY COMFORT THROUGH ALL
  • " data-timeend="">
  • HE'S MY COMFORT THROUGH ALL
  • -->
  • 00:07:36.210 --> 00:07:38.210
  • " data-timeend="">
  • 00:07:36.210 --> 00:07:38.210
  • -->
  • HURT AND PAIN
  • " data-timeend="">
  • HURT AND PAIN
  • -->
  • 00:07:38.210 --> 00:07:40.190
  • " data-timeend="">
  • 00:07:38.210 --> 00:07:40.190
  • -->
  • SOULED OUT!
  • " data-timeend="">
  • SOULED OUT!
  • -->
  • 00:07:40.190 --> 00:07:41.220
  • " data-timeend="">
  • 00:07:40.190 --> 00:07:41.220
  • -->
  • I AM SOULED OUT
  • " data-timeend="">
  • I AM SOULED OUT
  • -->
  • 00:07:41.220 --> 00:07:42.260
  • " data-timeend="">
  • 00:07:41.220 --> 00:07:42.260
  • -->
  • HA!
  • " data-timeend="">
  • HA!
  • -->
  • 00:07:42.260 --> 00:07:44.080
  • " data-timeend="">
  • 00:07:42.260 --> 00:07:44.080
  • -->
  • EVERYBODY SING: SOULED OUT!
  • " data-timeend="">
  • EVERYBODY SING: SOULED OUT!
  • -->
  • 00:07:44.080 --> 00:07:45.230
  • " data-timeend="">
  • 00:07:44.080 --> 00:07:45.230
  • -->
  • I AM SOULED OUT
  • " data-timeend="">
  • I AM SOULED OUT
  • -->
  • 00:07:45.230 --> 00:07:46.290
  • " data-timeend="">
  • 00:07:45.230 --> 00:07:46.290
  • -->
  • HEY
  • " data-timeend="">
  • HEY
  • -->
  • 00:07:46.290 --> 00:07:48.090
  • " data-timeend="">
  • 00:07:46.290 --> 00:07:48.090
  • -->
  • CLAP YOUR HANDS AND SING:
  • " data-timeend="">
  • CLAP YOUR HANDS AND SING:
  • -->
  • 00:07:48.090 --> 00:07:49.270
  • " data-timeend="">
  • 00:07:48.090 --> 00:07:49.270
  • -->
  • SOULED OUT
  • " data-timeend="">
  • SOULED OUT
  • -->
  • 00:07:49.270 --> 00:07:52.070
  • " data-timeend="">
  • 00:07:49.270 --> 00:07:52.070
  • -->
  • I AM SOULED OUT
  • " data-timeend="">
  • I AM SOULED OUT
  • -->
  • 00:07:52.070 --> 00:07:53.050
  • " data-timeend="">
  • 00:07:52.070 --> 00:07:53.050
  • -->
  • HEY!
  • " data-timeend="">
  • HEY!
  • -->
  • 00:07:53.050 --> 00:07:53.190
  • " data-timeend="">
  • 00:07:53.050 --> 00:07:53.190
  • -->
  • SOULED OUT
  • " data-timeend="">
  • SOULED OUT
  • -->
  • 00:07:53.190 --> 00:07:54.140
  • " data-timeend="">
  • 00:07:53.190 --> 00:07:54.140
  • -->
  • I AM SOULED OUT
  • " data-timeend="">
  • I AM SOULED OUT
  • -->
  • 00:07:54.140 --> 00:07:55.130
  • " data-timeend="">
  • 00:07:54.140 --> 00:07:55.130
  • -->
  • WHOOH!
  • " data-timeend="">
  • WHOOH!
  • -->
  • 00:07:55.130 --> 00:07:57.200
  • " data-timeend="">
  • 00:07:55.130 --> 00:07:57.200
  • -->
  • SOULED OUT
  • " data-timeend="">
  • SOULED OUT
  • -->
  • 00:07:57.200 --> 00:07:58.220
  • " data-timeend="">
  • 00:07:57.200 --> 00:07:58.220
  • -->
  • I AM SOULED OUT
  • " data-timeend="">
  • I AM SOULED OUT
  • -->
  • 00:07:58.220 --> 00:08:00.040
  • " data-timeend="">
  • 00:07:58.220 --> 00:08:00.040
  • -->
  • HEY!
  • " data-timeend="">
  • HEY!
  • -->
  • 00:08:00.040 --> 00:08:01.220
  • " data-timeend="">
  • 00:08:00.040 --> 00:08:01.220
  • -->
  • EVERYBODY SING: SOULED OUT
  • " data-timeend="">
  • EVERYBODY SING: SOULED OUT
  • -->
  • 00:08:01.220 --> 00:08:02.290
  • " data-timeend="">
  • 00:08:01.220 --> 00:08:02.290
  • -->
  • I AM SOULED OUT
  • " data-timeend="">
  • I AM SOULED OUT
  • -->
  • 00:08:02.290 --> 00:08:04.070
  • " data-timeend="">
  • 00:08:02.290 --> 00:08:04.070
  • -->
  • HEY!
  • " data-timeend="">
  • HEY!
  • -->
  • 00:08:04.070 --> 00:08:05.210
  • " data-timeend="">
  • 00:08:04.070 --> 00:08:05.210
  • -->
  • CLAP YOUR HANDS AND SING:
  • " data-timeend="">
  • CLAP YOUR HANDS AND SING:
  • -->
  • 00:08:05.210 --> 00:08:07.030
  • " data-timeend="">
  • 00:08:05.210 --> 00:08:07.030
  • -->
  • SOULED OUT
  • " data-timeend="">
  • SOULED OUT
  • -->
  • 00:08:07.030 --> 00:08:07.220
  • " data-timeend="">
  • 00:08:07.030 --> 00:08:07.220
  • -->
  • I AM SOULED OUT
  • " data-timeend="">
  • I AM SOULED OUT
  • -->
  • 00:08:07.220 --> 00:08:09.090
  • " data-timeend="">
  • 00:08:07.220 --> 00:08:09.090
  • -->
  • HOW MANY OF YA'LL ARE REALLY
  • " data-timeend="">
  • HOW MANY OF YA'LL ARE REALLY
  • -->
  • 00:08:09.090 --> 00:08:09.290
  • " data-timeend="">
  • 00:08:09.090 --> 00:08:09.290
  • -->
  • SOULED OUT?
  • " data-timeend="">
  • SOULED OUT?
  • -->
  • 00:08:09.290 --> 00:08:10.120
  • " data-timeend="">
  • 00:08:09.290 --> 00:08:10.120
  • -->
  • SOULED OUT!
  • " data-timeend="">
  • SOULED OUT!
  • -->
  • 00:08:10.120 --> 00:08:11.140
  • " data-timeend="">
  • 00:08:10.120 --> 00:08:11.140
  • -->
  • I AM SOULED OUT
  • " data-timeend="">
  • I AM SOULED OUT
  • -->
  • 00:08:11.140 --> 00:08:12.240
  • " data-timeend="">
  • 00:08:11.140 --> 00:08:12.240
  • -->
  • HOOH! HEY! UNH!
  • " data-timeend="">
  • HOOH! HEY! UNH!
  • -->
  • 00:08:12.240 --> 00:08:14.210
  • " data-timeend="">
  • 00:08:12.240 --> 00:08:14.210
  • -->
  • MY HEART IS FIXED
  • " data-timeend="">
  • MY HEART IS FIXED
  • -->
  • 00:08:14.210 --> 00:08:16.100
  • " data-timeend="">
  • 00:08:14.210 --> 00:08:16.100
  • -->
  • MY HEART IS FIXED
  • " data-timeend="">
  • MY HEART IS FIXED
  • -->
  • 00:08:16.100 --> 00:08:17.120
  • " data-timeend="">
  • 00:08:16.100 --> 00:08:17.120
  • -->
  • MY MIND...
  • " data-timeend="">
  • MY MIND...
  • -->
  • 00:08:17.120 --> 00:08:18.020
  • " data-timeend="">
  • 00:08:17.120 --> 00:08:18.020
  • -->
  • MY MIND'S MADE UP
  • " data-timeend="">
  • MY MIND'S MADE UP
  • -->
  • 00:08:18.020 --> 00:08:19.200
  • " data-timeend="">
  • 00:08:18.020 --> 00:08:19.200
  • -->
  • NO ROOM, NO VACANCIES
  • " data-timeend="">
  • NO ROOM, NO VACANCIES
  • -->
  • 00:08:19.200 --> 00:08:21.010
  • " data-timeend="">
  • 00:08:19.200 --> 00:08:21.010
  • -->
  • NO ROOM, NO VACANCIES
  • " data-timeend="">
  • NO ROOM, NO VACANCIES
  • -->
  • 00:08:21.010 --> 00:08:22.100
  • " data-timeend="">
  • 00:08:21.010 --> 00:08:22.100
  • -->
  • I'M ALL FILLED UP
  • " data-timeend="">
  • I'M ALL FILLED UP
  • -->
  • 00:08:22.100 --> 00:08:23.210
  • " data-timeend="">
  • 00:08:22.100 --> 00:08:23.210
  • -->
  • HIS SPIRIT LIVES...
  • " data-timeend="">
  • HIS SPIRIT LIVES...
  • -->
  • 00:08:23.210 --> 00:08:24.250
  • " data-timeend="">
  • 00:08:23.210 --> 00:08:24.250
  • -->
  • HIS SPIRIT LIVES IN ME
  • " data-timeend="">
  • HIS SPIRIT LIVES IN ME
  • -->
  • 00:08:24.250 --> 00:08:26.130
  • " data-timeend="">
  • 00:08:24.250 --> 00:08:26.130
  • -->
  • [VOCAL CRY]
  • " data-timeend="">
  • [VOCAL CRY]
  • -->
  • 00:08:26.130 --> 00:08:28.140
  • " data-timeend="">
  • 00:08:26.130 --> 00:08:28.140
  • -->
  • AND THAT'S THE REASON
  • " data-timeend="">
  • AND THAT'S THE REASON
  • -->
  • 00:08:28.140 --> 00:08:29.220
  • " data-timeend="">
  • 00:08:28.140 --> 00:08:29.220
  • -->
  • I'M SOULED OUT!
  • " data-timeend="">
  • I'M SOULED OUT!
  • -->
  • 00:08:29.220 --> 00:08:30.190
  • " data-timeend="">
  • 00:08:29.220 --> 00:08:30.190
  • -->
  • HEY!
  • " data-timeend="">
  • HEY!
  • -->
  • 00:08:30.190 --> 00:08:31.150
  • " data-timeend="">
  • 00:08:30.190 --> 00:08:31.150
  • -->
  • SAY: YEEEEEES!
  • " data-timeend="">
  • SAY: YEEEEEES!
  • -->
  • 00:08:31.150 --> 00:08:32.090
  • " data-timeend="">
  • 00:08:31.150 --> 00:08:32.090
  • -->
  • YEEEEES!
  • " data-timeend="">
  • YEEEEES!
  • -->
  • 00:08:32.090 --> 00:08:33.290
  • " data-timeend="">
  • 00:08:32.090 --> 00:08:33.290
  • -->
  • MY FIX...
  • " data-timeend="">
  • MY FIX...
  • -->
  • 00:08:33.290 --> 00:08:34.280
  • " data-timeend="">
  • 00:08:33.290 --> 00:08:34.280
  • -->
  • MY HEART IS FIXED
  • " data-timeend="">
  • MY HEART IS FIXED
  • -->
  • 00:08:34.280 --> 00:08:35.270
  • " data-timeend="">
  • 00:08:34.280 --> 00:08:35.270
  • -->
  • MY MIND...
  • " data-timeend="">
  • MY MIND...
  • -->
  • 00:08:35.270 --> 00:08:36.130
  • " data-timeend="">
  • 00:08:35.270 --> 00:08:36.130
  • -->
  • MY MIND'S MADE UP
  • " data-timeend="">
  • MY MIND'S MADE UP
  • -->
  • 00:08:36.130 --> 00:08:37.030
  • " data-timeend="">
  • 00:08:36.130 --> 00:08:37.030
  • -->
  • NO ROOM, NO VACANCIES
  • " data-timeend="">
  • NO ROOM, NO VACANCIES
  • -->
  • 00:08:37.030 --> 00:08:37.250
  • " data-timeend="">
  • 00:08:37.030 --> 00:08:37.250
  • -->
  • NO ROOM, NO VACANCIES
  • " data-timeend="">
  • NO ROOM, NO VACANCIES
  • -->
  • 00:08:37.250 --> 00:08:39.140
  • " data-timeend="">
  • 00:08:37.250 --> 00:08:39.140
  • -->
  • I'M ALL FILLED UP
  • " data-timeend="">
  • I'M ALL FILLED UP
  • -->
  • 00:08:39.140 --> 00:08:40.270
  • " data-timeend="">
  • 00:08:39.140 --> 00:08:40.270
  • -->
  • HIS SPIRIT LIVES...
  • " data-timeend="">
  • HIS SPIRIT LIVES...
  • -->
  • 00:08:40.270 --> 00:08:41.190
  • " data-timeend="">
  • 00:08:40.270 --> 00:08:41.190
  • -->
  • HIS SPIRIT LIVES IN ME
  • " data-timeend="">
  • HIS SPIRIT LIVES IN ME
  • -->
  • 00:08:41.190 --> 00:08:43.100
  • " data-timeend="">
  • 00:08:41.190 --> 00:08:43.100
  • -->
  • AND THAT'S THE REASON
  • " data-timeend="">
  • AND THAT'S THE REASON
  • -->
  • 00:08:43.100 --> 00:08:44.250
  • " data-timeend="">
  • 00:08:43.100 --> 00:08:44.250
  • -->
  • I'M SOULED OUT!
  • " data-timeend="">
  • I'M SOULED OUT!
  • -->
  • 00:08:44.250 --> 00:08:46.100
  • " data-timeend="">
  • 00:08:44.250 --> 00:08:46.100
  • -->
  • HEY!
  • " data-timeend="">
  • HEY!
  • -->
  • 00:08:46.100 --> 00:08:47.010
  • " data-timeend="">
  • 00:08:46.100 --> 00:08:47.010
  • -->
  • EVERYBODY SAY: YEEEEEES!
  • " data-timeend="">
  • EVERYBODY SAY: YEEEEEES!
  • -->
  • 00:08:47.010 --> 00:08:48.010
  • " data-timeend="">
  • 00:08:47.010 --> 00:08:48.010
  • -->
  • YEEEEES!
  • " data-timeend="">
  • YEEEEES!
  • -->
  • 00:08:48.010 --> 00:08:50.010
  • " data-timeend="">
  • 00:08:48.010 --> 00:08:50.010
  • -->
  • WAVE YOUR HAND AND SAY:
  • " data-timeend="">
  • WAVE YOUR HAND AND SAY:
  • -->
  • 00:08:50.010 --> 00:08:51.220
  • " data-timeend="">
  • 00:08:50.010 --> 00:08:51.220
  • -->
  • YEEEEES!
  • " data-timeend="">
  • YEEEEES!
  • -->
  • 00:08:51.220 --> 00:08:52.100
  • " data-timeend="">
  • 00:08:51.220 --> 00:08:52.100
  • -->
  • YEEEEES!
  • " data-timeend="">
  • YEEEEES!
  • -->
  • 00:08:52.100 --> 00:08:53.290
  • " data-timeend="">
  • 00:08:52.100 --> 00:08:53.290
  • -->
  • LIFT YOUR VOICE AND SAY:
  • " data-timeend="">
  • LIFT YOUR VOICE AND SAY:
  • -->
  • 00:08:53.290 --> 00:08:55.120
  • " data-timeend="">
  • 00:08:53.290 --> 00:08:55.120
  • -->
  • YEEEEEES!
  • " data-timeend="">
  • YEEEEEES!
  • -->
  • 00:08:55.120 --> 00:08:56.150
  • " data-timeend="">
  • 00:08:55.120 --> 00:08:56.150
  • -->
  • YEEEEES!
  • " data-timeend="">
  • YEEEEES!
  • -->
  • 00:08:56.150 --> 00:08:58.220
  • " data-timeend="">
  • 00:08:56.150 --> 00:08:58.220
  • -->
  • EVERYBODY SAY: YEEES!
  • " data-timeend="">
  • EVERYBODY SAY: YEEES!
  • -->
  • 00:08:58.220 --> 00:09:00.210
  • " data-timeend="">
  • 00:08:58.220 --> 00:09:00.210
  • -->
  • YEEEEES!
  • " data-timeend="">
  • YEEEEES!
  • -->
  • 00:09:00.210 --> 00:09:02.060
  • " data-timeend="">
  • 00:09:00.210 --> 00:09:02.060
  • -->
  • SAY: YEEEEEES!
  • " data-timeend="">
  • SAY: YEEEEEES!
  • -->
  • 00:09:02.060 --> 00:09:05.000
  • " data-timeend="">
  • 00:09:02.060 --> 00:09:05.000
  • -->
  • YEEEEES!
  • " data-timeend="">
  • YEEEEES!
  • -->
  • 00:09:05.000 --> 00:09:05.250
  • " data-timeend="">
  • 00:09:05.000 --> 00:09:05.250
  • -->
  • SAY: YEEEEEES!
  • " data-timeend="">
  • SAY: YEEEEEES!
  • -->
  • 00:09:05.250 --> 00:09:07.180
  • " data-timeend="">
  • 00:09:05.250 --> 00:09:07.180
  • -->
  • YEEEEES!
  • " data-timeend="">
  • YEEEEES!
  • -->
  • 00:09:07.180 --> 00:09:09.160
  • " data-timeend="">
  • 00:09:07.180 --> 00:09:09.160
  • -->
  • SAY: YEEEEEES!
  • " data-timeend="">
  • SAY: YEEEEEES!
  • -->
  • 00:09:09.160 --> 00:09:10.200
  • " data-timeend="">
  • 00:09:09.160 --> 00:09:10.200
  • -->
  • YEEEEES!
  • " data-timeend="">
  • YEEEEES!
  • -->
  • 00:09:10.200 --> 00:09:11.220
  • " data-timeend="">
  • 00:09:10.200 --> 00:09:11.220
  • -->
  • SAY: YEEEEEES!
  • " data-timeend="">
  • SAY: YEEEEEES!
  • -->
  • 00:09:11.220 --> 00:09:12.290
  • " data-timeend="">
  • 00:09:11.220 --> 00:09:12.290
  • -->
  • YEEEEES!
  • " data-timeend="">
  • YEEEEES!
  • -->
  • 00:09:12.290 --> 00:09:14.190
  • " data-timeend="">
  • 00:09:12.290 --> 00:09:14.190
  • -->
  • AND MY HEART IS FIXED
  • " data-timeend="">
  • AND MY HEART IS FIXED
  • -->
  • 00:09:16.250 --> 00:09:19.250
  • " data-timeend="">
  • 00:09:16.250 --> 00:09:19.250
  • -->
  • MY HEART IS FIXED
  • " data-timeend="">
  • MY HEART IS FIXED
  • -->
  • 00:09:19.250 --> 00:09:22.100
  • " data-timeend="">
  • 00:09:19.250 --> 00:09:22.100
  • -->
  • MY MIND...
  • " data-timeend="">
  • MY MIND...
  • -->
  • 00:09:22.100 --> 00:09:23.110
  • " data-timeend="">
  • 00:09:22.100 --> 00:09:23.110
  • -->
  • MY MIND'S MADE UP
  • " data-timeend="">
  • MY MIND'S MADE UP
  • -->
  • 00:09:23.110 --> 00:09:24.010
  • " data-timeend="">
  • 00:09:23.110 --> 00:09:24.010
  • -->
  • NO ROOM, NO VACANCIES
  • " data-timeend="">
  • NO ROOM, NO VACANCIES
  • -->
  • 00:09:24.010 --> 00:09:25.080
  • " data-timeend="">
  • 00:09:24.010 --> 00:09:25.080
  • -->
  • NO ROOM, NO VACANCIES
  • " data-timeend="">
  • NO ROOM, NO VACANCIES
  • -->
  • 00:09:25.080 --> 00:09:26.120
  • " data-timeend="">
  • 00:09:25.080 --> 00:09:26.120
  • -->
  • I'M ALL FILLED UP
  • " data-timeend="">
  • I'M ALL FILLED UP
  • -->
  • 00:09:26.120 --> 00:09:27.250
  • " data-timeend="">
  • 00:09:26.120 --> 00:09:27.250
  • -->
  • HIS SPIRIT LIVES...
  • " data-timeend="">
  • HIS SPIRIT LIVES...
  • -->
  • 00:09:27.250 --> 00:09:29.040
  • " data-timeend="">
  • 00:09:27.250 --> 00:09:29.040
  • -->
  • HIS SPIRIT LIVES IN ME
  • " data-timeend="">
  • HIS SPIRIT LIVES IN ME
  • -->
  • 00:09:29.040 --> 00:09:30.170
  • " data-timeend="">
  • 00:09:29.040 --> 00:09:30.170
  • -->
  • AND THAT'S THE REASON I'M
  • " data-timeend="">
  • AND THAT'S THE REASON I'M
  • -->
  • 00:09:30.170 --> 00:09:31.270
  • " data-timeend="">
  • 00:09:30.170 --> 00:09:31.270
  • -->
  • SOULED OUT!
  • " data-timeend="">
  • SOULED OUT!
  • -->
  • 00:09:31.270 --> 00:09:33.180
  • " data-timeend="">
  • 00:09:31.270 --> 00:09:33.180
  • -->
  • [LOUD APPLAUSE, CHEERS]
  • " data-timeend="">
  • [LOUD APPLAUSE, CHEERS]
  • -->
  • 00:09:33.180 --> 00:09:35.120
  • " data-timeend="">
  • 00:09:33.180 --> 00:09:35.120
  • -->
  • WHOOH!
  • " data-timeend="">
  • WHOOH!
  • -->
  • 00:09:35.120 --> 00:09:38.080
  • " data-timeend="">
  • 00:09:35.120 --> 00:09:38.080
  • -->
  • [MUSIC]
  • " data-timeend="">
  • [MUSIC]
  • -->
  • 00:09:38.080 --> 00:09:39.020
  • " data-timeend="">
  • 00:09:38.080 --> 00:09:39.020
  • -->
  • - TYE: CLAP YOUR HANDS,
  • " data-timeend="">
  • - TYE: CLAP YOUR HANDS,
  • -->
  • 00:09:39.020 --> 00:09:39.200
  • " data-timeend="">
  • 00:09:39.020 --> 00:09:39.200
  • -->
  • EVERYBODY -- COME ON!
  • " data-timeend="">
  • EVERYBODY -- COME ON!
  • -->
  • 00:09:39.200 --> 00:09:40.070
  • " data-timeend="">
  • 00:09:39.200 --> 00:09:40.070
  • -->
  • IF YOU KNOW POWER BELONGS TO
  • " data-timeend="">
  • IF YOU KNOW POWER BELONGS TO
  • -->
  • 00:09:40.070 --> 00:09:42.070
  • " data-timeend="">
  • 00:09:40.070 --> 00:09:42.070
  • -->
  • GOD, CLAP YOUR HANDS LIKE THIS:
  • " data-timeend="">
  • GOD, CLAP YOUR HANDS LIKE THIS:
  • -->
  • 00:09:42.070 --> 00:09:44.060
  • " data-timeend="">
  • 00:09:42.070 --> 00:09:44.060
  • -->
  • ONE, TWO, THREE!
  • " data-timeend="">
  • ONE, TWO, THREE!
  • -->
  • 00:09:44.060 --> 00:09:45.080
  • " data-timeend="">
  • 00:09:44.060 --> 00:09:45.080
  • -->
  • HEY!
  • " data-timeend="">
  • HEY!
  • -->
  • 00:09:45.080 --> 00:09:46.220
  • " data-timeend="">
  • 00:09:45.080 --> 00:09:46.220
  • -->
  • [MUSIC]
  • " data-timeend="">
  • [MUSIC]
  • -->
  • 00:09:46.220 --> 00:09:48.070
  • " data-timeend="">
  • 00:09:46.220 --> 00:09:48.070
  • -->
  • [CHEERS]
  • " data-timeend="">
  • [CHEERS]
  • -->
  • 00:09:48.070 --> 00:09:49.120
  • " data-timeend="">
  • 00:09:48.070 --> 00:09:49.120
  • -->
  • HERE WE GO!
  • " data-timeend="">
  • HERE WE GO!
  • -->
  • 00:09:51.010 --> 00:09:54.010
  • " data-timeend="">
  • 00:09:51.010 --> 00:09:54.010
  • -->
  • [HEZEKIAH REJOINS]
  • " data-timeend="">
  • [HEZEKIAH REJOINS]
  • -->
  • 00:09:54.010 --> 00:09:54.230
  • " data-timeend="">
  • 00:09:54.010 --> 00:09:54.230
  • -->
  • THERE IS...
  • " data-timeend="">
  • THERE IS...
  • -->
  • 00:09:54.230 --> 00:09:56.070
  • " data-timeend="">
  • 00:09:54.230 --> 00:09:56.070
  • -->
  • THERE IS NOTHING TOO HARD
  • " data-timeend="">
  • THERE IS NOTHING TOO HARD
  • -->
  • 00:09:56.070 --> 00:09:57.010
  • " data-timeend="">
  • 00:09:56.070 --> 00:09:57.010
  • -->
  • FOR GOD
  • " data-timeend="">
  • FOR GOD
  • -->
  • 00:09:57.010 --> 00:09:57.250
  • " data-timeend="">
  • 00:09:57.010 --> 00:09:57.250
  • -->
  • NOTHING
  • " data-timeend="">
  • NOTHING
  • -->
  • 00:09:57.250 --> 00:09:58.100
  • " data-timeend="">
  • 00:09:57.250 --> 00:09:58.100
  • -->
  • NOTHING TOO HARD FOR GOD
  • " data-timeend="">
  • NOTHING TOO HARD FOR GOD
  • -->
  • 00:09:58.100 --> 00:10:00.290
  • " data-timeend="">
  • 00:09:58.100 --> 00:10:00.290
  • -->
  • POWER BELONGS TO GOD
  • " data-timeend="">
  • POWER BELONGS TO GOD
  • -->
  • 00:10:00.290 --> 00:10:01.220
  • " data-timeend="">
  • 00:10:00.290 --> 00:10:01.220
  • -->
  • ALTOS SING!
  • " data-timeend="">
  • ALTOS SING!
  • -->
  • 00:10:01.220 --> 00:10:02.120
  • " data-timeend="">
  • 00:10:01.220 --> 00:10:02.120
  • -->
  • THERE IS NOTHING TOO HARD
  • " data-timeend="">
  • THERE IS NOTHING TOO HARD
  • -->
  • 00:10:02.120 --> 00:10:03.120
  • " data-timeend="">
  • 00:10:02.120 --> 00:10:03.120
  • -->
  • FOR GOD
  • " data-timeend="">
  • FOR GOD
  • -->
  • 00:10:03.270 --> 00:10:06.270
  • " data-timeend="">
  • 00:10:03.270 --> 00:10:06.270
  • -->
  • SAY: NOTHING...TOO...
  • " data-timeend="">
  • SAY: NOTHING...TOO...
  • -->
  • 00:10:06.270 --> 00:10:07.190
  • " data-timeend="">
  • 00:10:06.270 --> 00:10:07.190
  • -->
  • ...TOO HARD FOR GOD
  • " data-timeend="">
  • ...TOO HARD FOR GOD
  • -->
  • 00:10:07.190 --> 00:10:08.100
  • " data-timeend="">
  • 00:10:07.190 --> 00:10:08.100
  • -->
  • POWER BELONGS TO GOD
  • " data-timeend="">
  • POWER BELONGS TO GOD
  • -->
  • 00:10:08.100 --> 00:10:09.240
  • " data-timeend="">
  • 00:10:08.100 --> 00:10:09.240
  • -->
  • TENORS, WHERE YOU AT?
  • " data-timeend="">
  • TENORS, WHERE YOU AT?
  • -->
  • 00:10:09.240 --> 00:10:10.200
  • " data-timeend="">
  • 00:10:09.240 --> 00:10:10.200
  • -->
  • THERE IS NOTHING TOO HARD
  • " data-timeend="">
  • THERE IS NOTHING TOO HARD
  • -->
  • 00:10:10.200 --> 00:10:11.200
  • " data-timeend="">
  • 00:10:10.200 --> 00:10:11.200
  • -->
  • FOR GOD
  • " data-timeend="">
  • FOR GOD
  • -->
  • 00:10:11.200 --> 00:10:13.180
  • " data-timeend="">
  • 00:10:11.200 --> 00:10:13.180
  • -->
  • SAY: NOTHING...TOO...
  • " data-timeend="">
  • SAY: NOTHING...TOO...
  • -->
  • 00:10:14.080 --> 00:10:17.080
  • " data-timeend="">
  • 00:10:14.080 --> 00:10:17.080
  • -->
  • ...TOO HARD FOR GOD
  • " data-timeend="">
  • ...TOO HARD FOR GOD
  • -->
  • 00:10:17.080 --> 00:10:17.290
  • " data-timeend="">
  • 00:10:17.080 --> 00:10:17.290
  • -->
  • POWER BELONGS TO GOD
  • " data-timeend="">
  • POWER BELONGS TO GOD
  • -->
  • 00:10:17.290 --> 00:10:18.230
  • " data-timeend="">
  • 00:10:17.290 --> 00:10:18.230
  • -->
  • THERE IS...
  • " data-timeend="">
  • THERE IS...
  • -->
  • 00:10:18.230 --> 00:10:19.180
  • " data-timeend="">
  • 00:10:18.230 --> 00:10:19.180
  • -->
  • THERE IS NOTHING TOO HARD
  • " data-timeend="">
  • THERE IS NOTHING TOO HARD
  • -->
  • 00:10:19.180 --> 00:10:21.130
  • " data-timeend="">
  • 00:10:19.180 --> 00:10:21.130
  • -->
  • FOR GOD
  • " data-timeend="">
  • FOR GOD
  • -->
  • 00:10:21.130 --> 00:10:22.090
  • " data-timeend="">
  • 00:10:21.130 --> 00:10:22.090
  • -->
  • SAY: NOTHING...TOO...
  • " data-timeend="">
  • SAY: NOTHING...TOO...
  • -->
  • 00:10:22.090 --> 00:10:24.080
  • " data-timeend="">
  • 00:10:22.090 --> 00:10:24.080
  • -->
  • ...TOO HARD FOR GOD
  • " data-timeend="">
  • ...TOO HARD FOR GOD
  • -->
  • 00:10:24.080 --> 00:10:25.120
  • " data-timeend="">
  • 00:10:24.080 --> 00:10:25.120
  • -->
  • POWER BELONGS TO GOD
  • " data-timeend="">
  • POWER BELONGS TO GOD
  • -->
  • 00:10:25.120 --> 00:10:26.270
  • " data-timeend="">
  • 00:10:25.120 --> 00:10:26.270
  • -->
  • HERE WE GO!
  • " data-timeend="">
  • HERE WE GO!
  • -->
  • 00:10:27.230 --> 00:10:30.230
  • " data-timeend="">
  • 00:10:27.230 --> 00:10:30.230
  • -->
  • THERE IS NOTHING TOO HARD
  • " data-timeend="">
  • THERE IS NOTHING TOO HARD
  • -->
  • 00:10:30.230 --> 00:10:31.140
  • " data-timeend="">
  • 00:10:30.230 --> 00:10:31.140
  • -->
  • FOR GOD
  • " data-timeend="">
  • FOR GOD
  • -->
  • 00:10:31.140 --> 00:10:31.280
  • " data-timeend="">
  • 00:10:31.140 --> 00:10:31.280
  • -->
  • NOTHING TOO HARD
  • " data-timeend="">
  • NOTHING TOO HARD
  • -->
  • 00:10:31.280 --> 00:10:32.240
  • " data-timeend="">
  • 00:10:31.280 --> 00:10:32.240
  • -->
  • HEY, THERE AIN'T NOTHIN'...
  • " data-timeend="">
  • HEY, THERE AIN'T NOTHIN'...
  • -->
  • 00:10:32.240 --> 00:10:33.240
  • " data-timeend="">
  • 00:10:32.240 --> 00:10:33.240
  • -->
  • TOO...
  • " data-timeend="">
  • TOO...
  • -->
  • 00:10:33.240 --> 00:10:34.260
  • " data-timeend="">
  • 00:10:33.240 --> 00:10:34.260
  • -->
  • ...TOO HARD FOR GOD
  • " data-timeend="">
  • ...TOO HARD FOR GOD
  • -->
  • 00:10:34.260 --> 00:10:36.000
  • " data-timeend="">
  • 00:10:34.260 --> 00:10:36.000
  • -->
  • THERE IS...
  • " data-timeend="">
  • THERE IS...
  • -->
  • 00:10:39.130 --> 00:10:40.090
  • " data-timeend="">
  • 00:10:39.130 --> 00:10:40.090
  • -->
  • THERE IS NOTHING TOO HAD
  • " data-timeend="">
  • THERE IS NOTHING TOO HAD
  • -->
  • 00:10:40.090 --> 00:10:42.000
  • " data-timeend="">
  • 00:10:40.090 --> 00:10:42.000
  • -->
  • FOR GOD
  • " data-timeend="">
  • FOR GOD
  • -->
  • 00:10:42.000 --> 00:10:43.180
  • " data-timeend="">
  • 00:10:42.000 --> 00:10:43.180
  • -->
  • SAY: NOTHING...TOO...
  • " data-timeend="">
  • SAY: NOTHING...TOO...
  • -->
  • 00:10:43.180 --> 00:10:45.200
  • " data-timeend="">
  • 00:10:43.180 --> 00:10:45.200
  • -->
  • ...TOO HARD FOR GOD
  • " data-timeend="">
  • ...TOO HARD FOR GOD
  • -->
  • 00:10:45.200 --> 00:10:46.290
  • " data-timeend="">
  • 00:10:45.200 --> 00:10:46.290
  • -->
  • POWER BELONGS TO GOD
  • " data-timeend="">
  • POWER BELONGS TO GOD
  • -->
  • 00:10:46.290 --> 00:10:47.200
  • " data-timeend="">
  • 00:10:46.290 --> 00:10:47.200
  • -->
  • HERE WE GO!
  • " data-timeend="">
  • HERE WE GO!
  • -->
  • 00:10:47.200 --> 00:10:48.060
  • " data-timeend="">
  • 00:10:47.200 --> 00:10:48.060
  • -->
  • THERE IS NOTHING TOO HAD
  • " data-timeend="">
  • THERE IS NOTHING TOO HAD
  • -->
  • 00:10:48.060 --> 00:10:49.070
  • " data-timeend="">
  • 00:10:48.060 --> 00:10:49.070
  • -->
  • FOR GOD
  • " data-timeend="">
  • FOR GOD
  • -->
  • 00:10:49.070 --> 00:10:49.250
  • " data-timeend="">
  • 00:10:49.070 --> 00:10:49.250
  • -->
  • NOTHING TOO HARD
  • " data-timeend="">
  • NOTHING TOO HARD
  • -->
  • 00:10:49.270 --> 00:10:52.270
  • " data-timeend="">
  • 00:10:49.270 --> 00:10:52.270
  • -->
  • HEY!
  • " data-timeend="">
  • HEY!
  • -->
  • 00:10:52.270 --> 00:10:54.260
  • " data-timeend="">
  • 00:10:52.270 --> 00:10:54.260
  • -->
  • NOTHING...
  • " data-timeend="">
  • NOTHING...
  • -->
  • 00:10:54.260 --> 00:10:56.160
  • " data-timeend="">
  • 00:10:54.260 --> 00:10:56.160
  • -->
  • WHOOH!
  • " data-timeend="">
  • WHOOH!
  • -->
  • 00:10:56.160 --> 00:10:57.160
  • " data-timeend="">
  • 00:10:56.160 --> 00:10:57.160
  • -->
  • ...TOO HARD FOR GOD
  • " data-timeend="">
  • ...TOO HARD FOR GOD
  • -->
  • 00:10:57.160 --> 00:10:58.270
  • " data-timeend="">
  • 00:10:57.160 --> 00:10:58.270
  • -->
  • HEY!
  • " data-timeend="">
  • HEY!
  • -->
  • 00:10:58.270 --> 00:10:59.220
  • " data-timeend="">
  • 00:10:58.270 --> 00:10:59.220
  • -->
  • POWER BELONGS TO GOD
  • " data-timeend="">
  • POWER BELONGS TO GOD
  • -->
  • 00:10:59.220 --> 00:11:01.130
  • " data-timeend="">
  • 00:10:59.220 --> 00:11:01.130
  • -->
  • THERE IS NOTHING TOO HAD
  • " data-timeend="">
  • THERE IS NOTHING TOO HAD
  • -->
  • 00:11:01.130 --> 00:11:03.120
  • " data-timeend="">
  • 00:11:01.130 --> 00:11:03.120
  • -->
  • FOR GOD
  • " data-timeend="">
  • FOR GOD
  • -->
  • 00:11:03.120 --> 00:11:03.290
  • " data-timeend="">
  • 00:11:03.120 --> 00:11:03.290
  • -->
  • SAY: NOTHING...TOO...
  • " data-timeend="">
  • SAY: NOTHING...TOO...
  • -->
  • 00:11:03.290 --> 00:11:04.240
  • " data-timeend="">
  • 00:11:03.290 --> 00:11:04.240
  • -->
  • POWER BELONGS TO GOD
  • " data-timeend="">
  • POWER BELONGS TO GOD
  • -->
  • 00:11:08.270 --> 00:11:10.240
  • " data-timeend="">
  • 00:11:08.270 --> 00:11:10.240
  • -->
  • SAY: POWER BELONGS!
  • " data-timeend="">
  • SAY: POWER BELONGS!
  • -->
  • 00:11:10.240 --> 00:11:12.140
  • " data-timeend="">
  • 00:11:10.240 --> 00:11:12.140
  • -->
  • POWER BELONG TO GOD
  • " data-timeend="">
  • POWER BELONG TO GOD
  • -->
  • 00:11:12.140 --> 00:11:13.050
  • " data-timeend="">
  • 00:11:12.140 --> 00:11:13.050
  • -->
  • WHY CAN'T I HEAR YA'LL
  • " data-timeend="">
  • WHY CAN'T I HEAR YA'LL
  • -->
  • 00:11:13.050 --> 00:11:13.220
  • " data-timeend="">
  • 00:11:13.050 --> 00:11:13.220
  • -->
  • OVER HERE?
  • " data-timeend="">
  • OVER HERE?
  • -->
  • 00:11:13.220 --> 00:11:14.030
  • " data-timeend="">
  • 00:11:13.220 --> 00:11:14.030
  • -->
  • REAL LOUD, JUST SAY:
  • " data-timeend="">
  • REAL LOUD, JUST SAY:
  • -->
  • 00:11:14.030 --> 00:11:14.260
  • " data-timeend="">
  • 00:11:14.030 --> 00:11:14.260
  • -->
  • ONE, TWO, THREE!
  • " data-timeend="">
  • ONE, TWO, THREE!
  • -->
  • 00:11:14.260 --> 00:11:16.020
  • " data-timeend="">
  • 00:11:14.260 --> 00:11:16.020
  • -->
  • POWER BELONGS TO GOD
  • " data-timeend="">
  • POWER BELONGS TO GOD
  • -->
  • 00:11:16.050 --> 00:11:19.050
  • " data-timeend="">
  • 00:11:16.050 --> 00:11:19.050
  • -->
  • CLAP YOUR HANDS, EVERYBODY
  • " data-timeend="">
  • CLAP YOUR HANDS, EVERYBODY
  • -->
  • 00:11:19.050 --> 00:11:19.290
  • " data-timeend="">
  • 00:11:19.050 --> 00:11:19.290
  • -->
  • WHY SHOULD I WORRY
  • " data-timeend="">
  • WHY SHOULD I WORRY
  • -->
  • 00:11:28.010 --> 00:11:28.210
  • " data-timeend="">
  • 00:11:28.010 --> 00:11:28.210
  • -->
  • WHY SHOULD I FRET
  • " data-timeend="">
  • WHY SHOULD I FRET
  • -->
  • 00:11:28.210 --> 00:11:30.010
  • " data-timeend="">
  • 00:11:28.210 --> 00:11:30.010
  • -->
  • LOOK AT ALL THE WAYS HE'S MAE
  • " data-timeend="">
  • LOOK AT ALL THE WAYS HE'S MAE
  • -->
  • 00:11:30.010 --> 00:11:30.250
  • " data-timeend="">
  • 00:11:30.010 --> 00:11:30.250
  • -->
  • AND EVERY PROMISE KEPT
  • " data-timeend="">
  • AND EVERY PROMISE KEPT
  • -->
  • 00:11:30.250 --> 00:11:31.280
  • " data-timeend="">
  • 00:11:30.250 --> 00:11:31.280
  • -->
  • I LOOK
  • " data-timeend="">
  • I LOOK
  • -->
  • 00:11:31.280 --> 00:11:33.060
  • " data-timeend="">
  • 00:11:31.280 --> 00:11:33.060
  • -->
  • I LOOK TO THE HILLS FROM
  • " data-timeend="">
  • I LOOK TO THE HILLS FROM
  • -->
  • 00:11:33.060 --> 00:11:34.130
  • " data-timeend="">
  • 00:11:33.060 --> 00:11:34.130
  • -->
  • WHICH COMETH MY HELP
  • " data-timeend="">
  • WHICH COMETH MY HELP
  • -->
  • 00:11:34.130 --> 00:11:36.240
  • " data-timeend="">
  • 00:11:34.130 --> 00:11:36.240
  • -->
  • I'LL TELL YOU WHERE MY HELP
  • " data-timeend="">
  • I'LL TELL YOU WHERE MY HELP
  • -->
  • 00:11:36.240 --> 00:11:37.280
  • " data-timeend="">
  • 00:11:36.240 --> 00:11:37.280
  • -->
  • WHERE MY HELP COMETH
  • " data-timeend="">
  • WHERE MY HELP COMETH
  • -->
  • 00:11:37.290 --> 00:11:40.290
  • " data-timeend="">
  • 00:11:37.290 --> 00:11:40.290
  • -->
  • TELL YOU WHERE
  • " data-timeend="">
  • TELL YOU WHERE
  • -->
  • 00:11:40.290 --> 00:11:41.170
  • " data-timeend="">
  • 00:11:40.290 --> 00:11:41.170
  • -->
  • WHERE MY HELP COMETH
  • " data-timeend="">
  • WHERE MY HELP COMETH
  • -->
  • 00:11:41.170 --> 00:11:43.030
  • " data-timeend="">
  • 00:11:41.170 --> 00:11:43.030
  • -->
  • TELL YOU WHERE MY HELP
  • " data-timeend="">
  • TELL YOU WHERE MY HELP
  • -->
  • 00:11:43.030 --> 00:11:45.210
  • " data-timeend="">
  • 00:11:43.030 --> 00:11:45.210
  • -->
  • WHERE MY HELP COMETH
  • " data-timeend="">
  • WHERE MY HELP COMETH
  • -->
  • 00:11:45.210 --> 00:11:47.230
  • " data-timeend="">
  • 00:11:45.210 --> 00:11:47.230
  • -->
  • IT COMETH FROM THE LORD!
  • " data-timeend="">
  • IT COMETH FROM THE LORD!
  • -->
  • 00:11:47.230 --> 00:11:49.170
  • " data-timeend="">
  • 00:11:47.230 --> 00:11:49.170
  • -->
  • IT COMETH FROM THE LORD
  • " data-timeend="">
  • IT COMETH FROM THE LORD
  • -->
  • 00:11:49.170 --> 00:11:50.280
  • " data-timeend="">
  • 00:11:49.170 --> 00:11:50.280
  • -->
  • YOU BETTER CLAP YOUR HANDS
  • " data-timeend="">
  • YOU BETTER CLAP YOUR HANDS
  • -->
  • 00:11:50.280 --> 00:11:51.230
  • " data-timeend="">
  • 00:11:50.280 --> 00:11:51.230
  • -->
  • UP IN HERE!
  • " data-timeend="">
  • UP IN HERE!
  • -->
  • 00:11:51.230 --> 00:11:52.230
  • " data-timeend="">
  • 00:11:51.230 --> 00:11:52.230
  • -->
  • [LOUD APPLAUSE, CHEERS]
  • " data-timeend="">
  • [LOUD APPLAUSE, CHEERS]
  • -->
  • 00:11:52.230 --> 00:11:53.250
  • " data-timeend="">
  • 00:11:52.230 --> 00:11:53.250
  • -->
  • COME ON, JESUS -- SING
  • " data-timeend="">
  • COME ON, JESUS -- SING
  • -->
  • 00:11:53.250 --> 00:11:54.230
  • " data-timeend="">
  • 00:11:53.250 --> 00:11:54.230
  • -->
  • JESUS IS MY HELP
  • " data-timeend="">
  • JESUS IS MY HELP
  • -->
  • 00:11:54.230 --> 00:11:57.060
  • " data-timeend="">
  • 00:11:54.230 --> 00:11:57.060
  • -->
  • [APPLAUSE, CHEERS]
  • " data-timeend="">
  • [APPLAUSE, CHEERS]
  • -->
  • 00:11:57.060 --> 00:12:00.020
  • " data-timeend="">
  • 00:11:57.060 --> 00:12:00.020
  • -->
  • HEY!
  • " data-timeend="">
  • HEY!
  • -->
  • 00:12:00.020 --> 00:12:00.190
  • " data-timeend="">
  • 00:12:00.020 --> 00:12:00.190
  • -->
  • EVERYBODY SAY IT.
  • " data-timeend="">
  • EVERYBODY SAY IT.
  • -->
  • 00:12:00.190 --> 00:12:01.140
  • " data-timeend="">
  • 00:12:00.190 --> 00:12:01.140
  • -->
  • COME ON!
  • " data-timeend="">
  • COME ON!
  • -->
  • 00:12:01.140 --> 00:12:02.200
  • " data-timeend="">
  • 00:12:01.140 --> 00:12:02.200
  • -->
  • JESUS IS...
  • " data-timeend="">
  • JESUS IS...
  • -->
  • 00:12:02.200 --> 00:12:03.250
  • " data-timeend="">
  • 00:12:02.200 --> 00:12:03.250
  • -->
  • JESUS IS MY HELP
  • " data-timeend="">
  • JESUS IS MY HELP
  • -->
  • 00:12:03.250 --> 00:12:05.280
  • " data-timeend="">
  • 00:12:03.250 --> 00:12:05.280
  • -->
  • MY HELP, MY HELP
  • " data-timeend="">
  • MY HELP, MY HELP
  • -->
  • 00:12:05.280 --> 00:12:06.170
  • " data-timeend="">
  • 00:12:05.280 --> 00:12:06.170
  • -->
  • OH, YES, HE IS
  • " data-timeend="">
  • OH, YES, HE IS
  • -->
  • 00:12:06.170 --> 00:12:07.190
  • " data-timeend="">
  • 00:12:06.170 --> 00:12:07.190
  • -->
  • OH, YES, HE IS
  • " data-timeend="">
  • OH, YES, HE IS
  • -->
  • 00:12:07.190 --> 00:12:08.190
  • " data-timeend="">
  • 00:12:07.190 --> 00:12:08.190
  • -->
  • OH, YES, HE IS
  • " data-timeend="">
  • OH, YES, HE IS
  • -->
  • 00:12:08.190 --> 00:12:10.000
  • " data-timeend="">
  • 00:12:08.190 --> 00:12:10.000
  • -->
  • JESUS IS...
  • " data-timeend="">
  • JESUS IS...
  • -->
  • 00:12:10.000 --> 00:12:11.210
  • " data-timeend="">
  • 00:12:10.000 --> 00:12:11.210
  • -->
  • JESUS IS MY HELP
  • " data-timeend="">
  • JESUS IS MY HELP
  • -->
  • 00:12:11.210 --> 00:12:12.220
  • " data-timeend="">
  • 00:12:11.210 --> 00:12:12.220
  • -->
  • WHOH!
  • " data-timeend="">
  • WHOH!
  • -->
  • 00:12:12.220 --> 00:12:15.170
  • " data-timeend="">
  • 00:12:12.220 --> 00:12:15.170
  • -->
  • EVERYBODY CLAP YOUR HANDS --
  • " data-timeend="">
  • EVERYBODY CLAP YOUR HANDS --
  • -->
  • 00:12:15.170 --> 00:12:16.090
  • " data-timeend="">
  • 00:12:15.170 --> 00:12:16.090
  • -->
  • COME ON!
  • " data-timeend="">
  • COME ON!
  • -->
  • 00:12:16.090 --> 00:12:18.070
  • " data-timeend="">
  • 00:12:16.090 --> 00:12:18.070
  • -->
  • HEY!
  • " data-timeend="">
  • HEY!
  • -->
  • 00:12:18.070 --> 00:12:18.210
  • " data-timeend="">
  • 00:12:18.070 --> 00:12:18.210
  • -->
  • HEY!
  • " data-timeend="">
  • HEY!
  • -->
  • 00:12:18.210 --> 00:12:19.180
  • " data-timeend="">
  • 00:12:18.210 --> 00:12:19.180
  • -->
  • JESUS IS...
  • " data-timeend="">
  • JESUS IS...
  • -->
  • 00:12:19.180 --> 00:12:20.080
  • " data-timeend="">
  • 00:12:19.180 --> 00:12:20.080
  • -->
  • JESUS IS MY HELP
  • " data-timeend="">
  • JESUS IS MY HELP
  • -->
  • 00:12:20.080 --> 00:12:22.070
  • " data-timeend="">
  • 00:12:20.080 --> 00:12:22.070
  • -->
  • MY HELP, MY HELP
  • " data-timeend="">
  • MY HELP, MY HELP
  • -->
  • 00:12:22.070 --> 00:12:24.040
  • " data-timeend="">
  • 00:12:22.070 --> 00:12:24.040
  • -->
  • YA'LL WANNA TAKE IT UP?
  • " data-timeend="">
  • YA'LL WANNA TAKE IT UP?
  • -->
  • 00:12:24.040 --> 00:12:26.150
  • " data-timeend="">
  • 00:12:24.040 --> 00:12:26.150
  • -->
  • TAKE IT UP AND GO
  • " data-timeend="">
  • TAKE IT UP AND GO
  • -->
  • 00:12:26.150 --> 00:12:28.280
  • " data-timeend="">
  • 00:12:26.150 --> 00:12:28.280
  • -->
  • JESUS IS MY HELP
  • " data-timeend="">
  • JESUS IS MY HELP
  • -->
  • 00:12:28.280 --> 00:12:30.030
  • " data-timeend="">
  • 00:12:28.280 --> 00:12:30.030
  • -->
  • WHOH!
  • " data-timeend="">
  • WHOH!
  • -->
  • 00:12:30.030 --> 00:12:32.120
  • " data-timeend="">
  • 00:12:30.030 --> 00:12:32.120
  • -->
  • OH, YES, HE IS
  • " data-timeend="">
  • OH, YES, HE IS
  • -->
  • 00:12:32.120 --> 00:12:33.200
  • " data-timeend="">
  • 00:12:32.120 --> 00:12:33.200
  • -->
  • OH, YES, HE IS
  • " data-timeend="">
  • OH, YES, HE IS
  • -->
  • 00:12:33.200 --> 00:12:35.040
  • " data-timeend="">
  • 00:12:33.200 --> 00:12:35.040
  • -->
  • OH, YES, HE IS
  • " data-timeend="">
  • OH, YES, HE IS
  • -->
  • 00:12:35.040 --> 00:12:35.220
  • " data-timeend="">
  • 00:12:35.040 --> 00:12:35.220
  • -->
  • JESUS...
  • " data-timeend="">
  • JESUS...
  • -->
  • 00:12:35.220 --> 00:12:37.080
  • " data-timeend="">
  • 00:12:35.220 --> 00:12:37.080
  • -->
  • JESUS IS MY HELP
  • " data-timeend="">
  • JESUS IS MY HELP
  • -->
  • 00:12:37.080 --> 00:12:39.130
  • " data-timeend="">
  • 00:12:37.080 --> 00:12:39.130
  • -->
  • MY HELP, MY HELP
  • " data-timeend="">
  • MY HELP, MY HELP
  • -->
  • 00:12:39.130 --> 00:12:41.240
  • " data-timeend="">
  • 00:12:39.130 --> 00:12:41.240
  • -->
  • COME ON, EVERYBODY!
  • " data-timeend="">
  • COME ON, EVERYBODY!
  • -->
  • 00:12:41.240 --> 00:12:42.260
  • " data-timeend="">
  • 00:12:41.240 --> 00:12:42.260
  • -->
  • LET'S SHAKE IT UP ONE
  • " data-timeend="">
  • LET'S SHAKE IT UP ONE
  • -->
  • 00:12:42.260 --> 00:12:43.290
  • " data-timeend="">
  • 00:12:42.260 --> 00:12:43.290
  • -->
  • MORE TIME!
  • " data-timeend="">
  • MORE TIME!
  • -->
  • 00:12:43.290 --> 00:12:44.240
  • " data-timeend="">
  • 00:12:43.290 --> 00:12:44.240
  • -->
  • JESUS...
  • " data-timeend="">
  • JESUS...
  • -->
  • 00:12:44.240 --> 00:12:46.000
  • " data-timeend="">
  • 00:12:44.240 --> 00:12:46.000
  • -->
  • JESUS IS MY HELP
  • " data-timeend="">
  • JESUS IS MY HELP
  • -->
  • 00:12:46.000 --> 00:12:47.180
  • " data-timeend="">
  • 00:12:46.000 --> 00:12:47.180
  • -->
  • OH, YES, HE IS
  • " data-timeend="">
  • OH, YES, HE IS
  • -->
  • 00:12:47.180 --> 00:12:50.070
  • " data-timeend="">
  • 00:12:47.180 --> 00:12:50.070
  • -->
  • OH, YES, HE IS
  • " data-timeend="">
  • OH, YES, HE IS
  • -->
  • 00:12:50.070 --> 00:12:51.190
  • " data-timeend="">
  • 00:12:50.070 --> 00:12:51.190
  • -->
  • OH, YES, HE IS
  • " data-timeend="">
  • OH, YES, HE IS
  • -->
  • 00:12:51.190 --> 00:12:53.200
  • " data-timeend="">
  • 00:12:51.190 --> 00:12:53.200
  • -->
  • SAY: JESUS...
  • " data-timeend="">
  • SAY: JESUS...
  • -->
  • 00:12:53.200 --> 00:12:55.030
  • " data-timeend="">
  • 00:12:53.200 --> 00:12:55.030
  • -->
  • JESUS IS MY HELP
  • " data-timeend="">
  • JESUS IS MY HELP
  • -->
  • 00:12:55.030 --> 00:12:55.280
  • " data-timeend="">
  • 00:12:55.030 --> 00:12:55.280
  • -->
  • MY HELP, MY HELP
  • " data-timeend="">
  • MY HELP, MY HELP
  • -->
  • 00:12:56.020 --> 00:12:59.020
  • " data-timeend="">
  • 00:12:56.020 --> 00:12:59.020
  • -->
  • ONE MORE TIME, BISHOP!
  • " data-timeend="">
  • ONE MORE TIME, BISHOP!
  • -->
  • 00:12:59.020 --> 00:12:59.190
  • " data-timeend="">
  • 00:12:59.020 --> 00:12:59.190
  • -->
  • ONE MORE TIME!
  • " data-timeend="">
  • ONE MORE TIME!
  • -->
  • 00:12:59.190 --> 00:13:01.130
  • " data-timeend="">
  • 00:12:59.190 --> 00:13:01.130
  • -->
  • [VOCALIZING]
  • " data-timeend="">
  • [VOCALIZING]
  • -->
  • 00:13:01.130 --> 00:13:02.270
  • " data-timeend="">
  • 00:13:01.130 --> 00:13:02.270
  • -->
  • JESUS
  • " data-timeend="">
  • JESUS
  • -->
  • 00:13:02.270 --> 00:13:03.180
  • " data-timeend="">
  • 00:13:02.270 --> 00:13:03.180
  • -->
  • JESUS IS MY HELP
  • " data-timeend="">
  • JESUS IS MY HELP
  • -->
  • 00:13:03.180 --> 00:13:04.200
  • " data-timeend="">
  • 00:13:03.180 --> 00:13:04.200
  • -->
  • WHOH!
  • " data-timeend="">
  • WHOH!
  • -->
  • 00:13:08.200 --> 00:13:11.200
  • " data-timeend="">
  • 00:13:08.200 --> 00:13:11.200
  • -->
  • JESUS IS MY...
  • " data-timeend="">
  • JESUS IS MY...
  • -->
  • 00:13:11.200 --> 00:13:12.230
  • " data-timeend="">
  • 00:13:11.200 --> 00:13:12.230
  • -->
  • JESUS IS MY HELP
  • " data-timeend="">
  • JESUS IS MY HELP
  • -->
  • 00:13:12.230 --> 00:13:14.030
  • " data-timeend="">
  • 00:13:12.230 --> 00:13:14.030
  • -->
  • MY HELP, MY HELP
  • " data-timeend="">
  • MY HELP, MY HELP
  • -->
  • 00:13:14.200 --> 00:13:17.200
  • " data-timeend="">
  • 00:13:14.200 --> 00:13:17.200
  • -->
  • EVERYBODY, I TELL YOU WHERE
  • " data-timeend="">
  • EVERYBODY, I TELL YOU WHERE
  • -->
  • 00:13:17.200 --> 00:13:18.100
  • " data-timeend="">
  • 00:13:17.200 --> 00:13:18.100
  • -->
  • TELL YOU WHERE MY HELP COMEH
  • " data-timeend="">
  • TELL YOU WHERE MY HELP COMEH
  • -->
  • 00:13:20.110 --> 00:13:21.220
  • " data-timeend="">
  • 00:13:20.110 --> 00:13:21.220
  • -->
  • TELL YOU WHERE MY HELP
  • " data-timeend="">
  • TELL YOU WHERE MY HELP
  • -->
  • 00:13:21.220 --> 00:13:23.240
  • " data-timeend="">
  • 00:13:21.220 --> 00:13:23.240
  • -->
  • TELL YOU WHERE MY HELP COMEH
  • " data-timeend="">
  • TELL YOU WHERE MY HELP COMEH
  • -->
  • 00:13:23.240 --> 00:13:26.040
  • " data-timeend="">
  • 00:13:23.240 --> 00:13:26.040
  • -->
  • TELL YOU WHERE MY HELP
  • " data-timeend="">
  • TELL YOU WHERE MY HELP
  • -->
  • 00:13:26.040 --> 00:13:28.080
  • " data-timeend="">
  • 00:13:26.040 --> 00:13:28.080
  • -->
  • TELL YOU WHERE MY HELP COMEH
  • " data-timeend="">
  • TELL YOU WHERE MY HELP COMEH
  • -->
  • 00:13:28.080 --> 00:13:30.050
  • " data-timeend="">
  • 00:13:28.080 --> 00:13:30.050
  • -->
  • COMETH FROM THE LORD!
  • " data-timeend="">
  • COMETH FROM THE LORD!
  • -->
  • 00:13:30.050 --> 00:13:32.030
  • " data-timeend="">
  • 00:13:30.050 --> 00:13:32.030
  • -->
  • IT COMETH FROM THE LORD!
  • " data-timeend="">
  • IT COMETH FROM THE LORD!
  • -->
  • 00:13:32.030 --> 00:13:33.250
  • " data-timeend="">
  • 00:13:32.030 --> 00:13:33.250
  • -->
  • YA'LL BETTER SING!
  • " data-timeend="">
  • YA'LL BETTER SING!
  • -->
  • 00:13:33.250 --> 00:13:34.210
  • " data-timeend="">
  • 00:13:33.250 --> 00:13:34.210
  • -->
  • [LOUD APPLAUSE, CHEERS]
  • " data-timeend="">
  • [LOUD APPLAUSE, CHEERS]
  • -->
  • 00:13:34.210 --> 00:13:36.180
  • " data-timeend="">
  • 00:13:34.210 --> 00:13:36.180
  • -->
  • [MUSIC]
  • " data-timeend="">
  • [MUSIC]
  • -->
  • 00:13:39.180 --> 00:13:40.110
  • " data-timeend="">
  • 00:13:39.180 --> 00:13:40.110
  • -->
  • [LOUD APPLAUSE, CHEERS]
  • " data-timeend="">
  • [LOUD APPLAUSE, CHEERS]
  • -->
  • 00:13:40.110 --> 00:13:41.050
  • " data-timeend="">
  • 00:13:40.110 --> 00:13:41.050
  • -->
  • YEAH!
  • " data-timeend="">
  • YEAH!
  • -->
  • 00:13:41.050 --> 00:13:41.240
  • " data-timeend="">
  • 00:13:41.050 --> 00:13:41.240
  • -->
  • [APPLAUSE, CHEERS]
  • " data-timeend="">
  • [APPLAUSE, CHEERS]
  • -->
  • 00:13:41.240 --> 00:13:42.190
  • " data-timeend="">
  • 00:13:41.240 --> 00:13:42.190
  • -->
  • YES, LORD...
  • " data-timeend="">
  • YES, LORD...
  • -->
  • 00:13:42.190 --> 00:13:44.280
  • " data-timeend="">
  • 00:13:42.190 --> 00:13:44.280
  • -->
  • [AUDIENCE REPEATS]
  • " data-timeend="">
  • [AUDIENCE REPEATS]
  • -->
  • 00:13:50.140 --> 00:13:52.080
  • " data-timeend="">
  • 00:13:50.140 --> 00:13:52.080
  • -->
  • [MUSIC]
  • " data-timeend="">
  • [MUSIC]
  • -->
  • 00:13:52.080 --> 00:13:53.040
  • " data-timeend="">
  • 00:13:52.080 --> 00:13:53.040
  • -->
  • I NEED TO FIND ABOUT...100
  • " data-timeend="">
  • I NEED TO FIND ABOUT...100
  • -->
  • 00:13:53.040 --> 00:13:54.190
  • " data-timeend="">
  • 00:13:53.040 --> 00:13:54.190
  • -->
  • GRATEFUL PEOPLE IN THIS ROOM,
  • " data-timeend="">
  • GRATEFUL PEOPLE IN THIS ROOM,
  • -->
  • 00:13:54.190 --> 00:13:56.070
  • " data-timeend="">
  • 00:13:54.190 --> 00:13:56.070
  • -->
  • RIGHT NOW.
  • " data-timeend="">
  • RIGHT NOW.
  • -->
  • 00:13:56.070 --> 00:13:56.220
  • " data-timeend="">
  • 00:13:56.070 --> 00:13:56.220
  • -->
  • [APPLAUSE, CHEERS]
  • " data-timeend="">
  • [APPLAUSE, CHEERS]
  • -->
  • 00:13:56.220 --> 00:13:59.130
  • " data-timeend="">
  • 00:13:56.220 --> 00:13:59.130
  • -->
  • TELL SOMEBODY: HE'S MY HELP...
  • " data-timeend="">
  • TELL SOMEBODY: HE'S MY HELP...
  • -->
  • 00:13:59.130 --> 00:14:01.270
  • " data-timeend="">
  • 00:13:59.130 --> 00:14:01.270
  • -->
  • [AUDIENCE REPEATS]
  • " data-timeend="">
  • [AUDIENCE REPEATS]
  • -->
  • 00:14:01.270 --> 00:14:03.190
  • " data-timeend="">
  • 00:14:01.270 --> 00:14:03.190
  • -->
  • ...AND I'M GRATEFUL...
  • " data-timeend="">
  • ...AND I'M GRATEFUL...
  • -->
  • 00:14:03.190 --> 00:14:04.230
  • " data-timeend="">
  • 00:14:03.190 --> 00:14:04.230
  • -->
  • [AUDIENCE REPEATS]
  • " data-timeend="">
  • [AUDIENCE REPEATS]
  • -->
  • 00:14:04.230 --> 00:14:06.050
  • " data-timeend="">
  • 00:14:04.230 --> 00:14:06.050
  • -->
  • ...'CAUSE HE PUT FOOD ON
  • " data-timeend="">
  • ...'CAUSE HE PUT FOOD ON
  • -->
  • 00:14:06.050 --> 00:14:06.230
  • " data-timeend="">
  • 00:14:06.050 --> 00:14:06.230
  • -->
  • MY TABLE.
  • " data-timeend="">
  • MY TABLE.
  • -->
  • 00:14:06.230 --> 00:14:07.270
  • " data-timeend="">
  • 00:14:06.230 --> 00:14:07.270
  • -->
  • - TYE: YES, SIR!
  • " data-timeend="">
  • - TYE: YES, SIR!
  • -->
  • 00:14:07.270 --> 00:14:09.050
  • " data-timeend="">
  • 00:14:07.270 --> 00:14:09.050
  • -->
  • - HEZEKIAH: HE PUT CLOTHES
  • " data-timeend="">
  • - HEZEKIAH: HE PUT CLOTHES
  • -->
  • 00:14:09.050 --> 00:14:09.250
  • " data-timeend="">
  • 00:14:09.050 --> 00:14:09.250
  • -->
  • ON MY BACK.
  • " data-timeend="">
  • ON MY BACK.
  • -->
  • 00:14:09.250 --> 00:14:10.130
  • " data-timeend="">
  • 00:14:09.250 --> 00:14:10.130
  • -->
  • - HEZEKIAH: HE PUT SHOES ON
  • " data-timeend="">
  • - HEZEKIAH: HE PUT SHOES ON
  • -->
  • 00:14:12.220 --> 00:14:14.010
  • " data-timeend="">
  • 00:14:12.220 --> 00:14:14.010
  • -->
  • MY FEET.
  • " data-timeend="">
  • MY FEET.
  • -->
  • 00:14:14.010 --> 00:14:14.170
  • " data-timeend="">
  • 00:14:14.010 --> 00:14:14.170
  • -->
  • - TYE: YES, SIR!
  • " data-timeend="">
  • - TYE: YES, SIR!
  • -->
  • 00:14:14.170 --> 00:14:15.020
  • " data-timeend="">
  • 00:14:14.170 --> 00:14:15.020
  • -->
  • - HEZEKIAH: LET ME HEAR ALL
  • " data-timeend="">
  • - HEZEKIAH: LET ME HEAR ALL
  • -->
  • 00:14:15.020 --> 00:14:15.280
  • " data-timeend="">
  • 00:14:15.020 --> 00:14:15.280
  • -->
  • MAKE SOME NOISE!
  • " data-timeend="">
  • MAKE SOME NOISE!
  • -->
  • 00:14:18.150 --> 00:14:19.070
  • " data-timeend="">
  • 00:14:18.150 --> 00:14:19.070
  • -->
  • [LOUD APPLAUSE, CHEERS]
  • " data-timeend="">
  • [LOUD APPLAUSE, CHEERS]
  • -->
  • 00:14:19.070 --> 00:14:20.170
  • " data-timeend="">
  • 00:14:19.070 --> 00:14:20.170
  • -->
  • LET'S DO THIS TOGETHER,
  • " data-timeend="">
  • LET'S DO THIS TOGETHER,
  • -->
  • 00:14:20.170 --> 00:14:22.190
  • " data-timeend="">
  • 00:14:20.170 --> 00:14:22.190
  • -->
  • TONIGHT.
  • " data-timeend="">
  • TONIGHT.
  • -->
  • 00:14:22.190 --> 00:14:25.030
  • " data-timeend="">
  • 00:14:22.190 --> 00:14:25.030
  • -->
  • I REALLY BELIEVE THAT GOD...IS
  • " data-timeend="">
  • I REALLY BELIEVE THAT GOD...IS
  • -->
  • 00:14:25.030 --> 00:14:26.050
  • " data-timeend="">
  • 00:14:25.030 --> 00:14:26.050
  • -->
  • LOOKING FOR SOME TRUE
  • " data-timeend="">
  • LOOKING FOR SOME TRUE
  • -->
  • 00:14:26.050 --> 00:14:27.170
  • " data-timeend="">
  • 00:14:26.050 --> 00:14:27.170
  • -->
  • WORSHIPERS.
  • " data-timeend="">
  • WORSHIPERS.
  • -->
  • 00:14:27.170 --> 00:14:29.180
  • " data-timeend="">
  • 00:14:27.170 --> 00:14:29.180
  • -->
  • THOSE THAT WORSHIP HIM IN
  • " data-timeend="">
  • THOSE THAT WORSHIP HIM IN
  • -->
  • 00:14:29.180 --> 00:14:31.090
  • " data-timeend="">
  • 00:14:29.180 --> 00:14:31.090
  • -->
  • SPIRIT AND IN TRUTH.
  • " data-timeend="">
  • SPIRIT AND IN TRUTH.
  • -->
  • 00:14:31.090 --> 00:14:33.250
  • " data-timeend="">
  • 00:14:31.090 --> 00:14:33.250
  • -->
  • IF YOU'RE NOT GRATEFUL, THEN
  • " data-timeend="">
  • IF YOU'RE NOT GRATEFUL, THEN
  • -->
  • 00:14:33.250 --> 00:14:34.150
  • " data-timeend="">
  • 00:14:33.250 --> 00:14:34.150
  • -->
  • DON'T SAY NOTHIN'.
  • " data-timeend="">
  • DON'T SAY NOTHIN'.
  • -->
  • 00:14:34.150 --> 00:14:35.120
  • " data-timeend="">
  • 00:14:34.150 --> 00:14:35.120
  • -->
  • BUT IF YOU'RE GRATEFUL, I NEED
  • " data-timeend="">
  • BUT IF YOU'RE GRATEFUL, I NEED
  • -->
  • 00:14:35.120 --> 00:14:37.080
  • " data-timeend="">
  • 00:14:35.120 --> 00:14:37.080
  • -->
  • YOU TO LIFT YOUR HANDS, RIGHT
  • " data-timeend="">
  • YOU TO LIFT YOUR HANDS, RIGHT
  • -->
  • 00:14:37.080 --> 00:14:39.120
  • " data-timeend="">
  • 00:14:37.080 --> 00:14:39.120
  • -->
  • NOW -- ALL UP.
  • " data-timeend="">
  • NOW -- ALL UP.
  • -->
  • 00:14:39.120 --> 00:14:41.140
  • " data-timeend="">
  • 00:14:39.120 --> 00:14:41.140
  • -->
  • AND KEEP 'EM UP.
  • " data-timeend="">
  • AND KEEP 'EM UP.
  • -->
  • 00:14:41.140 --> 00:14:42.040
  • " data-timeend="">
  • 00:14:41.140 --> 00:14:42.040
  • -->
  • HERE WE GO.
  • " data-timeend="">
  • HERE WE GO.
  • -->
  • 00:14:42.040 --> 00:14:44.230
  • " data-timeend="">
  • 00:14:42.040 --> 00:14:44.230
  • -->
  • LET'S ALL SING THIS TOGETHER.
  • " data-timeend="">
  • LET'S ALL SING THIS TOGETHER.
  • -->
  • 00:14:44.230 --> 00:14:46.250
  • " data-timeend="">
  • 00:14:44.230 --> 00:14:46.250
  • -->
  • I AM GRATEFUL...
  • " data-timeend="">
  • I AM GRATEFUL...
  • -->
  • 00:14:48.030 --> 00:14:51.030
  • " data-timeend="">
  • 00:14:48.030 --> 00:14:51.030
  • -->
  • I AM GRATEFUL FOR THE THINGS
  • " data-timeend="">
  • I AM GRATEFUL FOR THE THINGS
  • -->
  • 00:14:51.030 --> 00:14:54.030
  • " data-timeend="">
  • 00:14:51.030 --> 00:14:54.030
  • -->
  • FOR THE THINGS
  • " data-timeend="">
  • FOR THE THINGS
  • -->
  • 00:14:56.240 --> 00:14:59.240
  • " data-timeend="">
  • 00:14:56.240 --> 00:14:59.240
  • -->
  • THAT YOU HAVE DONE
  • " data-timeend="">
  • THAT YOU HAVE DONE
  • -->
  • 00:14:59.240 --> 00:15:00.180
  • " data-timeend="">
  • 00:14:59.240 --> 00:15:00.180
  • -->
  • SAY: YES, I'M GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • SAY: YES, I'M GRATEFUL
  • -->
  • 00:15:00.180 --> 00:15:02.120
  • " data-timeend="">
  • 00:15:00.180 --> 00:15:02.120
  • -->
  • YES, I'M GRATEFUL FOR...
  • " data-timeend="">
  • YES, I'M GRATEFUL FOR...
  • -->
  • 00:15:02.120 --> 00:15:04.100
  • " data-timeend="">
  • 00:15:02.120 --> 00:15:04.100
  • -->
  • FOR THE...
  • " data-timeend="">
  • FOR THE...
  • -->
  • 00:15:04.100 --> 00:15:05.080
  • " data-timeend="">
  • 00:15:04.100 --> 00:15:05.080
  • -->
  • FOR THE VICTORIES WE WON
  • " data-timeend="">
  • FOR THE VICTORIES WE WON
  • -->
  • 00:15:07.040 --> 00:15:10.040
  • " data-timeend="">
  • 00:15:07.040 --> 00:15:10.040
  • -->
  • COME ON, TELL 'EM!
  • " data-timeend="">
  • COME ON, TELL 'EM!
  • -->
  • 00:15:10.040 --> 00:15:12.130
  • " data-timeend="">
  • 00:15:10.040 --> 00:15:12.130
  • -->
  • I COULD GO ON AND ON!
  • " data-timeend="">
  • I COULD GO ON AND ON!
  • -->
  • 00:15:12.130 --> 00:15:13.260
  • " data-timeend="">
  • 00:15:12.130 --> 00:15:13.260
  • -->
  • I COULD GO ON AND ON AND ON
  • " data-timeend="">
  • I COULD GO ON AND ON AND ON
  • -->
  • 00:15:15.160 --> 00:15:18.160
  • " data-timeend="">
  • 00:15:15.160 --> 00:15:18.160
  • -->
  • ABOUT YOUR WORKS
  • " data-timeend="">
  • ABOUT YOUR WORKS
  • -->
  • 00:15:21.050 --> 00:15:24.050
  • " data-timeend="">
  • 00:15:21.050 --> 00:15:24.050
  • -->
  • ABOUT YOUR WORKS
  • " data-timeend="">
  • ABOUT YOUR WORKS
  • -->
  • 00:15:24.050 --> 00:15:25.000
  • " data-timeend="">
  • 00:15:24.050 --> 00:15:25.000
  • -->
  • BECAUSE I'M GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • BECAUSE I'M GRATEFUL
  • -->
  • 00:15:25.000 --> 00:15:26.230
  • " data-timeend="">
  • 00:15:25.000 --> 00:15:26.230
  • -->
  • BECAUSE I'M GRATEFUL,
  • " data-timeend="">
  • BECAUSE I'M GRATEFUL,
  • -->
  • 00:15:27.010 --> 00:15:30.010
  • " data-timeend="">
  • 00:15:27.010 --> 00:15:30.010
  • -->
  • GRATEFUL...
  • " data-timeend="">
  • GRATEFUL...
  • -->
  • 00:15:30.010 --> 00:15:30.180
  • " data-timeend="">
  • 00:15:30.010 --> 00:15:30.180
  • -->
  • LET ME SEE THOSE HANDS UP.
  • " data-timeend="">
  • LET ME SEE THOSE HANDS UP.
  • -->
  • 00:15:30.180 --> 00:15:31.120
  • " data-timeend="">
  • 00:15:30.180 --> 00:15:31.120
  • -->
  • COME ON.
  • " data-timeend="">
  • COME ON.
  • -->
  • 00:15:31.120 --> 00:15:31.270
  • " data-timeend="">
  • 00:15:31.120 --> 00:15:31.270
  • -->
  • ...TO PRAISE YOU, LORD
  • " data-timeend="">
  • ...TO PRAISE YOU, LORD
  • -->
  • 00:15:31.270 --> 00:15:33.280
  • " data-timeend="">
  • 00:15:31.270 --> 00:15:33.280
  • -->
  • TO PRAISE YOU, LORD
  • " data-timeend="">
  • TO PRAISE YOU, LORD
  • -->
  • 00:15:33.280 --> 00:15:35.040
  • " data-timeend="">
  • 00:15:33.280 --> 00:15:35.040
  • -->
  • NOW, THIS IS A INTIMATE TIME
  • " data-timeend="">
  • NOW, THIS IS A INTIMATE TIME
  • -->
  • 00:15:35.040 --> 00:15:36.080
  • " data-timeend="">
  • 00:15:35.040 --> 00:15:36.080
  • -->
  • LIFT YOUR HANDS AND SAY:
  • " data-timeend="">
  • LIFT YOUR HANDS AND SAY:
  • -->
  • 00:15:36.080 --> 00:15:37.170
  • " data-timeend="">
  • 00:15:36.080 --> 00:15:37.170
  • -->
  • FLOWING FROM MY HEART
  • " data-timeend="">
  • FLOWING FROM MY HEART
  • -->
  • 00:15:37.170 --> 00:15:39.120
  • " data-timeend="">
  • 00:15:37.170 --> 00:15:39.120
  • -->
  • FLOWING FROM...
  • " data-timeend="">
  • FLOWING FROM...
  • -->
  • 00:15:41.020 --> 00:15:44.020
  • " data-timeend="">
  • 00:15:41.020 --> 00:15:44.020
  • -->
  • MY HEART
  • " data-timeend="">
  • MY HEART
  • -->
  • 00:15:44.020 --> 00:15:45.130
  • " data-timeend="">
  • 00:15:44.020 --> 00:15:45.130
  • -->
  • ...MY HEART
  • " data-timeend="">
  • ...MY HEART
  • -->
  • 00:15:45.130 --> 00:15:47.160
  • " data-timeend="">
  • 00:15:45.130 --> 00:15:47.160
  • -->
  • YES, LORD!
  • " data-timeend="">
  • YES, LORD!
  • -->
  • 00:15:47.160 --> 00:15:48.200
  • " data-timeend="">
  • 00:15:47.160 --> 00:15:48.200
  • -->
  • ARE THE ISSUES OF...
  • " data-timeend="">
  • ARE THE ISSUES OF...
  • -->
  • 00:15:48.200 --> 00:15:49.190
  • " data-timeend="">
  • 00:15:48.200 --> 00:15:49.190
  • -->
  • MY HEART
  • " data-timeend="">
  • MY HEART
  • -->
  • 00:15:49.190 --> 00:15:51.090
  • " data-timeend="">
  • 00:15:49.190 --> 00:15:51.090
  • -->
  • ...MY HEART
  • " data-timeend="">
  • ...MY HEART
  • -->
  • 00:15:54.120 --> 00:15:57.120
  • " data-timeend="">
  • 00:15:54.120 --> 00:15:57.120
  • -->
  • HIS GRATEFULNESS
  • " data-timeend="">
  • HIS GRATEFULNESS
  • -->
  • 00:15:59.110 --> 00:16:02.130
  • " data-timeend="">
  • 00:15:59.110 --> 00:16:02.130
  • -->
  • HIS GRATEFULNESS
  • " data-timeend="">
  • HIS GRATEFULNESS
  • -->
  • 00:16:02.130 --> 00:16:04.020
  • " data-timeend="">
  • 00:16:02.130 --> 00:16:04.020
  • -->
  • AND I WANT YOU TO PRAISE GOD,
  • " data-timeend="">
  • AND I WANT YOU TO PRAISE GOD,
  • -->
  • 00:16:04.020 --> 00:16:04.250
  • " data-timeend="">
  • 00:16:04.020 --> 00:16:04.250
  • -->
  • RIGHT HERE, RIGHT NOW.
  • " data-timeend="">
  • RIGHT HERE, RIGHT NOW.
  • -->
  • 00:16:04.250 --> 00:16:06.030
  • " data-timeend="">
  • 00:16:04.250 --> 00:16:06.030
  • -->
  • [APPLAUSE, CHEERS]
  • " data-timeend="">
  • [APPLAUSE, CHEERS]
  • -->
  • 00:16:06.030 --> 00:16:08.100
  • " data-timeend="">
  • 00:16:06.030 --> 00:16:08.100
  • -->
  • COME ON!
  • " data-timeend="">
  • COME ON!
  • -->
  • 00:16:08.100 --> 00:16:11.070
  • " data-timeend="">
  • 00:16:08.100 --> 00:16:11.070
  • -->
  • [MUSIC]
  • " data-timeend="">
  • [MUSIC]
  • -->
  • 00:16:11.070 --> 00:16:12.030
  • " data-timeend="">
  • 00:16:11.070 --> 00:16:12.030
  • -->
  • EVERYBODY, COME ON!
  • " data-timeend="">
  • EVERYBODY, COME ON!
  • -->
  • 00:16:12.030 --> 00:16:12.220
  • " data-timeend="">
  • 00:16:12.030 --> 00:16:12.220
  • -->
  • SAY: GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • SAY: GRATEFUL
  • -->
  • 00:16:12.220 --> 00:16:14.160
  • " data-timeend="">
  • 00:16:12.220 --> 00:16:14.160
  • -->
  • GRATEFUL, GRATEFUL, GRATEFUL,
  • " data-timeend="">
  • GRATEFUL, GRATEFUL, GRATEFUL,
  • -->
  • 00:16:14.160 --> 00:16:17.100
  • " data-timeend="">
  • 00:16:14.160 --> 00:16:17.100
  • -->
  • GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • GRATEFUL
  • -->
  • 00:16:17.100 --> 00:16:19.210
  • " data-timeend="">
  • 00:16:17.100 --> 00:16:19.210
  • -->
  • SAY: GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • SAY: GRATEFUL
  • -->
  • 00:16:19.210 --> 00:16:20.250
  • " data-timeend="">
  • 00:16:19.210 --> 00:16:20.250
  • -->
  • GRATEFUL, GRATEFUL, GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • GRATEFUL, GRATEFUL, GRATEFUL
  • -->
  • 00:16:21.050 --> 00:16:24.050
  • " data-timeend="">
  • 00:16:21.050 --> 00:16:24.050
  • -->
  • YES, SIR!
  • " data-timeend="">
  • YES, SIR!
  • -->
  • 00:16:24.050 --> 00:16:25.140
  • " data-timeend="">
  • 00:16:24.050 --> 00:16:25.140
  • -->
  • LET THE LORD HEAR YOU!
  • " data-timeend="">
  • LET THE LORD HEAR YOU!
  • -->
  • 00:16:25.140 --> 00:16:27.000
  • " data-timeend="">
  • 00:16:25.140 --> 00:16:27.000
  • -->
  • GRATEFUL, GRATEFUL, GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • GRATEFUL, GRATEFUL, GRATEFUL
  • -->
  • 00:16:27.070 --> 00:16:30.070
  • " data-timeend="">
  • 00:16:27.070 --> 00:16:30.070
  • -->
  • GRATEFULNESS
  • " data-timeend="">
  • GRATEFULNESS
  • -->
  • 00:16:30.070 --> 00:16:30.280
  • " data-timeend="">
  • 00:16:30.070 --> 00:16:30.280
  • -->
  • GRATEFULNESS...
  • " data-timeend="">
  • GRATEFULNESS...
  • -->
  • 00:16:31.090 --> 00:16:34.090
  • " data-timeend="">
  • 00:16:31.090 --> 00:16:34.090
  • -->
  • COME ON, SAY: IT'S FLOWING
  • " data-timeend="">
  • COME ON, SAY: IT'S FLOWING
  • -->
  • 00:16:34.090 --> 00:16:35.100
  • " data-timeend="">
  • 00:16:34.090 --> 00:16:35.100
  • -->
  • FROM OUR HEARTS!
  • " data-timeend="">
  • FROM OUR HEARTS!
  • -->
  • 00:16:35.100 --> 00:16:36.270
  • " data-timeend="">
  • 00:16:35.100 --> 00:16:36.270
  • -->
  • IT'S FLOWING FROM...
  • " data-timeend="">
  • IT'S FLOWING FROM...
  • -->
  • 00:16:36.270 --> 00:16:37.260
  • " data-timeend="">
  • 00:16:36.270 --> 00:16:37.260
  • -->
  • IF YOU'RE GRATEFUL SAY:
  • " data-timeend="">
  • IF YOU'RE GRATEFUL SAY:
  • -->
  • 00:16:37.260 --> 00:16:40.180
  • " data-timeend="">
  • 00:16:37.260 --> 00:16:40.180
  • -->
  • GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • GRATEFUL
  • -->
  • 00:16:40.180 --> 00:16:41.070
  • " data-timeend="">
  • 00:16:40.180 --> 00:16:41.070
  • -->
  • GRATEFUL, GRATEFUL, GRATEFUL,
  • " data-timeend="">
  • GRATEFUL, GRATEFUL, GRATEFUL,
  • -->
  • 00:16:41.070 --> 00:16:42.200
  • " data-timeend="">
  • 00:16:41.070 --> 00:16:42.200
  • -->
  • GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • GRATEFUL
  • -->
  • 00:16:42.200 --> 00:16:44.090
  • " data-timeend="">
  • 00:16:42.200 --> 00:16:44.090
  • -->
  • SAY: GRATEFUL!
  • " data-timeend="">
  • SAY: GRATEFUL!
  • -->
  • 00:16:44.090 --> 00:16:45.170
  • " data-timeend="">
  • 00:16:44.090 --> 00:16:45.170
  • -->
  • GRATEFUL, GRATEFUL, GRATEFUL,
  • " data-timeend="">
  • GRATEFUL, GRATEFUL, GRATEFUL,
  • -->
  • 00:16:45.170 --> 00:16:47.260
  • " data-timeend="">
  • 00:16:45.170 --> 00:16:47.260
  • -->
  • GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • GRATEFUL
  • -->
  • 00:16:47.260 --> 00:16:49.290
  • " data-timeend="">
  • 00:16:47.260 --> 00:16:49.290
  • -->
  • SAY: GRATEFUL!
  • " data-timeend="">
  • SAY: GRATEFUL!
  • -->
  • 00:16:49.290 --> 00:16:51.250
  • " data-timeend="">
  • 00:16:49.290 --> 00:16:51.250
  • -->
  • GRATEFUL, GRATEFUL, GRATEFUL,
  • " data-timeend="">
  • GRATEFUL, GRATEFUL, GRATEFUL,
  • -->
  • 00:16:51.250 --> 00:16:52.180
  • " data-timeend="">
  • 00:16:51.250 --> 00:16:52.180
  • -->
  • GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • GRATEFUL
  • -->
  • 00:16:52.180 --> 00:16:55.040
  • " data-timeend="">
  • 00:16:52.180 --> 00:16:55.040
  • -->
  • GRATEFULNESS!
  • " data-timeend="">
  • GRATEFULNESS!
  • -->
  • 00:16:55.040 --> 00:16:56.020
  • " data-timeend="">
  • 00:16:55.040 --> 00:16:56.020
  • -->
  • GRATEFULNESS...
  • " data-timeend="">
  • GRATEFULNESS...
  • -->
  • 00:16:56.020 --> 00:16:58.070
  • " data-timeend="">
  • 00:16:56.020 --> 00:16:58.070
  • -->
  • IS FLOWING!
  • " data-timeend="">
  • IS FLOWING!
  • -->
  • 00:16:58.070 --> 00:17:00.160
  • " data-timeend="">
  • 00:16:58.070 --> 00:17:00.160
  • -->
  • IS FLOWING FROM MY HEART
  • " data-timeend="">
  • IS FLOWING FROM MY HEART
  • -->
  • 00:17:00.160 --> 00:17:01.270
  • " data-timeend="">
  • 00:17:00.160 --> 00:17:01.270
  • -->
  • ONE MORE TIME -- EVERYBODY!
  • " data-timeend="">
  • ONE MORE TIME -- EVERYBODY!
  • -->
  • 00:17:01.270 --> 00:17:02.170
  • " data-timeend="">
  • 00:17:01.270 --> 00:17:02.170
  • -->
  • GRATEFUL!
  • " data-timeend="">
  • GRATEFUL!
  • -->
  • 00:17:02.170 --> 00:17:03.010
  • " data-timeend="">
  • 00:17:02.170 --> 00:17:03.010
  • -->
  • GRATEFUL, GRATEFUL, GRATEFUL,
  • " data-timeend="">
  • GRATEFUL, GRATEFUL, GRATEFUL,
  • -->
  • 00:17:03.010 --> 00:17:04.120
  • " data-timeend="">
  • 00:17:03.010 --> 00:17:04.120
  • -->
  • GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • GRATEFUL
  • -->
  • 00:17:04.120 --> 00:17:06.140
  • " data-timeend="">
  • 00:17:04.120 --> 00:17:06.140
  • -->
  • WHOH!
  • " data-timeend="">
  • WHOH!
  • -->
  • 00:17:06.140 --> 00:17:08.140
  • " data-timeend="">
  • 00:17:06.140 --> 00:17:08.140
  • -->
  • SAY: GRATEFUL!
  • " data-timeend="">
  • SAY: GRATEFUL!
  • -->
  • 00:17:08.140 --> 00:17:09.210
  • " data-timeend="">
  • 00:17:08.140 --> 00:17:09.210
  • -->
  • GRATEFUL, GRATEFUL, GRATEFUL,
  • " data-timeend="">
  • GRATEFUL, GRATEFUL, GRATEFUL,
  • -->
  • 00:17:09.210 --> 00:17:10.140
  • " data-timeend="">
  • 00:17:09.210 --> 00:17:10.140
  • -->
  • YES, LORD
  • " data-timeend="">
  • YES, LORD
  • -->
  • 00:17:10.140 --> 00:17:12.180
  • " data-timeend="">
  • 00:17:10.140 --> 00:17:12.180
  • -->
  • SAY: GRATEFUL!
  • " data-timeend="">
  • SAY: GRATEFUL!
  • -->
  • 00:17:12.180 --> 00:17:14.250
  • " data-timeend="">
  • 00:17:12.180 --> 00:17:14.250
  • -->
  • GRATEFUL, GRATEFUL,
  • " data-timeend="">
  • GRATEFUL, GRATEFUL,
  • -->
  • 00:17:14.250 --> 00:17:15.190
  • " data-timeend="">
  • 00:17:14.250 --> 00:17:15.190
  • -->
  • GRATEFUL...
  • " data-timeend="">
  • GRATEFUL...
  • -->
  • 00:17:15.190 --> 00:17:17.250
  • " data-timeend="">
  • 00:17:15.190 --> 00:17:17.250
  • -->
  • GRATEFULNESS...
  • " data-timeend="">
  • GRATEFULNESS...
  • -->
  • 00:17:17.250 --> 00:17:18.290
  • " data-timeend="">
  • 00:17:17.250 --> 00:17:18.290
  • -->
  • GRATEFULNESS...
  • " data-timeend="">
  • GRATEFULNESS...
  • -->
  • 00:17:20.120 --> 00:17:23.120
  • " data-timeend="">
  • 00:17:20.120 --> 00:17:23.120
  • -->
  • IS FLOWING FLOW MY HEART
  • " data-timeend="">
  • IS FLOWING FLOW MY HEART
  • -->
  • 00:17:23.120 --> 00:17:24.130
  • " data-timeend="">
  • 00:17:23.120 --> 00:17:24.130
  • -->
  • IS FLOWING FROM MY HEART
  • " data-timeend="">
  • IS FLOWING FROM MY HEART
  • -->
  • 00:17:24.130 --> 00:17:25.250
  • " data-timeend="">
  • 00:17:24.130 --> 00:17:25.250
  • -->
  • EVERYBODY, COME ON -- SAY:
  • " data-timeend="">
  • EVERYBODY, COME ON -- SAY:
  • -->
  • 00:17:25.250 --> 00:17:26.150
  • " data-timeend="">
  • 00:17:25.250 --> 00:17:26.150
  • -->
  • FLOWING...
  • " data-timeend="">
  • FLOWING...
  • -->
  • 00:17:26.150 --> 00:17:27.190
  • " data-timeend="">
  • 00:17:26.150 --> 00:17:27.190
  • -->
  • FLOWING FROM...
  • " data-timeend="">
  • FLOWING FROM...
  • -->
  • 00:17:27.210 --> 00:17:30.210
  • " data-timeend="">
  • 00:17:27.210 --> 00:17:30.210
  • -->
  • THAT SOUNDS GOOD, RIGHT THERE.
  • " data-timeend="">
  • THAT SOUNDS GOOD, RIGHT THERE.
  • -->
  • 00:17:30.210 --> 00:17:32.070
  • " data-timeend="">
  • 00:17:30.210 --> 00:17:32.070
  • -->
  • ...MY HEART
  • " data-timeend="">
  • ...MY HEART
  • -->
  • 00:17:32.070 --> 00:17:33.100
  • " data-timeend="">
  • 00:17:32.070 --> 00:17:33.100
  • -->
  • STAY RIGHT THERE!
  • " data-timeend="">
  • STAY RIGHT THERE!
  • -->
  • 00:17:33.100 --> 00:17:35.130
  • " data-timeend="">
  • 00:17:33.100 --> 00:17:35.130
  • -->
  • COME ON, LIFT YOUR HANDS AGAIN
  • " data-timeend="">
  • COME ON, LIFT YOUR HANDS AGAIN
  • -->
  • 00:17:35.130 --> 00:17:36.040
  • " data-timeend="">
  • 00:17:35.130 --> 00:17:36.040
  • -->
  • AND SAY: FLOWING FROM MY HEART.
  • " data-timeend="">
  • AND SAY: FLOWING FROM MY HEART.
  • -->
  • 00:17:36.040 --> 00:17:37.180
  • " data-timeend="">
  • 00:17:36.040 --> 00:17:37.180
  • -->
  • LET ME HEAR YOU SAY IT!
  • " data-timeend="">
  • LET ME HEAR YOU SAY IT!
  • -->
  • 00:17:37.180 --> 00:17:38.230
  • " data-timeend="">
  • 00:17:37.180 --> 00:17:38.230
  • -->
  • FLOWING FROM...
  • " data-timeend="">
  • FLOWING FROM...
  • -->
  • 00:17:39.140 --> 00:17:42.140
  • " data-timeend="">
  • 00:17:39.140 --> 00:17:42.140
  • -->
  • YA'LL GOT IT.
  • " data-timeend="">
  • YA'LL GOT IT.
  • -->
  • 00:17:42.140 --> 00:17:43.000
  • " data-timeend="">
  • 00:17:42.140 --> 00:17:43.000
  • -->
  • ...MY HEART
  • " data-timeend="">
  • ...MY HEART
  • -->
  • 00:17:43.130 --> 00:17:46.130
  • " data-timeend="">
  • 00:17:43.130 --> 00:17:46.130
  • -->
  • YES, SIR!
  • " data-timeend="">
  • YES, SIR!
  • -->
  • 00:17:46.130 --> 00:17:48.000
  • " data-timeend="">
  • 00:17:46.130 --> 00:17:48.000
  • -->
  • ARE THE ISSUES OF MY HEART!
  • " data-timeend="">
  • ARE THE ISSUES OF MY HEART!
  • -->
  • 00:17:48.000 --> 00:17:49.270
  • " data-timeend="">
  • 00:17:48.000 --> 00:17:49.270
  • -->
  • ARE THE ISSUES OF...
  • " data-timeend="">
  • ARE THE ISSUES OF...
  • -->
  • 00:17:51.230 --> 00:17:54.230
  • " data-timeend="">
  • 00:17:51.230 --> 00:17:54.230
  • -->
  • MY HEART
  • " data-timeend="">
  • MY HEART
  • -->
  • 00:17:54.230 --> 00:17:56.200
  • " data-timeend="">
  • 00:17:54.230 --> 00:17:56.200
  • -->
  • ...MY HEART
  • " data-timeend="">
  • ...MY HEART
  • -->
  • 00:17:56.200 --> 00:17:58.260
  • " data-timeend="">
  • 00:17:56.200 --> 00:17:58.260
  • -->
  • IS GRATEFULNESS
  • " data-timeend="">
  • IS GRATEFULNESS
  • -->
  • 00:17:59.030 --> 00:18:02.050
  • " data-timeend="">
  • 00:17:59.030 --> 00:18:02.050
  • -->
  • I'M GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • I'M GRATEFUL
  • -->
  • 00:18:04.140 --> 00:18:07.140
  • " data-timeend="">
  • 00:18:04.140 --> 00:18:07.140
  • -->
  • SO GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • SO GRATEFUL
  • -->
  • 00:18:07.140 --> 00:18:09.280
  • " data-timeend="">
  • 00:18:07.140 --> 00:18:09.280
  • -->
  • CAN YA'LL HELP ME SAY THAT?
  • " data-timeend="">
  • CAN YA'LL HELP ME SAY THAT?
  • -->
  • 00:18:13.040 --> 00:18:14.160
  • " data-timeend="">
  • 00:18:13.040 --> 00:18:14.160
  • -->
  • I'M GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • I'M GRATEFUL
  • -->
  • 00:18:14.160 --> 00:18:15.060
  • " data-timeend="">
  • 00:18:14.160 --> 00:18:15.060
  • -->
  • I'M GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • I'M GRATEFUL
  • -->
  • 00:18:17.070 --> 00:18:20.070
  • " data-timeend="">
  • 00:18:17.070 --> 00:18:20.070
  • -->
  • SO GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • SO GRATEFUL
  • -->
  • 00:18:20.070 --> 00:18:21.140
  • " data-timeend="">
  • 00:18:20.070 --> 00:18:21.140
  • -->
  • YES, SIR!
  • " data-timeend="">
  • YES, SIR!
  • -->
  • 00:18:21.140 --> 00:18:22.090
  • " data-timeend="">
  • 00:18:21.140 --> 00:18:22.090
  • -->
  • SAY: I'M GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • SAY: I'M GRATEFUL
  • -->
  • 00:18:22.090 --> 00:18:22.250
  • " data-timeend="">
  • 00:18:22.090 --> 00:18:22.250
  • -->
  • I'M GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • I'M GRATEFUL
  • -->
  • 00:18:22.250 --> 00:18:24.060
  • " data-timeend="">
  • 00:18:22.250 --> 00:18:24.060
  • -->
  • HAH!
  • " data-timeend="">
  • HAH!
  • -->
  • 00:18:24.060 --> 00:18:24.240
  • " data-timeend="">
  • 00:18:24.060 --> 00:18:24.240
  • -->
  • GET IN SOMEBODY FACE, RIGHT
  • " data-timeend="">
  • GET IN SOMEBODY FACE, RIGHT
  • -->
  • 00:18:24.240 --> 00:18:25.240
  • " data-timeend="">
  • 00:18:24.240 --> 00:18:25.240
  • -->
  • NOW, AND TELL 'EM -- COME ON!
  • " data-timeend="">
  • NOW, AND TELL 'EM -- COME ON!
  • -->
  • 00:18:25.240 --> 00:18:26.240
  • " data-timeend="">
  • 00:18:25.240 --> 00:18:26.240
  • -->
  • SAY: I'M GRATEFUL.
  • " data-timeend="">
  • SAY: I'M GRATEFUL.
  • -->
  • 00:18:26.240 --> 00:18:27.260
  • " data-timeend="">
  • 00:18:26.240 --> 00:18:27.260
  • -->
  • I'M GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • I'M GRATEFUL
  • -->
  • 00:18:28.000 --> 00:18:31.000
  • " data-timeend="">
  • 00:18:28.000 --> 00:18:31.000
  • -->
  • SO GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • SO GRATEFUL
  • -->
  • 00:18:31.000 --> 00:18:32.090
  • " data-timeend="">
  • 00:18:31.000 --> 00:18:32.090
  • -->
  • SO GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • SO GRATEFUL
  • -->
  • 00:18:32.090 --> 00:18:33.160
  • " data-timeend="">
  • 00:18:32.090 --> 00:18:33.160
  • -->
  • I'M GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • I'M GRATEFUL
  • -->
  • 00:18:33.160 --> 00:18:34.220
  • " data-timeend="">
  • 00:18:33.160 --> 00:18:34.220
  • -->
  • I'M GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • I'M GRATEFUL
  • -->
  • 00:18:34.220 --> 00:18:36.110
  • " data-timeend="">
  • 00:18:34.220 --> 00:18:36.110
  • -->
  • DO ME A FAVOR -- TURN AROUND
  • " data-timeend="">
  • DO ME A FAVOR -- TURN AROUND
  • -->
  • 00:18:36.110 --> 00:18:37.240
  • " data-timeend="">
  • 00:18:36.110 --> 00:18:37.240
  • -->
  • AND FIND SOMEBODY AND TELL 'EM:
  • " data-timeend="">
  • AND FIND SOMEBODY AND TELL 'EM:
  • -->
  • 00:18:37.240 --> 00:18:39.020
  • " data-timeend="">
  • 00:18:37.240 --> 00:18:39.020
  • -->
  • I'M GRATEFUL!
  • " data-timeend="">
  • I'M GRATEFUL!
  • -->
  • 00:18:39.020 --> 00:18:40.040
  • " data-timeend="">
  • 00:18:39.020 --> 00:18:40.040
  • -->
  • I'M GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • I'M GRATEFUL
  • -->
  • 00:18:40.040 --> 00:18:41.270
  • " data-timeend="">
  • 00:18:40.040 --> 00:18:41.270
  • -->
  • SO GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • SO GRATEFUL
  • -->
  • 00:18:41.270 --> 00:18:43.000
  • " data-timeend="">
  • 00:18:41.270 --> 00:18:43.000
  • -->
  • SO GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • SO GRATEFUL
  • -->
  • 00:18:44.030 --> 00:18:47.030
  • " data-timeend="">
  • 00:18:44.030 --> 00:18:47.030
  • -->
  • I'M GRATEFUL!
  • " data-timeend="">
  • I'M GRATEFUL!
  • -->
  • 00:18:47.030 --> 00:18:47.290
  • " data-timeend="">
  • 00:18:47.030 --> 00:18:47.290
  • -->
  • I'M GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • I'M GRATEFUL
  • -->
  • 00:18:47.290 --> 00:18:49.260
  • " data-timeend="">
  • 00:18:47.290 --> 00:18:49.260
  • -->
  • SO GRATEFUL!
  • " data-timeend="">
  • SO GRATEFUL!
  • -->
  • 00:18:49.260 --> 00:18:51.090
  • " data-timeend="">
  • 00:18:49.260 --> 00:18:51.090
  • -->
  • SO GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • SO GRATEFUL
  • -->
  • 00:18:51.090 --> 00:18:51.260
  • " data-timeend="">
  • 00:18:51.090 --> 00:18:51.260
  • -->
  • HEY!
  • " data-timeend="">
  • HEY!
  • -->
  • 00:18:51.260 --> 00:18:52.110
  • " data-timeend="">
  • 00:18:51.260 --> 00:18:52.110
  • -->
  • I'M GRATEFUL!
  • " data-timeend="">
  • I'M GRATEFUL!
  • -->
  • 00:18:52.110 --> 00:18:53.010
  • " data-timeend="">
  • 00:18:52.110 --> 00:18:53.010
  • -->
  • I'M GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • I'M GRATEFUL
  • -->
  • 00:18:53.010 --> 00:18:53.270
  • " data-timeend="">
  • 00:18:53.010 --> 00:18:53.270
  • -->
  • SO GRATEFUL!
  • " data-timeend="">
  • SO GRATEFUL!
  • -->
  • 00:18:56.060 --> 00:18:57.050
  • " data-timeend="">
  • 00:18:56.060 --> 00:18:57.050
  • -->
  • SO GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • SO GRATEFUL
  • -->
  • 00:18:57.050 --> 00:18:58.220
  • " data-timeend="">
  • 00:18:57.050 --> 00:18:58.220
  • -->
  • I'M GRATEFUL!
  • " data-timeend="">
  • I'M GRATEFUL!
  • -->
  • 00:18:58.220 --> 00:18:59.160
  • " data-timeend="">
  • 00:18:58.220 --> 00:18:59.160
  • -->
  • I'M GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • I'M GRATEFUL
  • -->
  • 00:18:59.160 --> 00:19:01.000
  • " data-timeend="">
  • 00:18:59.160 --> 00:19:01.000
  • -->
  • SO GRATEFUL!
  • " data-timeend="">
  • SO GRATEFUL!
  • -->
  • 00:19:01.000 --> 00:19:02.090
  • " data-timeend="">
  • 00:19:01.000 --> 00:19:02.090
  • -->
  • SO GRATEFUL
  • " data-timeend="">
  • SO GRATEFUL
  • -->
  • 00:19:02.090 --> 00:19:04.230
  • " data-timeend="">
  • 00:19:02.090 --> 00:19:04.230
  • -->
  • NOW, HELP ME SING: YEEEEES!
  • " data-timeend="">
  • NOW, HELP ME SING: YEEEEES!
  • -->
  • 00:19:04.230 --> 00:19:06.250
  • " data-timeend="">
  • 00:19:04.230 --> 00:19:06.250
  • -->
  • YEEEEES!
  • " data-timeend="">
  • YEEEEES!
  • -->
  • 00:19:08.220 --> 00:19:10.030
  • " data-timeend="">
  • 00:19:08.220 --> 00:19:10.030
  • -->
  • YEEEEES!
  • " data-timeend="">
  • YEEEEES!
  • -->
  • 00:19:10.030 --> 00:19:11.120
  • " data-timeend="">
  • 00:19:10.030 --> 00:19:11.120
  • -->
  • YEEEEES!
  • " data-timeend="">
  • YEEEEES!
  • -->
  • 00:19:11.120 --> 00:19:13.010
  • " data-timeend="">
  • 00:19:11.120 --> 00:19:13.010
  • -->
  • YEEEEES!
  • " data-timeend="">
  • YEEEEES!
  • -->
  • 00:19:13.010 --> 00:19:15.050
  • " data-timeend="">
  • 00:19:13.010 --> 00:19:15.050
  • -->
  • SAY: YEEEEES!
  • " data-timeend="">
  • SAY: YEEEEES!
  • -->
  • 00:19:15.050 --> 00:19:16.170
  • " data-timeend="">
  • 00:19:15.050 --> 00:19:16.170
  • -->
  • YEEEEES!
  • " data-timeend="">
  • YEEEEES!
  • -->
  • 00:19:16.170 --> 00:19:17.230
  • " data-timeend="">
  • 00:19:16.170 --> 00:19:17.230
  • -->
  • SAY: HE'S OUR HEALER
  • " data-timeend="">
  • SAY: HE'S OUR HEALER
  • -->
  • 00:19:17.230 --> 00:19:18.150
  • " data-timeend="">
  • 00:19:17.230 --> 00:19:18.150
  • -->
  • HE'S OUR HEALER
  • " data-timeend="">
  • HE'S OUR HEALER
  • -->
  • 00:19:18.150 --> 00:19:19.040
  • " data-timeend="">
  • 00:19:18.150 --> 00:19:19.040
  • -->
  • HE'S OUR HEALER
  • " data-timeend="">
  • HE'S OUR HEALER
  • -->
  • 00:19:19.040 --> 00:19:20.190
  • " data-timeend="">
  • 00:19:19.040 --> 00:19:20.190
  • -->
  • HE'S OUR HEALER
  • " data-timeend="">
  • HE'S OUR HEALER
  • -->
  • 00:19:20.190 --> 00:19:22.220
  • " data-timeend="">
  • 00:19:20.190 --> 00:19:22.220
  • -->
  • HE'S OUR HEALER
  • " data-timeend="">
  • HE'S OUR HEALER
  • -->
  • 00:19:22.220 --> 00:19:24.080
  • " data-timeend="">
  • 00:19:22.220 --> 00:19:24.080
  • -->
  • HE'S OUR HEALER
  • " data-timeend="">
  • HE'S OUR HEALER
  • -->
  • 00:19:24.080 --> 00:19:26.070
  • " data-timeend="">
  • 00:19:24.080 --> 00:19:26.070
  • -->
  • HE'S OUR HEALER
  • " data-timeend="">
  • HE'S OUR HEALER
  • -->
  • 00:19:26.070 --> 00:19:27.100
  • " data-timeend="">
  • 00:19:26.070 --> 00:19:27.100
  • -->
  • HE'S OUR HEALER
  • " data-timeend="">
  • HE'S OUR HEALER
  • -->
  • 00:19:27.100 --> 00:19:28.160
  • " data-timeend="">
  • 00:19:27.100 --> 00:19:28.160
  • -->
  • HE'S A PROVIDER
  • " data-timeend="">
  • HE'S A PROVIDER
  • -->
  • 00:19:28.160 --> 00:19:29.110
  • " data-timeend="">
  • 00:19:28.160 --> 00:19:29.110
  • -->
  • HE'S A PROVIDER
  • " data-timeend="">
  • HE'S A PROVIDER
  • -->
  • 00:19:29.110 --> 00:19:31.130
  • " data-timeend="">
  • 00:19:29.110 --> 00:19:31.130
  • -->
  • HE'S A PROVIDER
  • " data-timeend="">
  • HE'S A PROVIDER
  • -->
  • 00:19:31.130 --> 00:19:32.240
  • " data-timeend="">
  • 00:19:31.130 --> 00:19:32.240
  • -->
  • HE'S A PROVIDER
  • " data-timeend="">
  • HE'S A PROVIDER
  • -->
  • 00:19:32.240 --> 00:19:34.150
  • " data-timeend="">
  • 00:19:32.240 --> 00:19:34.150
  • -->
  • HE'S A PROVIDER
  • " data-timeend="">
  • HE'S A PROVIDER
  • -->
  • 00:19:34.150 --> 00:19:35.210
  • " data-timeend="">
  • 00:19:34.150 --> 00:19:35.210
  • -->
  • HE'S A PROVIDER
  • " data-timeend="">
  • HE'S A PROVIDER
  • -->
  • 00:19:35.210 --> 00:19:37.070
  • " data-timeend="">
  • 00:19:35.210 --> 00:19:37.070
  • -->
  • HE'S A PROVIDER
  • " data-timeend="">
  • HE'S A PROVIDER
  • -->
  • 00:19:37.070 --> 00:19:38.050
  • " data-timeend="">
  • 00:19:37.070 --> 00:19:38.050
  • -->
  • HE'S A PROVIDER
  • " data-timeend="">
  • HE'S A PROVIDER
  • -->
  • 00:19:38.050 --> 00:19:38.240
  • " data-timeend="">
  • 00:19:38.050 --> 00:19:38.240
  • -->
  • HEY!
  • " data-timeend="">
  • HEY!
  • -->
  • 00:19:38.240 --> 00:19:39.180
  • " data-timeend="">
  • 00:19:38.240 --> 00:19:39.180
  • -->
  • SAY: HE'S A PROTECTOR!
  • " data-timeend="">
  • SAY: HE'S A PROTECTOR!
  • -->
  • 00:19:39.180 --> 00:19:40.150
  • " data-timeend="">
  • 00:19:39.180 --> 00:19:40.150
  • -->
  • HE'S A PROTECTOR
  • " data-timeend="">
  • HE'S A PROTECTOR
  • -->
  • 00:19:40.150 --> 00:19:41.290
  • " data-timeend="">
  • 00:19:40.150 --> 00:19:41.290
  • -->
  • HE'S A PROTECTOR
  • " data-timeend="">
  • HE'S A PROTECTOR
  • -->
  • 00:19:41.290 --> 00:19:42.270
  • " data-timeend="">
  • 00:19:41.290 --> 00:19:42.270
  • -->
  • HE'S A PROTECTOR
  • " data-timeend="">
  • HE'S A PROTECTOR
  • -->
  • 00:19:42.270 --> 00:19:44.230
  • " data-timeend="">
  • 00:19:42.270 --> 00:19:44.230
  • -->
  • HE'S A PROTECTOR
  • " data-timeend="">
  • HE'S A PROTECTOR
  • -->
  • 00:19:44.230 --> 00:19:46.120
  • " data-timeend="">
  • 00:19:44.230 --> 00:19:46.120
  • -->
  • HE'S A PROTECTOR
  • " data-timeend="">
  • HE'S A PROTECTOR
  • -->
  • 00:19:46.120 --> 00:19:48.150
  • " data-timeend="">
  • 00:19:46.120 --> 00:19:48.150
  • -->
  • HE'S A PROTECTOR
  • " data-timeend="">
  • HE'S A PROTECTOR
  • -->
  • 00:19:48.150 --> 00:19:49.170
  • " data-timeend="">
  • 00:19:48.150 --> 00:19:49.170
  • -->
  • HE'S A PROTECTOR
  • " data-timeend="">
  • HE'S A PROTECTOR
  • -->
  • 00:19:49.170 --> 00:19:50.060
  • " data-timeend="">
  • 00:19:49.170 --> 00:19:50.060
  • -->
  • HEY!
  • " data-timeend="">
  • HEY!
  • -->
  • 00:19:50.060 --> 00:19:50.240
  • " data-timeend="">
  • 00:19:50.060 --> 00:19:50.240
  • -->
  • HE'S A DOOR-OPENER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A DOOR-OPENER!
  • -->
  • 00:19:50.240 --> 00:19:52.000
  • " data-timeend="">
  • 00:19:50.240 --> 00:19:52.000
  • -->
  • HE'S A DOOR-OPENER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A DOOR-OPENER!
  • -->
  • 00:19:52.000 --> 00:19:53.110
  • " data-timeend="">
  • 00:19:52.000 --> 00:19:53.110
  • -->
  • HE'S A DOOR-OPENER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A DOOR-OPENER!
  • -->
  • 00:19:53.110 --> 00:19:55.110
  • " data-timeend="">
  • 00:19:53.110 --> 00:19:55.110
  • -->
  • HE'S A DOOR-OPENER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A DOOR-OPENER!
  • -->
  • 00:19:55.110 --> 00:19:56.240
  • " data-timeend="">
  • 00:19:55.110 --> 00:19:56.240
  • -->
  • HE'S A DOOR-OPENER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A DOOR-OPENER!
  • -->
  • 00:19:56.240 --> 00:19:58.060
  • " data-timeend="">
  • 00:19:56.240 --> 00:19:58.060
  • -->
  • HE'S A DOOR-OPENER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A DOOR-OPENER!
  • -->
  • 00:19:58.060 --> 00:19:59.150
  • " data-timeend="">
  • 00:19:58.060 --> 00:19:59.150
  • -->
  • HE'S A DOOR-OPENER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A DOOR-OPENER!
  • -->
  • 00:19:59.150 --> 00:20:01.050
  • " data-timeend="">
  • 00:19:59.150 --> 00:20:01.050
  • -->
  • HE'S A DOOR-OPENER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A DOOR-OPENER!
  • -->
  • 00:20:01.050 --> 00:20:02.140
  • " data-timeend="">
  • 00:20:01.050 --> 00:20:02.140
  • -->
  • HE'S A DELIVERER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A DELIVERER!
  • -->
  • 00:20:02.140 --> 00:20:04.030
  • " data-timeend="">
  • 00:20:02.140 --> 00:20:04.030
  • -->
  • HE'S A DELIVERER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A DELIVERER!
  • -->
  • 00:20:04.030 --> 00:20:05.110
  • " data-timeend="">
  • 00:20:04.030 --> 00:20:05.110
  • -->
  • HE'S A DELIVERER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A DELIVERER!
  • -->
  • 00:20:05.110 --> 00:20:06.240
  • " data-timeend="">
  • 00:20:05.110 --> 00:20:06.240
  • -->
  • HE'S A DELIVERER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A DELIVERER!
  • -->
  • 00:20:06.240 --> 00:20:08.110
  • " data-timeend="">
  • 00:20:06.240 --> 00:20:08.110
  • -->
  • HE'S A DELIVERER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A DELIVERER!
  • -->
  • 00:20:08.110 --> 00:20:10.040
  • " data-timeend="">
  • 00:20:08.110 --> 00:20:10.040
  • -->
  • HE'S A DELIVERER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A DELIVERER!
  • -->
  • 00:20:10.040 --> 00:20:11.110
  • " data-timeend="">
  • 00:20:10.040 --> 00:20:11.110
  • -->
  • HE'S A DELIVERER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A DELIVERER!
  • -->
  • 00:20:11.110 --> 00:20:13.010
  • " data-timeend="">
  • 00:20:11.110 --> 00:20:13.010
  • -->
  • HE'S A DELIVERER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A DELIVERER!
  • -->
  • 00:20:13.010 --> 00:20:14.030
  • " data-timeend="">
  • 00:20:13.010 --> 00:20:14.030
  • -->
  • LISTEN!
  • " data-timeend="">
  • LISTEN!
  • -->
  • 00:20:14.030 --> 00:20:14.200
  • " data-timeend="">
  • 00:20:14.030 --> 00:20:14.200
  • -->
  • HE'S A PROVIDER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A PROVIDER!
  • -->
  • 00:20:14.200 --> 00:20:16.000
  • " data-timeend="">
  • 00:20:14.200 --> 00:20:16.000
  • -->
  • HE'S A PROVIDER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A PROVIDER!
  • -->
  • 00:20:16.000 --> 00:20:17.230
  • " data-timeend="">
  • 00:20:16.000 --> 00:20:17.230
  • -->
  • HE'S A PROVIDER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A PROVIDER!
  • -->
  • 00:20:17.230 --> 00:20:19.080
  • " data-timeend="">
  • 00:20:17.230 --> 00:20:19.080
  • -->
  • HE'S A PROVIDER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A PROVIDER!
  • -->
  • 00:20:19.080 --> 00:20:20.220
  • " data-timeend="">
  • 00:20:19.080 --> 00:20:20.220
  • -->
  • HE'S A PROVIDER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A PROVIDER!
  • -->
  • 00:20:20.220 --> 00:20:21.270
  • " data-timeend="">
  • 00:20:20.220 --> 00:20:21.270
  • -->
  • HE'S A PROVIDER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A PROVIDER!
  • -->
  • 00:20:21.270 --> 00:20:23.220
  • " data-timeend="">
  • 00:20:21.270 --> 00:20:23.220
  • -->
  • HE'S A PROVIDER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A PROVIDER!
  • -->
  • 00:20:23.220 --> 00:20:24.240
  • " data-timeend="">
  • 00:20:23.220 --> 00:20:24.240
  • -->
  • HE'S A PROVIDER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A PROVIDER!
  • -->
  • 00:20:24.240 --> 00:20:26.030
  • " data-timeend="">
  • 00:20:24.240 --> 00:20:26.030
  • -->
  • [FEMALE VOCALIST JOINS]
  • " data-timeend="">
  • [FEMALE VOCALIST JOINS]
  • -->
  • 00:20:26.030 --> 00:20:27.110
  • " data-timeend="">
  • 00:20:26.030 --> 00:20:27.110
  • -->
  • HE'S A HEALER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A HEALER!
  • -->
  • 00:20:27.110 --> 00:20:28.110
  • " data-timeend="">
  • 00:20:27.110 --> 00:20:28.110
  • -->
  • HE'S A HEALER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A HEALER!
  • -->
  • 00:20:28.110 --> 00:20:29.080
  • " data-timeend="">
  • 00:20:28.110 --> 00:20:29.080
  • -->
  • HE'S A HEALER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A HEALER!
  • -->
  • 00:20:29.080 --> 00:20:31.140
  • " data-timeend="">
  • 00:20:29.080 --> 00:20:31.140
  • -->
  • HE'S A HEALER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A HEALER!
  • -->
  • 00:20:31.140 --> 00:20:33.100
  • " data-timeend="">
  • 00:20:31.140 --> 00:20:33.100
  • -->
  • HAS HE HEALED ANYBODY IN HER?
  • " data-timeend="">
  • HAS HE HEALED ANYBODY IN HER?
  • -->
  • 00:20:33.100 --> 00:20:34.220
  • " data-timeend="">
  • 00:20:33.100 --> 00:20:34.220
  • -->
  • HE'S A HEALER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A HEALER!
  • -->
  • 00:20:34.220 --> 00:20:36.150
  • " data-timeend="">
  • 00:20:34.220 --> 00:20:36.150
  • -->
  • HAS HE HEALED ANYBODY?
  • " data-timeend="">
  • HAS HE HEALED ANYBODY?
  • -->
  • 00:20:36.150 --> 00:20:37.080
  • " data-timeend="">
  • 00:20:36.150 --> 00:20:37.080
  • -->
  • [LOUD APPLAUSE, CHEERS]
  • " data-timeend="">
  • [LOUD APPLAUSE, CHEERS]
  • -->
  • 00:20:37.080 --> 00:20:39.160
  • " data-timeend="">
  • 00:20:37.080 --> 00:20:39.160
  • -->
  • HE'S A HEALER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A HEALER!
  • -->
  • 00:20:39.160 --> 00:20:40.110
  • " data-timeend="">
  • 00:20:39.160 --> 00:20:40.110
  • -->
  • HE'S A DELIVERER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A DELIVERER!
  • -->
  • 00:20:40.110 --> 00:20:41.010
  • " data-timeend="">
  • 00:20:40.110 --> 00:20:41.010
  • -->
  • HE'S A DELIVERER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A DELIVERER!
  • -->
  • 00:20:41.010 --> 00:20:41.220
  • " data-timeend="">
  • 00:20:41.010 --> 00:20:41.220
  • -->
  • HE'S A DELIVERER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A DELIVERER!
  • -->
  • 00:20:41.220 --> 00:20:42.270
  • " data-timeend="">
  • 00:20:41.220 --> 00:20:42.270
  • -->
  • HE'S A DELIVERER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A DELIVERER!
  • -->
  • 00:20:42.270 --> 00:20:44.010
  • " data-timeend="">
  • 00:20:42.270 --> 00:20:44.010
  • -->
  • HE'S A DELIVERER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A DELIVERER!
  • -->
  • 00:20:44.010 --> 00:20:46.120
  • " data-timeend="">
  • 00:20:44.010 --> 00:20:46.120
  • -->
  • HE'S A DELIVERER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A DELIVERER!
  • -->
  • 00:20:46.120 --> 00:20:47.200
  • " data-timeend="">
  • 00:20:46.120 --> 00:20:47.200
  • -->
  • HE'S A DELIVERER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A DELIVERER!
  • -->
  • 00:20:47.200 --> 00:20:48.290
  • " data-timeend="">
  • 00:20:47.200 --> 00:20:48.290
  • -->
  • HE'S A DELIVERER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A DELIVERER!
  • -->
  • 00:20:48.290 --> 00:20:50.270
  • " data-timeend="">
  • 00:20:48.290 --> 00:20:50.270
  • -->
  • MY STRONG DELIVERER!
  • " data-timeend="">
  • MY STRONG DELIVERER!
  • -->
  • 00:20:50.270 --> 00:20:52.080
  • " data-timeend="">
  • 00:20:50.270 --> 00:20:52.080
  • -->
  • STRONG DELIVERER!
  • " data-timeend="">
  • STRONG DELIVERER!
  • -->
  • 00:20:52.080 --> 00:20:53.120
  • " data-timeend="">
  • 00:20:52.080 --> 00:20:53.120
  • -->
  • STRONG DELIVERER!
  • " data-timeend="">
  • STRONG DELIVERER!
  • -->
  • 00:20:53.120 --> 00:20:55.040
  • " data-timeend="">
  • 00:20:53.120 --> 00:20:55.040
  • -->
  • STRONG DELIVERER!
  • " data-timeend="">
  • STRONG DELIVERER!
  • -->
  • 00:20:55.040 --> 00:20:56.100
  • " data-timeend="">
  • 00:20:55.040 --> 00:20:56.100
  • -->
  • STRONG DELIVERER!
  • " data-timeend="">
  • STRONG DELIVERER!
  • -->
  • 00:20:56.100 --> 00:20:57.260
  • " data-timeend="">
  • 00:20:56.100 --> 00:20:57.260
  • -->
  • STRONG DELIVERER!
  • " data-timeend="">
  • STRONG DELIVERER!
  • -->
  • 00:20:57.260 --> 00:20:59.000
  • " data-timeend="">
  • 00:20:57.260 --> 00:20:59.000
  • -->
  • STRONG DELIVERER!
  • " data-timeend="">
  • STRONG DELIVERER!
  • -->
  • 00:20:59.000 --> 00:21:01.050
  • " data-timeend="">
  • 00:20:59.000 --> 00:21:01.050
  • -->
  • STRONG DELIVERER!
  • " data-timeend="">
  • STRONG DELIVERER!
  • -->
  • 00:21:01.050 --> 00:21:02.130
  • " data-timeend="">
  • 00:21:01.050 --> 00:21:02.130
  • -->
  • HE'S A WAY-MAKER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A WAY-MAKER!
  • -->
  • 00:21:02.130 --> 00:21:04.030
  • " data-timeend="">
  • 00:21:02.130 --> 00:21:04.030
  • -->
  • HE'S A WAY-MAKER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A WAY-MAKER!
  • -->
  • 00:21:04.030 --> 00:21:05.100
  • " data-timeend="">
  • 00:21:04.030 --> 00:21:05.100
  • -->
  • HE'S A WAY-MAKER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A WAY-MAKER!
  • -->
  • 00:21:05.100 --> 00:21:07.000
  • " data-timeend="">
  • 00:21:05.100 --> 00:21:07.000
  • -->
  • HE'S A WAY-MAKER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A WAY-MAKER!
  • -->
  • 00:21:07.000 --> 00:21:09.010
  • " data-timeend="">
  • 00:21:07.000 --> 00:21:09.010
  • -->
  • WHEN I COULDN'T SEE MY WAY
  • " data-timeend="">
  • WHEN I COULDN'T SEE MY WAY
  • -->
  • 00:21:09.010 --> 00:21:11.070
  • " data-timeend="">
  • 00:21:09.010 --> 00:21:11.070
  • -->
  • HE'S A WAY-MAKER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A WAY-MAKER!
  • -->
  • 00:21:11.070 --> 00:21:11.270
  • " data-timeend="">
  • 00:21:11.070 --> 00:21:11.270
  • -->
  • WHEN I COULD NOT SEE MY WAY
  • " data-timeend="">
  • WHEN I COULD NOT SEE MY WAY
  • -->
  • 00:21:11.270 --> 00:21:13.120
  • " data-timeend="">
  • 00:21:11.270 --> 00:21:13.120
  • -->
  • HE'S A WAY-MAKER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A WAY-MAKER!
  • -->
  • 00:21:13.120 --> 00:21:14.070
  • " data-timeend="">
  • 00:21:13.120 --> 00:21:14.070
  • -->
  • HE MADE A WAY OUTTA NO WAY!
  • " data-timeend="">
  • HE MADE A WAY OUTTA NO WAY!
  • -->
  • 00:21:14.070 --> 00:21:16.210
  • " data-timeend="">
  • 00:21:14.070 --> 00:21:16.210
  • -->
  • HE'S A WAY-MAKER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A WAY-MAKER!
  • -->
  • 00:21:16.210 --> 00:21:17.110
  • " data-timeend="">
  • 00:21:16.210 --> 00:21:17.110
  • -->
  • HE MADE A WAY OUTTA NO WAY!
  • " data-timeend="">
  • HE MADE A WAY OUTTA NO WAY!
  • -->
  • 00:21:17.110 --> 00:21:19.140
  • " data-timeend="">
  • 00:21:17.110 --> 00:21:19.140
  • -->
  • HE'S A WAY-MAKER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A WAY-MAKER!
  • -->
  • 00:21:19.140 --> 00:21:20.140
  • " data-timeend="">
  • 00:21:19.140 --> 00:21:20.140
  • -->
  • HE MADE A WAY OUTTA NO WAY!
  • " data-timeend="">
  • HE MADE A WAY OUTTA NO WAY!
  • -->
  • 00:21:20.140 --> 00:21:22.150
  • " data-timeend="">
  • 00:21:20.140 --> 00:21:22.150
  • -->
  • HE'S A WAY-MAKER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A WAY-MAKER!
  • -->
  • 00:21:22.150 --> 00:21:23.130
  • " data-timeend="">
  • 00:21:22.150 --> 00:21:23.130
  • -->
  • HE MADE A WAY OUTTA NO WAY!
  • " data-timeend="">
  • HE MADE A WAY OUTTA NO WAY!
  • -->
  • 00:21:23.130 --> 00:21:26.050
  • " data-timeend="">
  • 00:21:23.130 --> 00:21:26.050
  • -->
  • HE'S A WAY-MAKER!
  • " data-timeend="">
  • HE'S A WAY-MAKER!
  • -->
  • 00:21:26.050 --> 00:21:27.100
  • " data-timeend="">
  • 00:21:26.050 --> 00:21:27.100
  • -->
  • AND I'VE GOT A FEELING
  • " data-timeend="">
  • AND I'VE GOT A FEELING
  • -->
  • 00:21:27.100 --> 00:21:28.090
  • " data-timeend="">
  • 00:21:27.100 --> 00:21:28.090
  • -->
  • I'VE GOT A FEELING
  • " data-timeend="">
  • I'VE GOT A FEELING
  • -->
  • 00:21:28.090 --> 00:21:29.140
  • " data-timeend="">
  • 00:21:28.090 --> 00:21:29.140
  • -->
  • I'VE GOT A FEELING
  • " data-timeend="">
  • I'VE GOT A FEELING
  • -->
  • 00:21:29.140 --> 00:21:31.040
  • " data-timeend="">
  • 00:21:29.140 --> 00:21:31.040
  • -->
  • I'VE GOT A FEELING
  • " data-timeend="">
  • I'VE GOT A FEELING
  • -->
  • 00:21:31.040 --> 00:21:31.240
  • " data-timeend="">
  • 00:21:31.040 --> 00:21:31.240
  • -->
  • I'VE GOT A FEELING
  • " data-timeend="">
  • I'VE GOT A FEELING
  • -->
  • 00:21:31.240 --> 00:21:32.190
  • " data-timeend="">
  • 00:21:31.240 --> 00:21:32.190
  • -->
  • I'VE GOT A FEELING
  • " data-timeend="">
  • I'VE GOT A FEELING
  • -->
  • 00:21:32.190 --> 00:21:34.030
  • " data-timeend="">
  • 00:21:32.190 --> 00:21:34.030
  • -->
  • I'VE GOT A FEELING
  • " data-timeend="">
  • I'VE GOT A FEELING
  • -->
  • 00:21:34.030 --> 00:21:35.060
  • " data-timeend="">
  • 00:21:34.030 --> 00:21:35.060
  • -->
  • I'VE GOT A FEELING
  • " data-timeend="">
  • I'VE GOT A FEELING
  • -->
  • 00:21:35.060 --> 00:21:36.280
  • " data-timeend="">
  • 00:21:35.060 --> 00:21:36.280
  • -->
  • I'VE GOT A FEELING
  • " data-timeend="">
  • I'VE GOT A FEELING
  • -->
  • 00:21:36.280 --> 00:21:38.070
  • " data-timeend="">
  • 00:21:36.280 --> 00:21:38.070
  • -->
  • I'VE GOT A FEELING
  • " data-timeend="">
  • I'VE GOT A FEELING
  • -->
  • 00:21:38.070 --> 00:21:39.060
  • " data-timeend="">
  • 00:21:38.070 --> 00:21:39.060
  • -->
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • " data-timeend="">
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • -->
  • 00:21:39.060 --> 00:21:40.010
  • " data-timeend="">
  • 00:21:39.060 --> 00:21:40.010
  • -->
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • " data-timeend="">
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • -->
  • 00:21:40.010 --> 00:21:41.120
  • " data-timeend="">
  • 00:21:40.010 --> 00:21:41.120
  • -->
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • " data-timeend="">
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • -->
  • 00:21:41.120 --> 00:21:43.020
  • " data-timeend="">
  • 00:21:41.120 --> 00:21:43.020
  • -->
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • " data-timeend="">
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • -->
  • 00:21:43.020 --> 00:21:44.110
  • " data-timeend="">
  • 00:21:43.020 --> 00:21:44.110
  • -->
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • " data-timeend="">
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • -->
  • 00:21:44.110 --> 00:21:45.290
  • " data-timeend="">
  • 00:21:44.110 --> 00:21:45.290
  • -->
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • " data-timeend="">
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • -->
  • 00:21:45.290 --> 00:21:47.090
  • " data-timeend="">
  • 00:21:45.290 --> 00:21:47.090
  • -->
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • " data-timeend="">
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • -->
  • 00:21:47.090 --> 00:21:49.000
  • " data-timeend="">
  • 00:21:47.090 --> 00:21:49.000
  • -->
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • " data-timeend="">
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • -->
  • 00:21:49.000 --> 00:21:50.090
  • " data-timeend="">
  • 00:21:49.000 --> 00:21:50.090
  • -->
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • " data-timeend="">
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • -->
  • 00:21:50.090 --> 00:21:51.270
  • " data-timeend="">
  • 00:21:50.090 --> 00:21:51.270
  • -->
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • " data-timeend="">
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • -->
  • 00:21:51.270 --> 00:21:53.090
  • " data-timeend="">
  • 00:21:51.270 --> 00:21:53.090
  • -->
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • " data-timeend="">
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • -->
  • 00:21:53.090 --> 00:21:54.270
  • " data-timeend="">
  • 00:21:53.090 --> 00:21:54.270
  • -->
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • " data-timeend="">
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • -->
  • 00:21:54.270 --> 00:21:56.110
  • " data-timeend="">
  • 00:21:54.270 --> 00:21:56.110
  • -->
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • " data-timeend="">
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • -->
  • 00:21:56.110 --> 00:21:57.220
  • " data-timeend="">
  • 00:21:56.110 --> 00:21:57.220
  • -->
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • " data-timeend="">
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • -->
  • 00:21:57.220 --> 00:21:59.070
  • " data-timeend="">
  • 00:21:57.220 --> 00:21:59.070
  • -->
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • " data-timeend="">
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • -->
  • 00:21:59.070 --> 00:22:00.270
  • " data-timeend="">
  • 00:21:59.070 --> 00:22:00.270
  • -->
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • " data-timeend="">
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • -->
  • 00:22:00.270 --> 00:22:02.100
  • " data-timeend="">
  • 00:22:00.270 --> 00:22:02.100
  • -->
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • " data-timeend="">
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • -->
  • 00:22:02.100 --> 00:22:03.220
  • " data-timeend="">
  • 00:22:02.100 --> 00:22:03.220
  • -->
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • " data-timeend="">
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • -->
  • 00:22:03.220 --> 00:22:05.020
  • " data-timeend="">
  • 00:22:03.220 --> 00:22:05.020
  • -->
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • " data-timeend="">
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • -->
  • 00:22:05.020 --> 00:22:06.280
  • " data-timeend="">
  • 00:22:05.020 --> 00:22:06.280
  • -->
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • " data-timeend="">
  • IT'S GONNA BE ALL RIGHT
  • -->
  • 00:22:07.130 --> 00:22:10.130
  • " data-timeend="">
  • 00:22:07.130 --> 00:22:10.130
  • -->
  • IT'S GONNA BE ALL, BE ALL
  • " data-timeend="">
  • IT'S GONNA BE ALL, BE ALL
  • -->
  • 00:22:10.130 --> 00:22:12.090
  • " data-timeend="">
  • 00:22:10.130 --> 00:22:12.090
  • -->
  • BE ALL, BE ALL
  • " data-timeend="">
  • BE ALL, BE ALL
  • -->
  • 00:22:12.090 --> 00:22:14.110
  • " data-timeend="">
  • 00:22:12.090 --> 00:22:14.110
  • -->
  • BE ALL, BE ALL, BE ALL
  • " data-timeend="">
  • BE ALL, BE ALL, BE ALL
  • -->
  • 00:22:14.110 --> 00:22:16.080
  • " data-timeend="">
  • 00:22:14.110 --> 00:22:16.080
  • -->
  • BE ALL, BE ALL
  • " data-timeend="">
  • BE ALL, BE ALL
  • -->
  • 00:22:16.080 --> 00:22:18.010
  • " data-timeend="">
  • 00:22:16.080 --> 00:22:18.010
  • -->
  • BE ALL, BE ALL
  • " data-timeend="">
  • BE ALL, BE ALL
  • -->
  • 00:22:18.010 --> 00:22:20.030
  • " data-timeend="">
  • 00:22:18.010 --> 00:22:20.030
  • -->
  • BE ALL, BE ALL, BE ALL
  • " data-timeend="">
  • BE ALL, BE ALL, BE ALL
  • -->
  • 00:22:21.000 --> 00:22:24.000
  • " data-timeend="">
  • 00:22:21.000 --> 00:22:24.000
  • -->
  • BE ALL, BE ALL, BE ALL
  • " data-timeend="">
  • BE ALL, BE ALL, BE ALL
  • -->
  • 00:22:24.000 --> 00:22:24.220
  • " data-timeend="">
  • 00:22:24.000 --> 00:22:24.220
  • -->
  • YEEEES, IT IS!
  • " data-timeend="">
  • YEEEES, IT IS!
  • -->
  • 00:22:24.220 --> 00:22:25.220
  • " data-timeend="">
  • 00:22:24.220 --> 00:22:25.220
  • -->
  • IT'S GONNA BE, BE, BE
  • " data-timeend="">
  • IT'S GONNA BE, BE, BE
  • -->
  • 00:22:25.220 --> 00:22:26.190
  • " data-timeend="">
  • 00:22:25.220 --> 00:22:26.190
  • -->
  • [VOCALIZING]
  • " data-timeend="">
  • [VOCALIZING]
  • -->
  • 00:22:26.190 --> 00:22:27.120
  • " data-timeend="">
  • 00:22:26.190 --> 00:22:27.120
  • -->
  • BE, BE
  • " data-timeend="">
  • BE, BE
  • -->
  • 00:22:27.120 --> 00:22:28.120
  • " data-timeend="">
  • 00:22:27.120 --> 00:22:28.120
  • -->
  • [VOCALIZING]
  • " data-timeend="">
  • [VOCALIZING]
  • -->
  • 00:22:28.120 --> 00:22:28.290
  • " data-timeend="">
  • 00:22:28.120 --> 00:22:28.290
  • -->
  • BE, BE, BE
  • " data-timeend="">
  • BE, BE, BE
  • -->
  • 00:22:28.290 --> 00:22:29.260
  • " data-timeend="">
  • 00:22:28.290 --> 00:22:29.260
  • -->
  • [VOCALIZING]
  • " data-timeend="">
  • [VOCALIZING]
  • -->
  • 00:22:29.260 --> 00:22:30.160
  • " data-timeend="">
  • 00:22:29.260 --> 00:22:30.160
  • -->
  • BE, BE, BE
  • " data-timeend="">
  • BE, BE, BE
  • -->
  • 00:22:30.160 --> 00:22:31.100
  • " data-timeend="">
  • 00:22:30.160 --> 00:22:31.100
  • -->
  • SAY: YEAH!
  • " data-timeend="">
  • SAY: YEAH!
  • -->
  • 00:22:33.050 --> 00:22:36.050
  • " data-timeend="">
  • 00:22:33.050 --> 00:22:36.050
  • -->
  • YEAH!
  • " data-timeend="">
  • YEAH!
  • -->
  • 00:22:36.050 --> 00:22:38.270
  • " data-timeend="">
  • 00:22:36.050 --> 00:22:38.270
  • -->
  • YEAH!
  • " data-timeend="">
  • YEAH!
  • -->
  • 00:22:39.240 --> 00:22:42.240
  • " data-timeend="">
  • 00:22:39.240 --> 00:22:42.240
  • -->
  • YEAH!
  • " data-timeend="">
  • YEAH!
  • -->
  • 00:22:42.290 --> 00:22:45.290
  • " data-timeend="">
  • 00:22:42.290 --> 00:22:45.290
  • -->
  • [SCREAMS]
  • " data-timeend="">
  • [SCREAMS]
  • -->
  • 00:22:45.290 --> 00:22:47.070
  • " data-timeend="">
  • 00:22:45.290 --> 00:22:47.070
  • -->
  • YEAH!
  • " data-timeend="">
  • YEAH!
  • -->
  • 00:22:47.070 --> 00:22:48.050
  • " data-timeend="">
  • 00:22:47.070 --> 00:22:48.050
  • -->
  • YEAH, YEAH
  • " data-timeend="">
  • YEAH, YEAH
  • -->
  • 00:22:48.050 --> 00:22:48.230
  • " data-timeend="">
  • 00:22:48.050 --> 00:22:48.230
  • -->
  • YEAH...
  • " data-timeend="">
  • YEAH...
  • -->
  • 00:22:48.230 --> 00:22:51.070
  • " data-timeend="">
  • 00:22:48.230 --> 00:22:51.070
  • -->
  • [MUSIC TRANSITIONS]
  • " data-timeend="">
  • [MUSIC TRANSITIONS]
  • -->
  • 00:22:54.130 --> 00:22:55.070
  • " data-timeend="">
  • 00:22:54.130 --> 00:22:55.070
  • -->
  • FLOWING FROM...MY HEART
  • " data-timeend="">
  • FLOWING FROM...MY HEART
  • -->
  • 00:22:56.240 --> 00:22:59.240
  • " data-timeend="">
  • 00:22:56.240 --> 00:22:59.240
  • -->
  • [APPLAUSE, CHEERS]
  • " data-timeend="">
  • [APPLAUSE, CHEERS]
  • -->
  • 00:22:59.240 --> 00:23:01.090
  • " data-timeend="">
  • 00:22:59.240 --> 00:23:01.090
  • -->
  • [HEZEKIAH RESUMES LEADING
  • " data-timeend="">
  • [HEZEKIAH RESUMES LEADING
  • -->
  • 00:23:01.090 --> 00:23:02.000
  • " data-timeend="">
  • 00:23:01.090 --> 00:23:02.000
  • -->
  • WORSHIP]
  • " data-timeend="">
  • WORSHIP]
  • -->
  • 00:23:02.000 --> 00:23:03.030
  • " data-timeend="">
  • 00:23:02.000 --> 00:23:03.030
  • -->
  • COME ON!
  • " data-timeend="">
  • COME ON!
  • -->
  • 00:23:03.030 --> 00:23:04.280
  • " data-timeend="">
  • 00:23:03.030 --> 00:23:04.280
  • -->
  • EVERYBODY
  • " data-timeend="">
  • EVERYBODY
  • -->
  • 00:23:04.280 --> 00:23:05.220
  • " data-timeend="">
  • 00:23:04.280 --> 00:23:05.220
  • -->
  • IT'S FLOWING!
  • " data-timeend="">
  • IT'S FLOWING!
  • -->
  • 00:23:05.220 --> 00:23:06.150
  • " data-timeend="">
  • 00:23:05.220 --> 00:23:06.150
  • -->
  • FLOWING FROM...MY HEART
  • " data-timeend="">
  • FLOWING FROM...MY HEART
  • -->
  • 00:23:06.150 --> 00:23:08.140
  • " data-timeend="">
  • 00:23:06.150 --> 00:23:08.140
  • -->
  • ONE MORE TIME!
  • " data-timeend="">
  • ONE MORE TIME!
  • -->
  • 00:23:10.100 --> 00:23:13.100
  • " data-timeend="">
  • 00:23:10.100 --> 00:23:13.100
  • -->
  • FLOWING FROM...
  • " data-timeend="">
  • FLOWING FROM...
  • -->
  • 00:23:14.200 --> 00:23:17.200
  • " data-timeend="">
  • 00:23:14.200 --> 00:23:17.200
  • -->
  • MY HEART
  • " data-timeend="">
  • MY HEART
  • -->
  • 00:23:19.150 --> 00:23:22.150
  • " data-timeend="">
  • 00:23:19.150 --> 00:23:22.150
  • -->
  • ...MY HEART
  • " data-timeend="">
  • ...MY HEART
  • -->
  • 00:23:22.150 --> 00:23:25.040
  • " data-timeend="">
  • 00:23:22.150 --> 00:23:25.040
  • -->
  • ARE THE ISSUES OF MY HEART...
  • " data-timeend="">
  • ARE THE ISSUES OF MY HEART...
  • -->
  • 00:23:25.040 --> 00:23:27.150
  • " data-timeend="">
  • 00:23:25.040 --> 00:23:27.150
  • -->
  • ARE THE ISSUES OF...
  • " data-timeend="">
  • ARE THE ISSUES OF...
  • -->
  • 00:23:27.150 --> 00:23:29.210
  • " data-timeend="">
  • 00:23:27.150 --> 00:23:29.210
  • -->
  • MY HEART
  • " data-timeend="">
  • MY HEART
  • -->
  • 00:23:30.200 --> 00:23:33.200
  • " data-timeend="">
  • 00:23:30.200 --> 00:23:33.200
  • -->
  • ...MY HEART
  • " data-timeend="">
  • ...MY HEART
  • -->
  • 00:23:33.200 --> 00:23:35.060
  • " data-timeend="">
  • 00:23:33.200 --> 00:23:35.060
  • -->
  • HIS GRATEFULNESS
  • " data-timeend="">
  • HIS GRATEFULNESS
  • -->
  • 00:23:35.060 --> 00:23:36.010
  • " data-timeend="">
  • 00:23:35.060 --> 00:23:36.010
  • -->
  • [APPLAUSE]
  • " data-timeend="">
  • [APPLAUSE]
  • -->
  • 00:23:43.130 --> 00:23:46.010
  • " data-timeend="">
  • 00:23:43.130 --> 00:23:46.010
  • -->
  • [MUSIC CLOSING OUT]
  • " data-timeend="">
  • [MUSIC CLOSING OUT]
  • -->
  • 00:23:46.010 --> 00:23:47.260
  • " data-timeend="">
  • 00:23:46.010 --> 00:23:47.260
  • -->
  • YES, LORD.
  • " data-timeend="">
  • YES, LORD.
  • -->
  • 00:23:47.260 --> 00:23:48.130
  • " data-timeend="">
  • 00:23:47.260 --> 00:23:48.130
  • -->
  • [APPLAUSE]
  • " data-timeend="">
  • [APPLAUSE]
  • -->
  • 00:23:48.130 --> 00:23:50.070
  • " data-timeend="">
  • 00:23:48.130 --> 00:23:50.070
  • -->
  • [MUSIC CLOSES]
  • " data-timeend="">
  • [MUSIC CLOSES]
  • -->
  • 00:23:50.180 --> 00:23:53.180
  • " data-timeend="">
  • 00:23:50.180 --> 00:23:53.180
  • -->
  • PEOPLE COME...
  • " data-timeend="">
  • PEOPLE COME...
  • -->
  • 00:24:02.030 --> 00:24:04.270
  • " data-timeend="">
  • 00:24:02.030 --> 00:24:04.270
  • -->
  • WHOOH!
  • " data-timeend="">
  • WHOOH!
  • -->
  • 00:24:04.270 --> 00:24:07.160
  • " data-timeend="">
  • 00:24:04.270 --> 00:24:07.160
  • -->
  • PEOPLE GO
  • " data-timeend="">
  • PEOPLE GO
  • -->
  • 00:24:07.160 --> 00:24:08.160
  • " data-timeend="">
  • 00:24:07.160 --> 00:24:08.160
  • -->
  • YES!
  • " data-timeend="">
  • YES!
  • -->
  • 00:24:08.160 --> 00:24:09.100
  • " data-timeend="">
  • 00:24:08.160 --> 00:24:09.100
  • -->
  • YOUR LIFE HAS BEEN...
  • " data-timeend="">
  • YOUR LIFE HAS BEEN...
  • -->
  • 00:24:09.170 --> 00:24:12.170
  • " data-timeend="">
  • 00:24:09.170 --> 00:24:12.170
  • -->
  • [APPLAUSE]
  • " data-timeend="">
  • [APPLAUSE]
  • -->
  • 00:24:12.170 --> 00:24:14.220
  • " data-timeend="">
  • 00:24:12.170 --> 00:24:14.220
  • -->
  • WHOOH!
  • " data-timeend="">
  • WHOOH!
  • -->
  • 00:24:14.220 --> 00:24:15.280
  • " data-timeend="">
  • 00:24:14.220 --> 00:24:15.280
  • -->
  • ...OUT OF CONTROL
  • " data-timeend="">
  • ...OUT OF CONTROL
  • -->
  • 00:24:16.050 --> 00:24:19.050
  • " data-timeend="">
  • 00:24:16.050 --> 00:24:19.050
  • -->
  • AH!
  • " data-timeend="">
  • AH!
  • -->
  • 00:24:19.050 --> 00:24:21.010
  • " data-timeend="">
  • 00:24:19.050 --> 00:24:21.010
  • -->
  • YOU'RE CONFUSED
  • " data-timeend="">
  • YOU'RE CONFUSED
  • -->
  • 00:24:21.190 --> 00:24:24.190
  • " data-timeend="">
  • 00:24:21.190 --> 00:24:24.190
  • -->
  • DON'T WORRY YOUR SOUL
  • " data-timeend="">
  • DON'T WORRY YOUR SOUL
  • -->
  • 00:24:24.190 --> 00:24:27.020
  • " data-timeend="">
  • 00:24:24.190 --> 00:24:27.020
  • -->
  • IT WILL GET BETTER
  • " data-timeend="">
  • IT WILL GET BETTER
  • -->
  • 00:24:27.020 --> 00:24:28.140
  • " data-timeend="">
  • 00:24:27.020 --> 00:24:28.140
  • -->
  • IT'S GOTTA GET (BETTER)
  • " data-timeend="">
  • IT'S GOTTA GET (BETTER)
  • -->
  • 00:24:28.140 --> 00:24:31.020
  • " data-timeend="">
  • 00:24:28.140 --> 00:24:31.020
  • -->
  • IT WILL GET BETTER
  • " data-timeend="">
  • IT WILL GET BETTER
  • -->
  • 00:24:31.020 --> 00:24:33.160
  • " data-timeend="">
  • 00:24:31.020 --> 00:24:33.160
  • -->
  • IT'S GONNA GET (BETTER)
  • " data-timeend="">
  • IT'S GONNA GET (BETTER)
  • -->
  • 00:24:33.160 --> 00:24:36.100
  • " data-timeend="">
  • 00:24:33.160 --> 00:24:36.100
  • -->
  • IT WILL GET BETTER
  • " data-timeend="">
  • IT WILL GET BETTER
  • -->
  • 00:24:36.100 --> 00:24:38.190
  • " data-timeend="">
  • 00:24:36.100 --> 00:24:38.190
  • -->
  • CLAP YOUR HANDS AND SAY
  • " data-timeend="">
  • CLAP YOUR HANDS AND SAY
  • -->
  • 00:24:38.190 --> 00:24:39.180
  • " data-timeend="">
  • 00:24:38.190 --> 00:24:39.180
  • -->
  • "BETTER."
  • " data-timeend="">
  • "BETTER."
  • -->
  • 00:24:39.180 --> 00:24:40.190
  • " data-timeend="">
  • 00:24:39.180 --> 00:24:40.190
  • -->
  • BETTER
  • " data-timeend="">
  • BETTER
  • -->
  • 00:24:40.190 --> 00:24:41.180
  • " data-timeend="">
  • 00:24:40.190 --> 00:24:41.180
  • -->
  • LOOK AT YOUR NEIGHBOR AND
  • " data-timeend="">
  • LOOK AT YOUR NEIGHBOR AND
  • -->
  • 00:24:41.180 --> 00:24:42.070
  • " data-timeend="">
  • 00:24:41.180 --> 00:24:42.070
  • -->
  • SAY...
  • " data-timeend="">
  • SAY...
  • -->
  • 00:24:42.070 --> 00:24:42.250
  • " data-timeend="">
  • 00:24:42.070 --> 00:24:42.250
  • -->
  • BETTER
  • " data-timeend="">
  • BETTER
  • -->
  • 00:24:42.250 --> 00:24:43.190
  • " data-timeend="">
  • 00:24:42.250 --> 00:24:43.190
  • -->
  • AY! EVERYBODY, COME ON!
  • " data-timeend="">
  • AY! EVERYBODY, COME ON!
  • -->
  • 00:24:43.190 --> 00:24:45.210
  • " data-timeend="">
  • 00:24:43.190 --> 00:24:45.210
  • -->
  • IT WILL GET BETTER
  • " data-timeend="">
  • IT WILL GET BETTER
  • -->
  • 00:24:45.210 --> 00:24:48.130
  • " data-timeend="">
  • 00:24:45.210 --> 00:24:48.130
  • -->
  • BETTER!
  • " data-timeend="">
  • BETTER!
  • -->
  • 00:24:48.130 --> 00:24:49.180
  • " data-timeend="">
  • 00:24:48.130 --> 00:24:49.180
  • -->
  • BETTER!
  • " data-timeend="">
  • BETTER!
  • -->
  • 00:24:49.180 --> 00:24:50.270
  • " data-timeend="">
  • 00:24:49.180 --> 00:24:50.270
  • -->
  • GOD'S GONNA MAKE IT...
  • " data-timeend="">
  • GOD'S GONNA MAKE IT...
  • -->
  • 00:24:50.270 --> 00:24:51.240
  • " data-timeend="">
  • 00:24:50.270 --> 00:24:51.240
  • -->
  • BETTER!
  • " data-timeend="">
  • BETTER!
  • -->
  • 00:24:51.240 --> 00:24:53.060
  • " data-timeend="">
  • 00:24:51.240 --> 00:24:53.060
  • -->
  • GOD'S GONNA MAKE IT...
  • " data-timeend="">
  • GOD'S GONNA MAKE IT...
  • -->
  • 00:24:53.060 --> 00:24:54.080
  • " data-timeend="">
  • 00:24:53.060 --> 00:24:54.080
  • -->
  • BETTER!
  • " data-timeend="">
  • BETTER!
  • -->
  • 00:24:54.080 --> 00:24:55.210
  • " data-timeend="">
  • 00:24:54.080 --> 00:24:55.210
  • -->
  • SAY: BETTER!
  • " data-timeend="">
  • SAY: BETTER!
  • -->
  • 00:24:55.210 --> 00:24:56.210
  • " data-timeend="">
  • 00:24:55.210 --> 00:24:56.210
  • -->
  • BETTER!
  • " data-timeend="">
  • BETTER!
  • -->
  • 00:24:56.210 --> 00:24:57.270
  • " data-timeend="">
  • 00:24:56.210 --> 00:24:57.270
  • -->
  • SAY: BETTER!
  • " data-timeend="">
  • SAY: BETTER!
  • -->
  • 00:24:57.270 --> 00:24:58.270
  • " data-timeend="">
  • 00:24:57.270 --> 00:24:58.270
  • -->
  • BETTER!
  • " data-timeend="">
  • BETTER!
  • -->
  • 00:24:59.070 --> 00:25:02.090
  • " data-timeend="">
  • 00:24:59.070 --> 00:25:02.090
  • -->
  • GOD'S GONNA MAKE IT...
  • " data-timeend="">
  • GOD'S GONNA MAKE IT...
  • -->
  • 00:25:02.090 --> 00:25:03.190
  • " data-timeend="">
  • 00:25:02.090 --> 00:25:03.190
  • -->
  • BETTER!
  • " data-timeend="">
  • BETTER!
  • -->
  • 00:25:03.190 --> 00:25:04.210
  • " data-timeend="">
  • 00:25:03.190 --> 00:25:04.210
  • -->
  • SAY: BETTER!
  • " data-timeend="">
  • SAY: BETTER!
  • -->
  • 00:25:04.210 --> 00:25:05.240
  • " data-timeend="">
  • 00:25:04.210 --> 00:25:05.240
  • -->
  • BETTER!
  • " data-timeend="">
  • BETTER!
  • -->
  • 00:25:05.240 --> 00:25:06.180
  • " data-timeend="">
  • 00:25:05.240 --> 00:25:06.180
  • -->
  • IT WILL GET BETTER
  • " data-timeend="">
  • IT WILL GET BETTER
  • -->
  • 00:25:06.180 --> 00:25:08.010
  • " data-timeend="">
  • 00:25:06.180 --> 00:25:08.010
  • -->
  • YA'LL BETTER SAY IT -- COME ON!
  • " data-timeend="">
  • YA'LL BETTER SAY IT -- COME ON!
  • -->
  • 00:25:08.010 --> 00:25:08.250
  • " data-timeend="">
  • 00:25:08.010 --> 00:25:08.250
  • -->
  • BETTER!
  • " data-timeend="">
  • BETTER!
  • -->
  • 00:25:08.250 --> 00:25:10.130
  • " data-timeend="">
  • 00:25:08.250 --> 00:25:10.130
  • -->
  • NOW, GET YOUR NEIGHBOR TO
  • " data-timeend="">
  • NOW, GET YOUR NEIGHBOR TO
  • -->
  • 00:25:10.130 --> 00:25:11.090
  • " data-timeend="">
  • 00:25:10.130 --> 00:25:11.090
  • -->
  • SAY...
  • " data-timeend="">
  • SAY...
  • -->
  • 00:25:11.090 --> 00:25:11.290
  • " data-timeend="">
  • 00:25:11.090 --> 00:25:11.290
  • -->
  • BETTER!
  • " data-timeend="">
  • BETTER!
  • -->
  • 00:25:11.290 --> 00:25:13.000
  • " data-timeend="">
  • 00:25:11.290 --> 00:25:13.000
  • -->
  • LET'S GO!
  • " data-timeend="">
  • LET'S GO!
  • -->
  • 00:25:13.000 --> 00:25:14.210
  • " data-timeend="">
  • 00:25:13.000 --> 00:25:14.210
  • -->
  • SAY: BETTER!
  • " data-timeend="">
  • SAY: BETTER!
  • -->
  • 00:25:14.210 --> 00:25:15.150
  • " data-timeend="">
  • 00:25:14.210 --> 00:25:15.150
  • -->
  • BETTER!
  • " data-timeend="">
  • BETTER!
  • -->
  • 00:25:15.150 --> 00:25:16.020
  • " data-timeend="">
  • 00:25:15.150 --> 00:25:16.020
  • -->
  • GOD'S GONNA MAKE IT...
  • " data-timeend="">
  • GOD'S GONNA MAKE IT...
  • -->
  • 00:25:16.020 --> 00:25:17.050
  • " data-timeend="">
  • 00:25:16.020 --> 00:25:17.050
  • -->
  • BETTER!
  • " data-timeend="">
  • BETTER!
  • -->
  • 00:25:17.050 --> 00:25:17.210
  • " data-timeend="">
  • 00:25:17.050 --> 00:25:17.210
  • -->
  • GOD'S GONNA MAKE IT...
  • " data-timeend="">
  • GOD'S GONNA MAKE IT...
  • -->
  • 00:25:17.210 --> 00:25:18.140
  • " data-timeend="">
  • 00:25:17.210 --> 00:25:18.140
  • -->
  • BETTER!
  • " data-timeend="">
  • BETTER!
  • -->
  • 00:25:18.140 --> 00:25:19.190
  • " data-timeend="">
  • 00:25:18.140 --> 00:25:19.190
  • -->
  • YOU'LL SEE!
  • " data-timeend="">
  • YOU'LL SEE!
  • -->
  • 00:25:19.190 --> 00:25:20.140
  • " data-timeend="">
  • 00:25:19.190 --> 00:25:20.140
  • -->
  • GOD'S GONNA MAKE IT...
  • " data-timeend="">
  • GOD'S GONNA MAKE IT...
  • -->
  • 00:25:20.140 --> 00:25:21.090
  • " data-timeend="">
  • 00:25:20.140 --> 00:25:21.090
  • -->
  • BETTER!
  • " data-timeend="">
  • BETTER!
  • -->
  • 00:25:21.090 --> 00:25:21.290
  • " data-timeend="">
  • 00:25:21.090 --> 00:25:21.290
  • -->
  • GOD'S GONNA MAKE IT...
  • " data-timeend="">
  • GOD'S GONNA MAKE IT...
  • -->
  • 00:25:21.290 --> 00:25:22.280
  • " data-timeend="">
  • 00:25:21.290 --> 00:25:22.280
  • -->
  • BETTER!
  • " data-timeend="">
  • BETTER!
  • -->
  • 00:25:22.280 --> 00:25:24.130
  • " data-timeend="">
  • 00:25:22.280 --> 00:25:24.130
  • -->
  • COME ON!
  • " data-timeend="">
  • COME ON!
  • -->
  • 00:25:24.130 --> 00:25:24.290
  • " data-timeend="">
  • 00:25:24.130 --> 00:25:24.290
  • -->
  • HE'LL MAKE IT...
  • " data-timeend="">
  • HE'LL MAKE IT...
  • -->
  • 00:25:24.290 --> 00:25:26.050
  • " data-timeend="">
  • 00:25:24.290 --> 00:25:26.050
  • -->
  • BETTER!
  • " data-timeend="">
  • BETTER!
  • -->
  • 00:25:26.050 --> 00:25:27.070
  • " data-timeend="">
  • 00:25:26.050 --> 00:25:27.070
  • -->
  • 'CAUSE GOD...
  • " data-timeend="">
  • 'CAUSE GOD...
  • -->
  • 00:25:27.070 --> 00:25:28.030
  • " data-timeend="">
  • 00:25:27.070 --> 00:25:28.030
  • -->
  • 'CAUSE GOD IS IN CONTROL
  • " data-timeend="">
  • 'CAUSE GOD IS IN CONTROL
  • -->
  • 00:25:28.030 --> 00:25:29.190
  • " data-timeend="">
  • 00:25:28.030 --> 00:25:29.190
  • -->
  • CONTROOOOL!
  • " data-timeend="">
  • CONTROOOOL!
  • -->
  • 00:25:31.120 --> 00:25:34.120
  • " data-timeend="">
  • 00:25:31.120 --> 00:25:34.120
  • -->
  • EVERYBODY, YES, HE IS
  • " data-timeend="">
  • EVERYBODY, YES, HE IS
  • -->
  • 00:25:34.120 --> 00:25:35.040
  • " data-timeend="">
  • 00:25:34.120 --> 00:25:35.040
  • -->
  • YES, HE IS
  • " data-timeend="">
  • YES, HE IS
  • -->
  • 00:25:35.040 --> 00:25:35.200
  • " data-timeend="">
  • 00:25:35.040 --> 00:25:35.200
  • -->
  • YES, HE IS
  • " data-timeend="">
  • YES, HE IS
  • -->
  • 00:25:35.250 --> 00:25:38.250
  • " data-timeend="">
  • 00:25:35.250 --> 00:25:38.250
  • -->
  • [MUSIC]
  • " data-timeend="">
  • [MUSIC]
  • -->
  • 00:25:38.250 --> 00:25:39.180
  • " data-timeend="">
  • 00:25:38.250 --> 00:25:39.180
  • -->
  • WELL, HERE'S ANOTHER ONE --
  • " data-timeend="">
  • WELL, HERE'S ANOTHER ONE --
  • -->
  • 00:25:44.250 --> 00:25:45.150
  • " data-timeend="">
  • 00:25:44.250 --> 00:25:45.150
  • -->
  • COME ON!
  • " data-timeend="">
  • COME ON!
  • -->
  • 00:25:45.150 --> 00:25:47.230
  • " data-timeend="">
  • 00:25:45.150 --> 00:25:47.230
  • -->
  • WAVE YOUR HAND AND SAY: EVERY
  • " data-timeend="">
  • WAVE YOUR HAND AND SAY: EVERY
  • -->
  • 00:25:47.230 --> 00:25:48.200
  • " data-timeend="">
  • 00:25:47.230 --> 00:25:48.200
  • -->
  • CAN WE ALL DO IT TOGETHER
  • " data-timeend="">
  • CAN WE ALL DO IT TOGETHER
  • -->
  • 00:25:52.110 --> 00:25:53.000
  • " data-timeend="">
  • 00:25:52.110 --> 00:25:53.000
  • -->
  • TONIGHT?
  • " data-timeend="">
  • TONIGHT?
  • -->
  • 00:25:53.000 --> 00:25:54.210
  • " data-timeend="">
  • 00:25:53.000 --> 00:25:54.210
  • -->
  • OPEN YOUR MOUTH, RIGHT NOW, AND
  • " data-timeend="">
  • OPEN YOUR MOUTH, RIGHT NOW, AND
  • -->
  • 00:25:54.210 --> 00:25:55.150
  • " data-timeend="">
  • 00:25:54.210 --> 00:25:55.150
  • -->
  • SAY THIS:
  • " data-timeend="">
  • SAY THIS:
  • -->
  • 00:25:55.150 --> 00:25:57.080
  • " data-timeend="">
  • 00:25:55.150 --> 00:25:57.080
  • -->
  • HERE WE GO, YA'LL!
  • " data-timeend="">
  • HERE WE GO, YA'LL!
  • -->
  • 00:25:57.080 --> 00:25:58.240
  • " data-timeend="">
  • 00:25:57.080 --> 00:25:58.240
  • -->
  • EVERY PRAISE
  • " data-timeend="">
  • EVERY PRAISE
  • -->
  • 00:25:58.240 --> 00:26:00.130
  • " data-timeend="">
  • 00:25:58.240 --> 00:26:00.130
  • -->
  • EVERY PRAISE
  • " data-timeend="">
  • EVERY PRAISE
  • -->
  • 00:26:00.130 --> 00:26:01.100
  • " data-timeend="">
  • 00:26:00.130 --> 00:26:01.100
  • -->
  • IS TO...
  • " data-timeend="">
  • IS TO...
  • -->
  • 00:26:01.100 --> 00:26:01.260
  • " data-timeend="">
  • 00:26:01.100 --> 00:26:01.260
  • -->
  • IS TO OUR GOD
  • " data-timeend="">
  • IS TO OUR GOD
  • -->
  • 00:26:01.260 --> 00:26:03.110
  • " data-timeend="">
  • 00:26:01.260 --> 00:26:03.110
  • -->
  • EVERY WORD OF WORSHIP
  • " data-timeend="">
  • EVERY WORD OF WORSHIP
  • -->
  • 00:26:03.110 --> 00:26:05.060
  • " data-timeend="">
  • 00:26:03.110 --> 00:26:05.060
  • -->
  • EVERY WORD OF WORSHIP
  • " data-timeend="">
  • EVERY WORD OF WORSHIP
  • -->
  • 00:26:05.060 --> 00:26:06.170
  • " data-timeend="">
  • 00:26:05.060 --> 00:26:06.170
  • -->
  • WITH ONE ACCORD
  • " data-timeend="">
  • WITH ONE ACCORD
  • -->
  • 00:26:06.170 --> 00:26:07.060
  • " data-timeend="">
  • 00:26:06.170 --> 00:26:07.060
  • -->
  • WITH ONE ACCORD
  • " data-timeend="">
  • WITH ONE ACCORD
  • -->
  • 00:26:07.060 --> 00:26:10.060
  • " data-timeend="">
  • 00:26:07.060 --> 00:26:10.060
  • -->
  • CLAP YOUR HANDS ALL OVER THIS
  • " data-timeend="">
  • CLAP YOUR HANDS ALL OVER THIS
  • -->
  • 00:26:10.060 --> 00:26:10.280
  • " data-timeend="">
  • 00:26:10.060 --> 00:26:10.280
  • -->
  • ROOM
  • " data-timeend="">
  • ROOM
  • -->
  • 00:26:10.280 --> 00:26:11.150
  • " data-timeend="">
  • 00:26:10.280 --> 00:26:11.150
  • -->
  • EVERY PRAISE
  • " data-timeend="">
  • EVERY PRAISE
  • -->
  • 00:26:11.150 --> 00:26:12.080
  • " data-timeend="">
  • 00:26:11.150 --> 00:26:12.080
  • -->
  • EVERY PRAISE...
  • " data-timeend="">
  • EVERY PRAISE...
  • -->
  • 00:26:12.080 --> 00:26:12.270
  • " data-timeend="">
  • 00:26:12.080 --> 00:26:12.270
  • -->
  • TO OUR GOD
  • " data-timeend="">
  • TO OUR GOD
  • -->
  • 00:26:12.270 --> 00:26:13.240
  • " data-timeend="">
  • 00:26:12.270 --> 00:26:13.240
  • -->
  • ...IS TO OUR GOD
  • " data-timeend="">
  • ...IS TO OUR GOD
  • -->
  • 00:26:13.240 --> 00:26:14.130
  • " data-timeend="">
  • 00:26:13.240 --> 00:26:14.130
  • -->
  • HEY!
  • " data-timeend="">
  • HEY!
  • -->
  • 00:26:14.130 --> 00:26:16.030
  • " data-timeend="">
  • 00:26:14.130 --> 00:26:16.030
  • -->
  • EVERY PRAISE
  • " data-timeend="">
  • EVERY PRAISE
  • -->
  • 00:26:16.030 --> 00:26:19.010
  • " data-timeend="">
  • 00:26:16.030 --> 00:26:19.010
  • -->
  • EVERY PRAISE IS TO OUR GOD
  • " data-timeend="">
  • EVERY PRAISE IS TO OUR GOD
  • -->
  • 00:26:19.010 --> 00:26:21.020
  • " data-timeend="">
  • 00:26:19.010 --> 00:26:21.020
  • -->
  • EVERY WORD OF WORSHIP
  • " data-timeend="">
  • EVERY WORD OF WORSHIP
  • -->
  • 00:26:21.020 --> 00:26:23.190
  • " data-timeend="">
  • 00:26:21.020 --> 00:26:23.190
  • -->
  • EVERY WORD OF WORSHIP
  • " data-timeend="">
  • EVERY WORD OF WORSHIP
  • -->
  • 00:26:23.190 --> 00:26:25.030
  • " data-timeend="">
  • 00:26:23.190 --> 00:26:25.030
  • -->
  • WITH ONE ACCORD
  • " data-timeend="">
  • WITH ONE ACCORD
  • -->
  • 00:26:25.030 --> 00:26:25.220
  • " data-timeend="">
  • 00:26:25.030 --> 00:26:25.220
  • -->
  • WITH ONE ACCORD
  • " data-timeend="">
  • WITH ONE ACCORD
  • -->
  • 00:26:25.220 --> 00:26:26.110
  • " data-timeend="">
  • 00:26:25.220 --> 00:26:26.110
  • -->
  • EVERY PRAISE
  • " data-timeend="">
  • EVERY PRAISE
  • -->
  • 00:26:26.110 --> 00:26:27.290
  • " data-timeend="">
  • 00:26:26.110 --> 00:26:27.290
  • -->
  • EVERY PRAISE
  • " data-timeend="">
  • EVERY PRAISE
  • -->
  • 00:26:27.290 --> 00:26:30.040
  • " data-timeend="">
  • 00:26:27.290 --> 00:26:30.040
  • -->
  • EVERY PRAISE
  • " data-timeend="">
  • EVERY PRAISE
  • -->
  • 00:26:30.040 --> 00:26:31.040
  • " data-timeend="">
  • 00:26:30.040 --> 00:26:31.040
  • -->
  • TO OUR GOD
  • " data-timeend="">
  • TO OUR GOD
  • -->
  • 00:26:31.040 --> 00:26:33.140
  • " data-timeend="">
  • 00:26:31.040 --> 00:26:33.140
  • -->
  • IS TO OUR GOD
  • " data-timeend="">
  • IS TO OUR GOD
  • -->
  • 00:26:33.140 --> 00:26:34.030
  • " data-timeend="">
  • 00:26:33.140 --> 00:26:34.030
  • -->
  • LOOK AT YOUR NEIGHBOR
  • " data-timeend="">
  • LOOK AT YOUR NEIGHBOR
  • -->
  • 00:26:37.040 --> 00:26:40.040
  • " data-timeend="">
  • 00:26:37.040 --> 00:26:40.040
  • -->
  • EVERY PRAISE
  • " data-timeend="">
  • EVERY PRAISE
  • -->
  • 00:26:40.040 --> 00:26:40.210
  • " data-timeend="">
  • 00:26:40.040 --> 00:26:40.210
  • -->
  • EVERY PRAISE
  • " data-timeend="">
  • EVERY PRAISE
  • -->
  • 00:26:40.210 --> 00:26:41.110
  • " data-timeend="">
  • 00:26:40.210 --> 00:26:41.110
  • -->
  • IS TO...
  • " data-timeend="">
  • IS TO...
  • -->
  • 00:26:41.110 --> 00:26:42.010
  • " data-timeend="">
  • 00:26:41.110 --> 00:26:42.010
  • -->
  • IS TO OUR GOD
  • " data-timeend="">
  • IS TO OUR GOD
  • -->
  • 00:26:42.010 --> 00:26:42.250
  • " data-timeend="">
  • 00:26:42.010 --> 00:26:42.250
  • -->
  • EVERY WORD OF WORSHIP
  • " data-timeend="">
  • EVERY WORD OF WORSHIP
  • -->
  • 00:26:42.250 --> 00:26:43.220
  • " data-timeend="">
  • 00:26:42.250 --> 00:26:43.220
  • -->
  • EVERY WORD OF WORSHIP
  • " data-timeend="">
  • EVERY WORD OF WORSHIP
  • -->
  • 00:26:43.220 --> 00:26:44.140
  • " data-timeend="">
  • 00:26:43.220 --> 00:26:44.140
  • -->
  • WITH ONE ACCORD
  • " data-timeend="">
  • WITH ONE ACCORD
  • -->
  • 00:26:44.140 --> 00:26:45.060
  • " data-timeend="">
  • 00:26:44.140 --> 00:26:45.060
  • -->
  • EVERY PRAISE
  • " data-timeend="">
  • EVERY PRAISE
  • -->
  • 00:26:45.060 --> 00:26:46.000
  • " data-timeend="">
  • 00:26:45.060 --> 00:26:46.000
  • -->
  • EVERY PRAISE
  • " data-timeend="">
  • EVERY PRAISE
  • -->
  • 00:26:46.000 --> 00:26:47.220
  • " data-timeend="">
  • 00:26:46.000 --> 00:26:47.220
  • -->
  • EVERY PRAISE
  • " data-timeend="">
  • EVERY PRAISE
  • -->
  • 00:26:47.220 --> 00:26:48.090
  • " data-timeend="">
  • 00:26:47.220 --> 00:26:48.090
  • -->
  • TO OUR GOD
  • " data-timeend="">
  • TO OUR GOD
  • -->
  • 00:26:48.090 --> 00:26:50.080
  • " data-timeend="">
  • 00:26:48.090 --> 00:26:50.080
  • -->
  • IS TO OUR GOD
  • " data-timeend="">
  • IS TO OUR GOD
  • -->
  • 00:26:50.080 --> 00:26:51.190
  • " data-timeend="">
  • 00:26:50.080 --> 00:26:51.190
  • -->
  • HEY! HERE WE GO, YA'LL!
  • " data-timeend="">
  • HEY! HERE WE GO, YA'LL!
  • -->
  • 00:26:51.190 --> 00:26:54.040
  • " data-timeend="">
  • 00:26:51.190 --> 00:26:54.040
  • -->
  • SING HALLELUJAH
  • " data-timeend="">
  • SING HALLELUJAH
  • -->
  • 00:26:56.270 --> 00:26:57.180
  • " data-timeend="">
  • 00:26:56.270 --> 00:26:57.180
  • -->
  • TO OUR GOD
  • " data-timeend="">
  • TO OUR GOD
  • -->
  • 00:26:57.180 --> 00:26:58.060
  • " data-timeend="">
  • 00:26:57.180 --> 00:26:58.060
  • -->
  • TO OUR GOD
  • " data-timeend="">
  • TO OUR GOD
  • -->
  • 00:26:58.060 --> 00:26:58.240
  • " data-timeend="">
  • 00:26:58.060 --> 00:26:58.240
  • -->
  • GLORY HALLELUJAH
  • " data-timeend="">
  • GLORY HALLELUJAH
  • -->
  • 00:26:58.240 --> 00:26:59.130
  • " data-timeend="">
  • 00:26:58.240 --> 00:26:59.130
  • -->
  • GLORY HALLELUJAH
  • " data-timeend="">
  • GLORY HALLELUJAH
  • -->
  • 00:26:59.130 --> 00:27:00.040
  • " data-timeend="">
  • 00:26:59.130 --> 00:27:00.040
  • -->
  • IS TO OUR GOD
  • " data-timeend="">
  • IS TO OUR GOD
  • -->
  • 00:27:00.040 --> 00:27:00.250
  • " data-timeend="">
  • 00:27:00.040 --> 00:27:00.250
  • -->
  • IS TO OUR GOD
  • " data-timeend="">
  • IS TO OUR GOD
  • -->
  • 00:27:00.250 --> 00:27:01.150
  • " data-timeend="">
  • 00:27:00.250 --> 00:27:01.150
  • -->
  • EVERY PRAISE
  • " data-timeend="">
  • EVERY PRAISE
  • -->
  • 00:27:03.230 --> 00:27:04.100
  • " data-timeend="">
  • 00:27:03.230 --> 00:27:04.100
  • -->
  • EVERY PRAISE...
  • " data-timeend="">
  • EVERY PRAISE...
  • -->
  • 00:27:04.100 --> 00:27:05.100
  • " data-timeend="">
  • 00:27:04.100 --> 00:27:05.100
  • -->
  • TO OUR GOD
  • " data-timeend="">
  • TO OUR GOD
  • -->
  • 00:27:05.100 --> 00:27:08.030
  • " data-timeend="">
  • 00:27:05.100 --> 00:27:08.030
  • -->
  • ...IS TO OUR GOD
  • " data-timeend="">
  • ...IS TO OUR GOD
  • -->
  • 00:27:08.030 --> 00:27:08.280
  • " data-timeend="">
  • 00:27:08.030 --> 00:27:08.280
  • -->
  • EVERYBODY AROUND THE WORLD,
  • " data-timeend="">
  • EVERYBODY AROUND THE WORLD,
  • -->
  • 00:27:08.280 --> 00:27:10.110
  • " data-timeend="">
  • 00:27:08.280 --> 00:27:10.110
  • -->
  • HELP ME SING:
  • " data-timeend="">
  • HELP ME SING:
  • -->
  • 00:27:10.110 --> 00:27:11.170
  • " data-timeend="">
  • 00:27:10.110 --> 00:27:11.170
  • -->
  • GOD, MY SAVIOR
  • " data-timeend="">
  • GOD, MY SAVIOR
  • -->
  • 00:27:11.170 --> 00:27:12.140
  • " data-timeend="">
  • 00:27:11.170 --> 00:27:12.140
  • -->
  • GOD, MY SAVIOR
  • " data-timeend="">
  • GOD, MY SAVIOR
  • -->
  • 00:27:13.030 --> 00:27:16.030
  • " data-timeend="">
  • 00:27:13.030 --> 00:27:16.030
  • -->
  • LET ME HEAR YOU:
  • " data-timeend="">
  • LET ME HEAR YOU:
  • -->
  • 00:27:16.030 --> 00:27:17.020
  • " data-timeend="">
  • 00:27:16.030 --> 00:27:17.020
  • -->
  • YOU'RE MY HEALER
  • " data-timeend="">
  • YOU'RE MY HEALER
  • -->
  • 00:27:17.020 --> 00:27:17.270
  • " data-timeend="">
  • 00:27:17.020 --> 00:27:17.270
  • -->
  • YOU'RE MY HEALER
  • " data-timeend="">
  • YOU'RE MY HEALER
  • -->
  • 00:27:19.090 --> 00:27:22.090
  • " data-timeend="">
  • 00:27:19.090 --> 00:27:22.090
  • -->
  • LET ME HEAR YOU SAY:
  • " data-timeend="">
  • LET ME HEAR YOU SAY:
  • -->
  • 00:27:22.090 --> 00:27:23.120
  • " data-timeend="">
  • 00:27:22.090 --> 00:27:23.120
  • -->
  • GOD, MY DELIVERER
  • " data-timeend="">
  • GOD, MY DELIVERER
  • -->
  • 00:27:23.120 --> 00:27:24.050
  • " data-timeend="">
  • 00:27:23.120 --> 00:27:24.050
  • -->
  • GOD, MY DELIVERER
  • " data-timeend="">
  • GOD, MY DELIVERER
  • -->
  • 00:27:24.050 --> 00:27:25.080
  • " data-timeend="">
  • 00:27:24.050 --> 00:27:25.080
  • -->
  • YES, HE IS!
  • " data-timeend="">
  • YES, HE IS!
  • -->
  • 00:27:25.080 --> 00:27:25.250
  • " data-timeend="">
  • 00:27:25.080 --> 00:27:25.250
  • -->
  • YES, HE IS
  • " data-timeend="">
  • YES, HE IS
  • -->
  • 00:27:25.250 --> 00:27:26.240
  • " data-timeend="">
  • 00:27:25.250 --> 00:27:26.240
  • -->
  • YES, HE IS!
  • " data-timeend="">
  • YES, HE IS!
  • -->
  • 00:27:26.240 --> 00:27:27.160
  • " data-timeend="">
  • 00:27:26.240 --> 00:27:27.160
  • -->
  • - TYE: THANK YOU, THANK YOU,
  • " data-timeend="">
  • - TYE: THANK YOU, THANK YOU,
  • -->
  • 00:27:30.070 --> 00:27:30.280
  • " data-timeend="">
  • 00:27:30.070 --> 00:27:30.280
  • -->
  • THANK YOU SO MUCH FOR
  • " data-timeend="">
  • THANK YOU SO MUCH FOR
  • -->
  • 00:27:30.280 --> 00:27:31.150
  • " data-timeend="">
  • 00:27:30.280 --> 00:27:31.150
  • -->
  • TUNING IN TONIGHT.
  • " data-timeend="">
  • TUNING IN TONIGHT.
  • -->
  • 00:27:31.150 --> 00:27:32.270
  • " data-timeend="">
  • 00:27:31.150 --> 00:27:32.270
  • -->
  • LISTEN, IT DOES NOT
  • " data-timeend="">
  • LISTEN, IT DOES NOT
  • -->
  • 00:27:32.270 --> 00:27:33.170
  • " data-timeend="">
  • 00:27:32.270 --> 00:27:33.170
  • -->
  • STOP TONIGHT.
  • " data-timeend="">
  • STOP TONIGHT.
  • -->
  • 00:27:33.170 --> 00:27:34.140
  • " data-timeend="">
  • 00:27:33.170 --> 00:27:34.140
  • -->
  • WE'RE HERE EVERY WEEK.
  • " data-timeend="">
  • WE'RE HERE EVERY WEEK.
  • -->
  • 00:27:34.140 --> 00:27:36.140
  • " data-timeend="">
  • 00:27:34.140 --> 00:27:36.140
  • -->
  • EVERY WEDNESDAY NIGHT, 10:30
  • " data-timeend="">
  • EVERY WEDNESDAY NIGHT, 10:30
  • -->
  • 00:27:36.140 --> 00:27:38.020
  • " data-timeend="">
  • 00:27:36.140 --> 00:27:38.020
  • -->
  • EASTERN, GWE IS ON TBN.
  • " data-timeend="">
  • EASTERN, GWE IS ON TBN.
  • -->
  • 00:27:38.020 --> 00:27:40.180
  • " data-timeend="">
  • 00:27:38.020 --> 00:27:40.180
  • -->
  • EACH WEEK, WE'RE GONNA BRING
  • " data-timeend="">
  • EACH WEEK, WE'RE GONNA BRING
  • -->
  • 00:27:40.180 --> 00:27:42.050
  • " data-timeend="">
  • 00:27:40.180 --> 00:27:42.050
  • -->
  • SOME FAMILIAR FACES, SOME FRESH
  • " data-timeend="">
  • SOME FAMILIAR FACES, SOME FRESH
  • -->
  • 00:27:42.050 --> 00:27:43.160
  • " data-timeend="">
  • 00:27:42.050 --> 00:27:43.160
  • -->
  • FACES, BUT ALL LIFTIN' UP THE
  • " data-timeend="">
  • FACES, BUT ALL LIFTIN' UP THE
  • -->
  • 00:27:43.160 --> 00:27:45.260
  • " data-timeend="">
  • 00:27:43.160 --> 00:27:45.260
  • -->
  • NAME OF JESUS.
  • " data-timeend="">
  • NAME OF JESUS.
  • -->
  • 00:27:45.260 --> 00:27:48.150
  • " data-timeend="">
  • 00:27:45.260 --> 00:27:48.150
  • -->
  • AND WE WANT YOU TO BE PART OF
  • " data-timeend="">
  • AND WE WANT YOU TO BE PART OF
  • -->
  • 00:27:48.150 --> 00:27:49.270
  • " data-timeend="">
  • 00:27:48.150 --> 00:27:49.270
  • -->
  • OUR GWE FAMILY, ALL RIGHT?
  • " data-timeend="">
  • OUR GWE FAMILY, ALL RIGHT?
  • -->
  • 00:27:49.270 --> 00:27:51.250
  • " data-timeend="">
  • 00:27:49.270 --> 00:27:51.250
  • -->
  • SO, I'LL SEE YOU NEXT WEEK,
  • " data-timeend="">
  • SO, I'LL SEE YOU NEXT WEEK,
  • -->
  • 00:27:51.250 --> 00:27:52.150
  • " data-timeend="">
  • 00:27:51.250 --> 00:27:52.150
  • -->
  -->